1, 2. Minkä ”pyhän salaisuuden” tulisi kiinnostaa meitä ja miksi?

SALAISUUKSIA! Niitä on usein vaikea pitää omana tietonaan, koska ne ovat kiehtovia ja salaperäisiä. Raamatussa kuitenkin sanotaan: ”Jumalan kunniana on asian salaaminen.” (Sananlaskut 25:2.) Suvereenina Hallitsijana ja Luojana Jehovalla on oikeus pitää jotkin asiat ihmiskunnalta salassa, kunnes on hänen määräaikansa paljastaa ne.

2 Jehova on kuitenkin paljastanut Sanassaan erään kiehtovan salaisuuden. Sitä sanotaan ”[Jumalan] tahdon pyhäksi salaisuudeksi” (Efesolaisille 1:9). Sen tunteminen ei pelkästään tyydytä uteliaisuutta vaan voi myös johtaa pelastukseen ja tarjota välähdyksen Jehovan pohjattomasta viisaudesta.

Paljastetaan edistyvästi

3, 4. Miten 1. Mooseksen kirjan 3:15:ssä oleva ennustus antoi toivoa, ja mikä ”pyhä salaisuus” siihen sisältyi?

3 Kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä, saattoi näyttää siltä kuin Jehovan tarkoitus saada aikaan maallinen paratiisi, jossa asuisi täydellisiä ihmisiä, olisi tehty tyhjäksi. Mutta Jumala tarttui ongelmaan viipymättä. Hän sanoi: ”Minä panen vihollisuuden sinun [käärmeen] ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se murskaa sinun pääsi, ja sinä murskaat sen kantapään.” (1. Mooseksen kirja 3:15.)

4 Nämä sanat olivat arvoituksellisia. Kuka tämä nainen oli? Entä käärme? Kuka oli ”siemen”, joka murskaisi käärmeen pään? Aadam ja Eeva saattoivat vain arvailla. Jumalan sanat antoivat kuitenkin toivoa kaikille tuon  uskottoman parin uskollisille jälkeläisille. Vanhurskaus saisi riemuvoiton. Jehovan tarkoitus toteutuisi. Mutta miten? Se oli salaisuus! Raamattu sanoo sitä ”pyhässä salaisuudessa olevaksi Jumalan viisaudeksi, – – kätketyksi viisaudeksi” (1. Korinttilaisille 2:7).

5. Valaise sitä, miksi Jehova on paljastanut salaisuuttaan edistyvästi.

5 ”Salaisuuksien Paljastajana” Jehova toisi aikanaan julki tämän salaisuuden täyttymisen keskeiset yksityiskohdat (Daniel 2:28). Mutta se tapahtuisi asteittain, edistyvästi. Asiaa voitaisiin valaista sillä, miten rakastava isä vastaa pikkupojalleen, kun tämä kysyy, mistä hän oikein on tullut. Viisas isä kertoo asiasta ainoastaan sen verran kuin pikkupoika voi käsittää. Pojan varttuessa isä kertoo lisää. Vastaavasti Jehova katsoo, milloin hänen kansansa on valmis saamaan lisää tietoa hänen tahdostaan ja tarkoituksestaan (Sananlaskut 4:18; Daniel 12:4).

6. a) Mitä tarkoitusta liitto eli sopimus palvelee? b) Miksi on merkittävää, että Jehova tekee liittoja ihmisten kanssa?

6 Jehova on paljastanut monia asioita perättäisten liittojen eli sopimusten välityksellä. Olet luultavasti joskus tehnyt jonkinlaisen sopimuksen, kenties asunnon ostamisesta tai rahalainasta. Sopimus oli laillinen tae siitä, että sovitut ehdot täytettäisiin. Mutta miksi Jehovan pitäisi solmia muodollisia liittoja eli sopimuksia ihmisten kanssa? Hänen sanansa on varmasti riittävä tae hänen lupauksistaan. Siitä huolimatta Jumala on monissa tilanteissa huomaavaisesti vahvistanut sanansa laillisilla sopimuksilla. Nämä sitovat sopimukset antavat meille epätäydellisille ihmisille vielä vahvemman perusteen luottaa Jehovan lupauksiin. (Heprealaisille 6:16–18.)

 Liitto Abrahamin kanssa

7, 8. a) Minkä liiton Jehova teki Abrahamin kanssa, ja miten se loi valoa pyhään salaisuuteen? b) Miten Jehova tarkensi edistyvästi luvattuun Siemeneen johtavaa sukuhaaraa?

