Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Lähesty Jehovaa

 28. LUKU

”Sinä yksin olet uskollinen”

”Sinä yksin olet uskollinen”

1, 2. Miksi voidaan sanoa, että kuningas Daavid tiesi, mitä uskottomuus on?

KUNINGAS DAAVID tiesi, mitä uskottomuus on. Eräässä vaiheessa hänen kuohuvaa hallituskauttaan hänen omat maanmiehensä juonittelivat häntä vastaan. Hänet pettivät myös sellaiset ihmiset, joiden olisi odottanut olevan hänen lähimpiä ystäviään. Esimerkiksi hänen ensimmäinen vaimonsa Mikal oli aluksi ”rakastunut Daavidiin” ja varmastikin tuki häntä hänen kuninkaan tehtävissään. Myöhemmin Mikal kuitenkin ”alkoi halveksia häntä sydämessään” ja jopa ajatteli, että hän oli ”niin kuin joku onttopäinen”. (1. Samuelin kirja 18:20; 2. Samuelin kirja 6:16, 20.)

2 Sitten oli Daavidin henkilökohtainen neuvonantaja Ahitofel. Hänen neuvoaan pidettiin yhtä suuressa arvossa kuin se olisi tullut suoraan Jehovalta (2. Samuelin kirja 16:23). Myöhemmin tästä uskotusta miehestä tuli kuitenkin petturi, joka liittyi suunnitelmalliseen kapinaan Daavidia vastaan. Ja kuka olikaan salaliiton alkuunpanija? Absalom, Daavidin oma poika! Tuo olosuhteita hyväksi käyttävä juonittelija ”varasti Israelin miesten sydämiä” ja teki itsestään kilpailevan kuninkaan. Absalomin kapina voimistui niin, että kuningas Daavid joutui pakenemaan henkensä edestä. (2. Samuelin kirja 15:1–6, 12–17.)

3. Mihin Daavid luotti?

3 Eikö kukaan pysynyt Daavidille uskollisena? Kaikissa vastoinkäymisissään hän tiesi, että eräs pysyi – Jehova Jumala. ”Uskollista kohtaan sinä toimit uskollisesti”, sanoi Daavid Jehovasta (2. Samuelin kirja 22:26). Mitä on uskollisuus, ja miten Jehova antaa siitä ylevimmän esimerkin?

 Mitä on uskollisuus?

4, 5. a) Mitä on ”uskollisuus”? b) Miten uskollisuus eroaa luotettavuudesta?

4 ”Uskollisuus” merkitsee Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa huomaavaisuutta, joka rakkaudellisesti kiinnittyy kohteeseensa eikä hellitä siitä, ennen kuin tuohon kohteeseen liittyvä tarkoitus on toteutunut. Se ei ole pelkkää luotettavuutta. Ihminenhän voi olla luotettava pelkästä velvollisuudentunteesta, kun sitä vastoin uskollisuus juontaa juurensa rakkaudesta. * Lisäksi elottomatkin kappaleet voivat olla luotettavia ja siinä mielessä uskollisia. Esimerkiksi psalmista sanoi kuuta ”uskolliseksi todistajaksi taivaalla”, koska se näkyy öisin säännöllisin väliajoin (Psalmit 89:37). Kuu ei kuitenkaan voi olla uskollinen samassa merkityksessä kuin ihminen, sillä ihmisen uskollisuus on ilmaus rakkaudesta, ominaisuudesta jota elottomilla kappaleilla ei ole.

Kuuta sanotaan uskolliseksi todistajaksi, mutta vain älylliset elävät luomukset voivat todella heijastaa Jehovan uskollisuutta

5 Uskollisuus on raamatullisessa merkityksessä lämmin ominaisuus. Jo sen osoittaminen kertoo, että sitä ilmaisevan persoonan ja sen kohteen välillä on suhde. Tällainen  uskollisuus ei häily. Se ei ole meren aaltojen kaltainen, joita vaihtelevat tuulet kuljettavat minne haluavat. Uskollisuudessa eli uskollisessa rakkaudessa on sitä vastoin lujuutta ja voimaa, joilla ylittää pelottavimmatkin esteet.

6. a) Kuinka harvinaista uskollisuus on ihmisten keskuudessa, ja miten Raamattu osoittaa tämän? b) Mikä on paras tapa oppia ymmärtämään, mitä uskollisuuteen sisältyy, ja miksi?