7 Runsaat kaksituhatta vuotta sen jälkeen, kun ihminen karkotettiin paratiisista, Jehova sanoi uskolliselle palvelijalleen Abrahamille: ”Minä – – lisäämällä lisään siemenesi, niin että se on kuin taivaiden tähdet – –. Ja sinun siemenesi välityksellä kaikki maan kansakunnat siunaavat itsensä, koska olet kuunnellut ääntäni.” (1. Mooseksen kirja 22:17, 18.) Tämä oli enemmän kuin lupaus; Jehova esitti sen laillisena liittona ja vahvisti sen murtumattomalla valallaan (1. Mooseksen kirja 17:1, 2; Heprealaisille 6:13–15). On merkittävää, että Suvereeni Herra todellisuudessa teki sopimuksen ihmiskunnan siunaamisesta!

”Minä – – lisään siemenesi, niin että se on kuin taivaiden tähdet”

8 Abrahamin kanssa tehty liitto paljasti, että luvattu Siemen tulisi ihmisenä, sillä hän olisi Abrahamin jälkeläinen. Mutta kuka? Ajan mittaan Jehova paljasti, että Abrahamin pojista Iisak olisi Siemenen esi-isä. Iisakin kahdesta pojasta valittiin Jaakob. (1. Mooseksen kirja 21:12; 28:13, 14.) Myöhemmin Jaakob lausui yhdelle 12 pojastaan seuraavat profeetalliset sanat: ”Ei väisty valtikka Juudalta eikä käskijänsauva hänen jalkojensa välistä, kunnes tulee Silo [’hän jolle se kuuluu’], ja hänelle kuuluu kansojen tottelevaisuus.” (1. Mooseksen kirja 49:10.) Nyt tiedettiin, että Siemen olisi Juudasta polveutuva kuningas!

Liitto Israelin kanssa

9, 10. a) Minkä liiton Jehova teki Israelin kansan kanssa, ja miten tuo liitto oli suojaksi? b) Miten Laki osoitti, että ihmiskunta tarvitsee lunnaita?

9 Vuonna 1513 eaa. Jehova valmisti tietä pyhän salaisuuden uusien yksityiskohtien paljastamiselle. Hän solmi liiton Abrahamin jälkeläisten, Israelin kansan, kanssa. Tämä Mooseksen välittämä lakiliitto ei ole enää voimassa, mutta se oli olennainen osa luvatun Siemenen tuottamista koskevaa Jehovan  tarkoitusta. Millä tavoin? Ensinnäkin Laki oli kuin suojaava seinä (Efesolaisille 2:14). Sen vanhurskaat säädökset olivat muurina juutalaisten ja pakanoiden välillä. Näin Laki osaltaan varjeli lupauksen Siemenen sukuhaaraa. Pitkälti juuri tämän suojan ansiosta kansakunta oli yhä olemassa, kun Messias Jumalan määräaikana syntyi Juudan heimoon.

10 Toiseksi Laki osoitti kiistattomasti, että ihmiskunta tarvitsee lunnaita. Tuo täydellinen Laki paljasti syntisten ihmisten kyvyttömyyden noudattaa sitä tarkasti. Näin se teki ”rikkomukset ilmeisiksi, kunnes saapuisi se siemen, jolle lupaus oli annettu” (Galatalaisille 3:19). Laki mahdollisti syntien tilapäisen sovituksen eläinuhrien välityksellä. Paavali kuitenkin kirjoitti, että koska ”sonnien ja vuohien veren on mahdotonta ottaa pois syntejä”, nämä uhrit olivat vain esikuva Kristuksen lunastusuhrista (Heprealaisille 10:1–4). Tuosta liitosta tuli siis uskollisille juutalaisille ”kasvattaja, joka johtaa Kristukseen” (Galatalaisille 3:24).

11. Minkä loistoisan tulevaisuudenodotteen lakiliitto tarjosi Israelille, mutta miksi kansakunta kokonaisuutena menetti sen?