6 Tällainen uskollisuus on kieltämättä harvinaista nykyään. Läheiset toverukset ovat hyvin usein ”valmiita murskaamaan toisensa”. Yhä enemmän kuulee puolisoista, jotka jättävät kumppaninsa. (Sananlaskut 18:24; Malakia 2:14–16.) Petollisuus on niin tavallista, että saatamme huomata toistavamme profeetta Miikan sanoja: ”Uskollinen on kadonnut maasta.” (Miika 7:2.) Vaikka ihmiset eivät monestikaan osoita rakkaudellista huomaavaisuutta, uskollisuus on hyvin tunnusomaista Jehovalle. Niinpä paras tapa oppia ymmärtämään, mitä uskollisuuteen sisältyy, on tutkia, miten Jehova ilmaisee tätä rakkautensa suurenmoista piirrettä.

Jehovan verraton uskollisuus

7, 8. Miksi voidaan sanoa, että Jehova yksin on uskollinen?

7 Raamatussa sanotaan Jehovasta: ”Sinä yksin olet uskollinen.” (Ilmestys 15:4.) Kuinka näin voidaan sanoa? Eivätkö sekä ihmiset että enkelit ole joskus ilmaisseet huomattavaa uskollisuutta? (Job 1:1; Ilmestys 4:8.) Entä Jeesus Kristus? Eikö hän ole Jumalan merkittävin ”uskollinen”? (Psalmit 16:10.) Miksi voidaan sanoa, että Jehova yksin on uskollinen?

8 Ensinnäkin on muistettava, että uskollisuus on rakkauden piirre. Koska ”Jumala on rakkaus” – tämän ominaisuuden personoituma – niin kukapa voisi ilmaista uskollisuutta täydemmin kuin hän? (1. Johanneksen kirje 4:8.) Enkelit ja ihmiset voivat kyllä heijastaa Jumalan ominaisuuksia, mutta vain Jehova on uskollinen korkeimmassa merkityksessä. ”Ikiaikaisena” hän on ilmaissut rakkaudellista huomaavaisuutta pitempään kuin kukaan maallinen tai taivaallinen  luomus (Daniel 7:9). Siksi Jehova on täydellinen malli uskollisuudesta. Yksikään luomus ei pysty ilmaisemaan sitä samalla tavalla kuin hän. Otetaanpa tästä esimerkkejä.

9. Miten Jehova on ”uskollinen kaikissa teoissaan”?

9 Jehova on ”uskollinen kaikissa teoissaan” (Psalmit 145:17). Psalmi 136 kertoo, millä tavoin. Siinä mainitaan useita Jehovan pelastustekoja, muun muassa vaikuttava israelilaisten vapautus Punaisenmeren halki. On merkittävää, että jokainen jae päättyy siinä painokkaasti sanoihin: ”Sillä hänen rakkaudellinen huomaavaisuutensa [eli uskollisuutensa] kestää ajan hämärään asti.” Tämä psalmi on Kysymyksiä mietittäväksi -tekstiruudun aineistossa sivulla 289. Sitä lukiessa ei voi olla hämmästelemättä, miten monin tavoin Jehova osoitti rakkaudellista huomaavaisuutta kansaansa kohtaan. Hän ilmaisee uskollisuutta uskollisia palvelijoitaan kohtaan kuulemalla heidän avunhuutojaan ja ryhtymällä toimiin määräaikana (Psalmit 34:6). Jehovan uskollinen rakkaus palvelijoitaan kohtaan ei horju niin kauan kuin he pysyvät hänelle uskollisina.

10. Miten Jehova osoittaa uskollisuutta normiensa suhteen?

10 Jehova osoittaa uskollisuutta palvelijoitaan kohtaan myös pitämällä kiinni normeistaan. Toisin kuin jotkut epävakaat ihmiset, joita ohjaavat pelkät mielijohteet ja tunteet, Jehovan näkemys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, ei vaihtele. Hänen näkemyksensä esimerkiksi spiritismistä, epäjumalanpalveluksesta ja murhaamisesta ei ole muuttunut vuosituhansien aikana. ”Vanhuuteenne asti minä olen sama”, hän sanoi profeettansa Jesajan kautta (Jesaja 46:4). Siksi voimme luottaa siihen, että Jumalan sanan selvien moraaliohjeiden noudattaminen on meille hyödyksi (Jesaja 48:17–19).

11. Mainitse esimerkkejä siitä, että Jehova pitää lupauksensa.

11 Lisäksi Jehova osoittaa uskollisuutta pitämällä lupauksensa. Kun hän ennustaa jotakin, se toteutuu. Hän onkin sanonut: ”Sanani, joka suustani lähtee – – ei palaa luokseni  tyhjin toimin vaan on tekevä sen, mihin olen mieltynyt, ja menestyvä siinä, mitä varten olen lähettänyt sen.” (Jesaja 55:11.) Pitämällä sanansa Jehova osoittaa uskollisuutta kansalleen. Hän ei anna heidän odottaa hartaasti jotakin sellaista, mitä hän ei aio toteuttaa. Jehovalla on tässä suhteessa niin puhdas maine, että hänen palvelijansa Joosua saattoi sanoa: ”Ei yksikään lupaus jäänyt toteutumatta kaikista niistä hyvistä lupauksista, jotka Jehova oli antanut Israelin huoneelle; kaikki toteutui.” (Joosua 21:45.) Voimme luottaa siihen, ettemme koskaan joudu pettymään sen vuoksi, ettei Jehova täyttäisi lupauksiaan (Jesaja 49:23; Roomalaisille 5:5).

12, 13. Millä tavoin Jehovan rakkaudellinen huomaavaisuus kestää ”ajan hämärään asti”?

12 Kuten aiemmin todettiin, Raamatun mukaan Jehovan rakkaudellinen huomaavaisuus ”kestää ajan hämärään asti” (Psalmit 136:1). Millä tavoin? Ensinnäkin Jehova antaa synnit anteeksi pysyvästi. Hän ei palaa menneisiin virheisiin, jotka ihmiselle on jo annettu anteeksi, kuten 26. luvussa osoitettiin. Koska ”kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kunniaa vailla”, meidän jokaisen tulisi olla kiitollinen siitä, että Jehovan rakkaudellinen huomaavaisuus kestää ajan hämärään asti (Roomalaisille 3:23).

13 Jehovan rakkaudellinen huomaavaisuus kestää ajan hämärään asti toisessakin mielessä. Hänen Sanansa mukaan vanhurskaasta ”on tuleva kuin vesivirtojen varrelle istutettu puu, joka antaa oman hedelmänsä ajallaan ja jonka lehvistö ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy” (Psalmit 1:3). Kuvittelehan mielessäsi rehevää puuta, jonka lehvistö ei koskaan lakastu. Meidänkin elämämme tulee olemaan pitkä, rauhaisa ja hedelmällinen, jos ammennamme aitoa iloa Jumalan sanasta. Siunaukset, joita Jehova uskollisesti vuodattaa uskollisille palvelijoilleen, ovat ikuisia. Jehovan vanhurskaassa uudessa maailmassa tottelevainen ihmiskunta saa nauttia hänen rakkaudellisesta huomaavaisuudestaan ajan hämärään asti (Ilmestys 21:3, 4).

 Jehova ei ”jätä uskollisiaan”

14. Miten Jehova osoittaa arvostavansa palvelijoidensa uskollisuutta?

14 Jehova on osoittanut uskollisuuttaan kerran toisensa jälkeen. Hänen uskollisuutensa uskollisia palvelijoitaan kohtaan ei koskaan heikkene, sillä hän on täydellisen vakaa. Psalmista kirjoitti: ”Olen ollut nuorukainen ja olen tullut vanhaksi, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen jälkeläistensä etsivän leipää. Sillä Jehova rakastaa oikeutta, eikä hän jätä uskollisiaan.” (Psalmit 37:25, 28.) Luojana Jehova ansaitsee palvontamme (Ilmestys 4:11). Mutta koska hän on uskollinen, hän pitää uskollisia tekojamme silti suuressa arvossa (Malakia 3:16, 17).