11 Kolmanneksi tuo liitto tarjosi Israelin kansakunnalle loistoisan tulevaisuudenodotteen. Jehova sanoi, että jos se osoittautuisi liitolle uskolliseksi, siitä tulisi ”pappisvaltakunta ja pyhä kansakunta” (2. Mooseksen kirja 19:5, 6). Taivaallisen pappisvaltakunnan ensimmäiset jäsenet tulivatkin aikanaan lihallisesta Israelista, mutta kokonaisuutena Israel kapinoi lakiliittoa vastaan, hylkäsi messiaanisen Siemenen ja menetti tuon odotteen. Ketkä täydentäisivät pappisvaltakunnan? Entä miten tämä siunattu kansakunta liittyisi luvattuun Siemeneen? Nämä pyhän salaisuuden yksityiskohdat paljastettaisiin Jumalan määräaikana.

Daavidin kanssa tehty valtakuntaliitto

12. Minkä liiton Jehova teki Daavidin kanssa, ja mitä valoa se loi Jumalan pyhään salaisuuteen?

12 Jehova loi lisää valoa pyhään salaisuuteen 1000-luvulla  eaa., kun hän teki jälleen liiton. Hän lupasi uskolliselle kuningas Daavidille: ”Olen korottava sinun jälkeesi siemenesi – – ja olen lujasti vahvistava hänen valtakuntansa. – – olen lujasti vahvistava hänen valtakuntansa valtaistuimen pysymään ajan hämärään asti.” (2. Samuelin kirja 7:12, 13; Psalmit 89:3.) Luvatun Siemenen sukuhaara oli nyt tarkennettu Daavidin huoneeseen. Mutta voisiko tavallinen ihminen hallita ”ajan hämärään asti”? (Psalmit 89:20, 29, 34–36.) Ja voisiko ihmiskuningas pelastaa ihmiskunnan synnistä ja kuolemasta?

13, 14. a) Mitä Jehova lupaa voidellulle Kuninkaalleen psalmin 110 mukaan? b) Mitä uutta tulevasta Siemenestä paljastettiin Jehovan profeettojen välityksellä?

13 Daavid kirjoitti henkeytettynä: ”Jehova lausuu minun Herralleni: ’Istu minun oikealla puolellani, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi alustaksi.’ Jehova on vannonut (eikä hän pahoittele): ’Sinä olet pappi ajan hämärään asti Melkisedekin tavan mukaan!’ ” (Psalmit 110:1, 4.) Daavidin sanat soveltuivat suoraan luvattuun Siemeneen eli Messiaaseen (Apostolien teot 2:35, 36). Tämä Kuningas ei hallitsisi Jerusalemista käsin vaan taivaasta Jehovan ”oikealta puolelta”. Näin hänellä olisi valta paitsi Israelin maahan myös koko maailmaan (Psalmit 2:6–8). Samalla paljastettiin muutakin. Jehova vannoi juhlallisen valan siitä, että Messias olisi ”pappi – – Melkisedekin tavan mukaan”. Niin kuin Melkisedek, joka palveli kuningas-pappina Abrahamin päivinä, tuleva Siemen saisi nimityksensä suoraan Jumalalta palvellakseen Kuninkaana ja Pappina! (1. Mooseksen kirja 14:17–20.)

14 Vuosien saatossa Jehova paljasti profeettojensa välityksellä lisää yksityiskohtia pyhästä salaisuudestaan. Esimerkiksi Jesaja paljasti, että Siemen kuolisi uhrikuoleman (Jesaja 53:3–12). Miika ennusti Messiaan syntymäpaikan (Miika 5:2). Daniel ennusti jopa Siemenen ilmaantumisen ja kuoleman täsmällisen ajankohdan (Daniel 9:24–27).

 Pyhä salaisuus paljastetaan!

15, 16. a) Miten Jehovan Poika syntyi ”naisesta”? b) Mitä Jeesus peri ihmisvanhemmiltaan, ja milloin hän saapui lupauksen Siemenenä?

15 Se miten nämä ennustukset täyttyisivät, pysyi salaisuutena, kunnes Siemen todella ilmaantui. Galatalaiskirjeen 4:4:ssä sanotaan: ”Kun ajan täyttymisen raja saapui, Jumala lähetti Poikansa, joka syntyi naisesta.” Vuonna 2 eaa. enkeli kertoi juutalaiselle neitsyelle Marialle: ”Katso, kohdussasi tapahtuu sikiäminen, ja sinä synnytät pojan, ja sinun pitää antaa hänelle nimi Jeesus. Tämä tulee olemaan suuri, ja häntä tullaan kutsumaan Korkeimman Pojaksi, ja Jehova Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen – – Pyhää henkeä tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima peittää sinut varjoonsa. Siksi myös sitä, mikä syntyy, kutsutaan pyhäksi, Jumalan Pojaksi.” (Luukas 1:31, 32, 35.)