15. Selitä, miten Jehovan uskollisuus näkyy selvästi siitä, millä tavalla hän toimi Israelin suhteen.

15 Rakkaudellisessa huomaavaisuudessaan Jehova tulee yhä uudelleen kansaansa kuuluvien avuksi näiden ollessa ahdingossa. Psalmista kertoo: ”Hän varjelee uskollistensa sielut, hän vapauttaa heidät jumalattomien kädestä.” (Psalmit 97:10.) Ajatellaanpa, miten hän toimi Israelin kansan suhteen. Kun israelilaiset olivat pelastuneet yliluonnollisella tavalla Punaisenmeren halki, he julistivat Jehovalle laulamassaan laulussa: ”Sinä olet rakkaudellisessa huomaavaisuudessasi [eli ”uskollisessa rakkaudessasi”, engl. viitelaitoksen alaviite] johdattanut lunastamaasi kansaa.” (2. Mooseksen kirja 15:13.) Vapautus Punaisellamerellä oli varmasti uskollisen rakkauden teko Jehovalta. Sen tähden Mooses sanoi israelilaisille: ”Ei Jehova sen vuoksi osoittanut kiintymystä teitä kohtaan ja valinnut teitä, että olisitte olleet väekkäin kaikista kansoista, sillä te olitte vähäisin kaikista kansoista. Mutta koska Jehova rakasti teitä ja koska hän piti esi-isillenne vannomansa valan, niin Jehova toi teidät pois voimakkaalla kädellä lunastaakseen sinut orjahuoneesta, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä.” (5. Mooseksen kirja 7:7, 8.)

16, 17. a) Miten israelilaiset ilmaisivat olevansa tyrmistyttävän kiittämättömiä, mutta millä tavoin Jehova silti osoitti heitä kohtaan sääliä? b) Miten useimmat israelilaiset osoittivat, että ”parannusta ei ollut” heidän kohdallaan, ja millaisena varoittavana esimerkkinä tämä on meille?

 16 Kuten tiedämme, israelilaiset eivät kansakuntana osoittaneet arvostusta Jehovan rakkaudellista huomaavaisuutta kohtaan, sillä vapautuksensa jälkeen ”he tekivät yhä enemmän syntiä häntä vastaan kapinoimalla Korkeinta vastaan” (Psalmit 78:17). Vuosisatojen varrella he kapinoivat yhä uudelleen ja kääntyivät pois Jehovasta väärien jumalien ja pakanallisten tapojen puoleen, jotka vain saastuttivat heitä. Jehova ei silti lakkauttanut liittoaan. Sen sijaan hän vetosi kansaansa profeetta Jeremian välityksellä: ”Palaa toki, oi luopio-Israel – – Minä en anna kasvojeni synkistyä teitä kohtaan, sillä minä olen uskollinen.” (Jeremia 3:12.) Tämä ei kuitenkaan koskettanut useimpia israelilaisia, kuten näimme 25. luvusta. ”He tekivät pilaa tosi Jumalan sanansaattajista ja halveksivat hänen sanojaan ja pilkkasivat hänen profeettojaan.” Mihin se johti? Viimein ”Jehovan vihastus nousi hänen kansaansa vastaan, kunnes parannusta ei ollut”. (2. Aikakirja 36:15, 16.)

17 Mitä opimme tästä? Jehovan uskollisuus ei ole sokeaa eikä sinisilmäistä. Jehova on kyllä ”runsas rakkaudellisessa huomaavaisuudessa”, ja hän osoittaa mielellään armoa, kun siihen on perustetta. Mutta mitä tapahtuu, kun väärintekijä osoittautuu parantumattoman jumalattomaksi? Siinä tapauksessa Jehova noudattaa omia vanhurskaita normejaan ja langettaa epäsuotuisan tuomion. Hän ”ei suinkaan vapauta rangaistuksesta”, kuten Moosekselle sanottiin. (2. Mooseksen kirja 34:6, 7.)

18, 19. a) Miten se, että Jehova rankaisee jumalattomia, on itsessään uskollisuuden teko? b) Miten Jehova osoittaa uskollisuuttaan niille palvelijoilleen, jotka ovat menettäneet vainoissa henkensä?

18 Se että Jumala rankaisee jumalattomia, on itsessään uskollisuuden  teko. Kuinka niin? Yksi osoitus siitä on Ilmestyskirjan käskyissä, jotka Jehova antaa seitsemälle enkelille: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan suuttumuksen maljaa maahan.” Kun kolmas enkeli vuodattaa maljansa ”jokiin ja vesien lähteisiin”, ne tulevat vereksi. Sitten enkeli sanoo Jehovalle: ”Sinä, joka olet ja joka olit, sinä Uskollinen, olet vanhurskas, koska olet antanut nämä päätökset, sillä he ovat vuodattaneet pyhien ja profeettojen verta, ja sinä olet antanut heille verta juotavaksi. He ansaitsevat sen.” (Ilmestys 16:1–6.)