16 Myöhemmin Jehova siirsi Poikansa elämän taivaasta Marian kohtuun, niin että hän syntyi naisesta. Maria oli epätäydellinen nainen. Jeesus ei kuitenkaan perinyt häneltä epätäydellisyyttä, sillä hän oli ”Jumalan Poika”. Samalla Jeesus sai ihmisvanhempiensa kautta, jotka olivat Daavidin jälkeläisiä, Daavidin perilliselle kuuluvat luonnolliset ja lailliset oikeudet (Apostolien teot 13:22, 23). Kun Jeesus kastettiin vuonna 29, Jehova voiteli hänet pyhällä hengellä ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani.” (Matteus 3:16, 17.) Siemen oli vihdoinkin saapunut! (Galatalaisille 3:16.) Oli aika paljastaa uusia piirteitä pyhästä salaisuudesta (2. Timoteukselle 1:10).

17. Miten 1. Mooseksen kirjan 3:15:n merkitykseen luotiin valoa?

17 Palveluksensa aikana Jeesus osoitti, että 1. Mooseksen kirjan 3:15:ssä mainittu käärme on Saatana ja käärmeen siemen ovat Saatanan seuraajat (Matteus 23:33; Johannes 8:44). Myöhemmin paljastettiin, miten nämä kaikki murskattaisiin ikuisiksi ajoiksi (Ilmestys 20:1–3, 10, 15). Naisen osoitettiin olevan ”ylhäällä oleva Jerusalem”, henkiluomuksista  koostuva Jehovan taivaallinen vaimonkaltainen järjestö (Galatalaisille 4:26; Ilmestys 12:1–6). *

Uusi liitto

18. Mikä on ”uuden liiton” tarkoitus?

18 Ehkä kaikkein vaikuttavin piirre paljastettiin Jeesuksen kuolemaa edeltävänä iltana, kun hän kertoi uskollisille opetuslapsilleen ”uudesta liitosta” (Luukas 22:20). Edeltäjänsä, Mooseksen välittämän lakiliiton, tavoin tämän uuden liiton oli määrä tuottaa ”pappisvaltakunta” (2. Mooseksen kirja 19:6; 1. Pietarin kirje 2:9). Liitosta ei kuitenkaan seuraisi lihallinen vaan hengellinen kansakunta, ”Jumalan Israel”, joka koostuisi yksinomaan Kristuksen uskollisista voidelluista seuraajista (Galatalaisille 6:16). Nämä uuden liiton jäsenet siunaisivat Jeesuksen rinnalla ihmissukua!

19. a) Miksi uusi liitto onnistuu tuottamaan ”pappisvaltakunnan”? b) Miksi voideltuja kristittyjä sanotaan ”uudeksi luomukseksi”, ja kuinka moni palvelee taivaissa Kristuksen kanssa?

19 Mutta miksi uusi liitto onnistuu tuottamaan ”pappisvaltakunnan” ihmiskunnan siunaukseksi? Koska se ei tuomitse Kristuksen opetuslapsia syntisinä, vaan mahdollistaa anteeksiannon heidän synneistään hänen uhrinsa välityksellä (Jeremia 31:31–34). Kun he saavat puhtaan aseman Jehovan edessä, hän ottaa heidät taivaallisen perheensä jäseniksi ja voitelee heidät pyhällä hengellä (Roomalaisille 8:15–17; 2. Korinttilaisille 1:21). Näin he ’syntyvät uudelleen elävään toivoon, joka on varattuna taivaissa’ (1. Pietarin kirje 1:3, 4). Koska tällainen korotettu asema on täysin uutta ihmisille, hengestä siinneitä voideltuja kristittyjä sanotaan  ”uudeksi luomukseksi” (2. Korinttilaisille 5:17). Raamattu paljastaa, että lopulta 144 000 hallitsee lunastettua ihmiskuntaa taivaasta käsin (Ilmestys 5:9, 10; 14:1–4).

20. a) Mitä pyhästä salaisuudesta paljastettiin vuonna 36? b) Ketkä saavat nauttia Abrahamille luvatuista siunauksista?

20 Näistä voidelluista tulee Jeesuksen ohella ”Abrahamin siementä” (Galatalaisille 3:29). * Ensimmäiset valitut olivat lihallisia juutalaisia, mutta vuonna 36 paljastettiin uusi piirre pyhästä salaisuudesta: myös pakanat eli ei-juutalaiset pääsisivät osalliseksi taivaallisesta toivosta (Roomalaisille 9:6–8; 11:25, 26; Efesolaisille 3:5, 6). Olisivatko voidellut kristityt ainoita, jotka nauttisivat Abrahamille luvatuista siunauksista? Eivät, sillä Jeesuksen uhri hyödyttää koko maailmaa (1. Johanneksen kirje 2:2). Aikanaan Jehova paljasti, että lukematon ”suuri joukko” säilyisi elossa Saatanan asiainjärjestelmän lopusta (Ilmestys 7:9, 14). Valtavat määrät muita herätettäisiin kuolleista, ja heillä olisi odote elää ikuisesti paratiisissa! (Luukas 23:43; Johannes 5:28, 29; Ilmestys 20:11–15; 21:3, 4.)

Jumalan viisaus ja pyhä salaisuus

21, 22. Millä tavoin Jehovan pyhä salaisuus on osoitus hänen viisaudestaan?

21 Pyhä salaisuus on hämmästyttävä osoitus ”Jumalan erittäin moninaisesta viisaudesta” (Efesolaisille 3:8–10). Millaista viisautta Jehova osoittikaan muotoillessaan tämän salaisuuden ja paljastaessaan sitä sitten vähitellen! Hän otti viisaasti huomioon ihmisten rajoitukset ja antoi heidän ilmaista, mitä heidän sydämessään todella oli (Psalmit 103:14).

22 Jehova osoitti verratonta viisautta myös siinä, että hän valitsi Kuninkaaksi Jeesuksen. Jehovan Poika on  luotettavampi kuin kukaan muu luomus kaikkeudessa. Eläessään lihaa ja verta olevana ihmisenä hän koki monenlaisia vastoinkäymisiä. Hän ymmärtää täysin ihmisten ongelmia. (Heprealaisille 5:7–9.) Entä Jeesuksen hallitsijatoverit? Jehova on vuosisatojen varrella voidellut sekä miehiä että naisia – kaikista roduista, kielistä ja olosuhteista. Ei ole yhtään ongelmaa, jota jotkut heidän joukossaan eivät olisi kohdanneet ja voittaneet (Efesolaisille 4:22–24). Tulee olemaan ilo elää näiden armollisten kuningas-pappien hallinnon alaisuudessa!

23. Mikä etu kristityillä on Jehovan pyhän salaisuuden yhteydessä?

23 Apostoli Paavali kirjoitti: ”Se pyhä salaisuus, joka oli kätkettynä menneiltä asiainjärjestelmiltä ja menneiltä sukupolvilta – – on tehty ilmeiseksi hänen pyhilleen.” (Kolossalaisille 1:26.) Jehovan voidellut pyhät ovat tosiaan oppineet ymmärtämään pyhää salaisuutta suuressa määrin, ja he ovat jakaneet tietämystään miljoonille muille. Mikä etu meillä kaikilla onkaan! Jehova on tehnyt ”meille tunnetuksi tahtonsa pyhän salaisuuden” (Efesolaisille 1:9). Kertokaamme tästä ihmeellisestä salaisuudesta toisille, jotta hekin voisivat luoda katseen Jehova Jumalan pohjattomaan viisauteen!

^ kpl 17 Jeesuksessa paljastui myös ”jumalisen antaumuksen pyhä salaisuus” (1. Timoteukselle 3:16). Oli pitkään ollut salaisuus, pystyisikö kukaan säilyttämään täydellistä nuhteettomuutta Jehovan edessä. Jeesus paljasti vastauksen. Hän pysyi nuhteettomana kaikissa Saatanan hänelle aiheuttamissa koetuksissa (Matteus 4:1–11; 27:26–50).

^ kpl 20 Lisäksi Jeesus teki saman ryhmän kanssa ”liiton – – valtakunnasta” (Luukas 22:29, 30). Oikeastaan hän teki tämän ”pienen lauman” kanssa sopimuksen siitä, että he hallitsisivat hänen kanssaan taivaassa Abrahamin siemenen toissijaisena osana (Luukas 12:32).