Jehova muistaa ja herättää kuolleista uskollisesti ne, jotka ovat pysyneet uskollisina jopa kuolemaan saakka

19 Keskellä tuomiosanomaa enkeli sanoo Jehovaa ”Uskolliseksi”. Miksi? Koska tuhoamalla jumalattomat Jehova ilmaisee uskollisuutta palvelijoitaan kohtaan, joista monet ovat menettäneet vainoissa henkensä. Uskollisesti Jehova säilyttää heidät elävinä muistissaan. Hän ikävöi näiden poismenneiden uskollisten jälleennäkemistä, ja Raamattu vahvistaa, että hänen tarkoituksensa on palkita heidät ylösnousemuksella (Job 14:14, 15). Jehova ei unohda uskollisia palvelijoitaan vain siksi, etteivät he ole enää elossa. Päinvastoin ”he kaikki ovat eläviä hänelle” (Luukas 20:37, 38). Jehovan  tarkoitus herättää muistissaan olevat palvelijansa jälleen eloon on voimakas todiste hänen uskollisuudestaan.

Natsit teloittivat Bernard Luimesin (yllä) ja Wolfgang Kusserowin (keskellä)

Eräs poliittinen ryhmä keihästi Moses Nyamussuan kuoliaaksi

Jehovan uskollinen rakkaus mahdollistaa pelastumisen

20. Keitä ovat ”armon astiat”, ja miten Jehova osoittaa uskollisuutta heitä kohtaan?

20 Jehova on kautta historian osoittanut huomattavaa uskollisuutta uskollisia ihmisiä kohtaan. Hän on tuhansien vuosien ajan suvainnut ”hyvin pitkämielisesti vihan astioita, jotka oli tehty sopiviksi tuhoon”. Miksi? ”Tehdäkseen tunnetuksi kirkkautensa rikkauden armon astioissa, jotka hän valmisti etukäteen kirkkauteen.” (Roomalaisille 9:22, 23.) Nämä ”armon astiat” ovat ihmisiä, joilla on oikea sydämen asenne ja jotka on voideltu pyhällä hengellä Kristuksen perijätovereiksi hallitsemaan hänen Valtakunnassaan (Matteus  19:28). Antamalla näille armon astioille mahdollisuuden pelastua Jehova pysyi uskollisena Abrahamille, jonka kanssa hän oli tehnyt seuraavan liiton: ”Sinun siemenesi välityksellä kaikki maan kansakunnat siunaavat itsensä, koska olet kuunnellut ääntäni.” (1. Mooseksen kirja 22:18.)

Jehovan uskollisuuden ansiosta kaikilla hänen uskollisilla palvelijoillaan on varma tulevaisuudentoivo

21. a) Miten Jehova osoittaa uskollisuutta ”suurta joukkoa” kohtaan, jolla on odote läpäistä ”suuri ahdistus”? b) Miten Jehovan uskollisuus vaikuttaa sinuun?

21 Jehova osoittaa samanlaista uskollisuutta ”suurta joukkoa” kohtaan, jolla on odote läpäistä ”suuri ahdistus” ja elää ikuisesti paratiisimaassa (Ilmestys 7:9, 10, 14). Palvelijoidensa epätäydellisyydestä huolimatta Jehova antaa heille uskollisesti mahdollisuuden elää ikuisesti paratiisimaassa. Tämä toteutuu lunnaiden välityksellä, jotka ovat suurin osoitus Jehovan uskollisuudesta (Johannes 3:16; Roomalaisille 5:8). Jehovan uskollisuus vetoaa niihin, jotka sydämessään janoavat vanhurskautta (Jeremia 31:3). Eikö Jehova tunnukin sinusta läheisemmältä sen syvän uskollisuuden ansiosta, jota hän on osoittanut ja tulee vielä osoittamaan? Koska haluamme päästä lähelle Jumalaa, vastatkaamme hänen rakkauteensa lujittamalla päätöstämme palvella häntä uskollisesti.

^ kpl 4 On kiinnostavaa, että 2. Samuelin kirjan 22:26:ssa ”uskollista” vastaava sana on eräissä muissa raamatunkohdissa käännetty sanoilla ”rakkaudellinen huomaavaisuus” tai ”uskollinen rakkaus”.