Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Lähesty Jehovaa

 15. LUKU

Jeesus ”saattaa oikeuden voimaan maan päällä”

Jeesus ”saattaa oikeuden voimaan maan päällä”

1, 2. Missä tilanteessa Jeesus suuttui ja miksi?

JEESUS oli silmin nähden vihainen, ja hyvästä syystä. On ehkä vaikea kuvitella häntä sellaisena, sillä hän oli erittäin lempeämielinen mies (Matteus 21:5). Hän hallitsi itsensä tietysti täydellisesti, sillä hänen vihastuksensa oli vanhurskasta. * Mutta mikä tämän rauhaa rakastavan miehen oli kiivastuttanut? Eräs räikeä vääryys.

2 Jerusalemin temppeli oli Jeesukselle rakas. Se oli ainoa hänen taivaallisen Isänsä palvontaan vihitty pyhä paikka koko maailmassa. Juutalaiset matkustivat sinne palvomaan monista maista pitkien matkojen takaa. Sinne tuli jopa jumalaapelkääviä pakanoita, joiden käyttöön oli varattu erillinen esipiha. Mutta kun Jeesus palveluksensa alkuvaiheessa meni temppelialueelle, häntä kohtasi vastenmielinen näky. Paikkahan muistutti enemmän markkinoita kuin palvontahuonetta! Se oli täynnä kauppiaita ja rahanvälittäjiä. Mikä tässä sitten oli väärää? Näille miehille Jumalan temppeli oli vain paikka, jossa saattoi kiskoa ihmisistä hyötyä – jopa ryöstää heitä. Millä perusteella näin voidaan sanoa? (Johannes 2:14.)

3, 4. Millaista ahnetta riistoa Jehovan huoneessa harjoitettiin, ja mitä Jeesus teki oikaistakseen asiat?

3 Uskonnolliset johtajat olivat määränneet, että temppeliveron sai maksaa vain yhdellä tietyntyyppisellä kolikolla, joten ihmisten täytyi vaihtaa rahaa saadakseen sellaisia kolikoita. Tätä tarkoitusta varten rahanvaihtajat toivat pöytänsä  keskelle temppeliä ja perivät jokaisesta vaihdosta maksun. Myös eläinten myyminen oli erittäin kannattavaa. Ne jotka halusivat uhrata uhreja, saivat ostaa eläimiä kaupungilta keneltä kauppiaalta tahansa, mutta temppelin virkailijat saattoivat hyvinkin katsoa uhrin kelvottomaksi. Temppelialueelta ostetut uhrit sen sijaan kelpasivat varmasti. Ihmiset olivat siis kauppiaiden armoilla, ja siksi nämä pitivät joskus pöyristyttäviä hintoja. * Se oli pahempaa kuin räikeä kaupallisuus; se oli suoranaista rosvousta!

”Viekää nämä pois täältä!”

4 Jeesus ei voinut suvaita tällaista epäoikeudenmukaisuutta. Tämähän oli hänen oman Isänsä huone! Hän teki köysistä ruoskan ja ajoi temppelistä pois nautakarjan ja lammaslaumat. Sitten hän harppoi rahanvaihtajien luo ja kumosi heidän pöytänsä. Kuvittele, miten kolikot kilisivät pitkin marmorilattiaa! Hän käski ankarasti kyyhkysten myyjiä: ”Viekää nämä pois täältä!” (Johannes 2:15, 16.) Kukaan ei nähtävästi uskaltanut vastustaa tätä rohkeaa miestä.

”Millainen isä, sellainen poika”

5–7. a) Miten Jeesuksen elämä ennen ihmiseksi tuloa vaikutti hänen oikeustajuunsa, ja mitä voimme oppia tutkimalla hänen esimerkkiään? b) Miten Kristus on taistellut Jehovan suvereeniuteen ja nimeen liittyviä vääryyksiä vastaan?

5 Tietysti kauppiaat palasivat takaisin. Noin kolmen vuoden kuluttua Jeesus puuttui samaan vääryyteen ja lainasi sillä kertaa Jehovan omia tuomiosanoja niille, jotka tekivät Hänen huoneestaan ”ryöstäjien luolan” (Matteus 21:13; Jeremia 7:11). Kun Jeesus näki, miten kansaa riistettiin ahneesti ja Jumalan temppeli saastutettiin, hän tunsi aivan samalla tavalla kuin Isänsä. Eikä ihme! Hän oli ollut taivaallisen Isänsä  opetettavana lukemattomia miljoonia vuosia ja omaksunut siten hänen oikeustajunsa. Hänestä tuli elävä esimerkki sanonnasta ”millainen isä, sellainen poika”. Jos siis haluamme saada selvän kuvan Jehovan oikeudenmukaisuudesta, kaikkein paras keino on pohtia Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. (Johannes 14:9, 10.)

6 Jehovan ainosyntyinen Poika oli läsnä, kun Saatana sanoi Jehova Jumalaa epäoikeudenmukaisesti valehtelijaksi ja kyseenalaisti hänen hallintonsa vanhurskauden. Mitä panettelua! Poika kuuli myös, kun Saatana myöhemmin väitti, ettei kukaan palvelisi Jehovaa epäitsekkäästi, rakkaudesta. Nämä väärät syytökset tuottivat varmasti tuskaa Pojan vanhurskaalle sydämelle. Miten innoissaan hänen onkaan täytynyt olla saadessaan tietää, että hän olisi ratkaisevassa osassa tilanteen korjaamisessa! (2. Korinttilaisille 1:20.) Millä tavalla?

7 Kuten opimme 14. luvusta, Jeesus Kristus antoi lopullisen, ratkaisevan vastauksen Saatanan syytökseen, jolla tämä kiisti Jehovan luomusten nuhteettomuuden. Näin Jeesus laski perustan sille, että Jehovan suvereenius saatettaisiin lopullisesti kunniaan ja hänen nimensä pyhitettäisiin. Jehovan Pääedustajana Jeesus vakiinnuttaa jumalallisen oikeuden koko kaikkeuteen (Apostolien teot 5:31). Tuo oikeus heijastui myös hänen maanpäällisestä elämästään. Jehova sanoi hänestä: ”Minä panen henkeni hänen päälleen, ja hän selvittää kansakunnille, mitä oikeus on.” (Matteus 12:18.) Miten Jeesus täytti nämä sanat?

Jeesus tekee selväksi, ”mitä oikeus on”

8–10. a) Miten juutalaisten uskonnollisten johtajien suulliset perinteet ruokkivat ei-juutalaisten ja naisten halveksuntaa? b) Miten suulliset lait muuttivat Jehovan sapattilain rasitteeksi?

8 Jeesus rakasti Jehovan lakia ja eli sen mukaan. Tuon ajan uskonnolliset johtajat kuitenkin vääristivät Lakia ja sovelsivat sitä väärin. Jeesus sanoi heille: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja  fariseukset, ulkokullatut, koska – – olette jättäneet huomioon ottamatta Lain painavammat asiat, nimittäin oikeuden ja armon ja uskollisuuden!” (Matteus 23:23.) On kiistatonta, että nuo Jumalan lain opettajat eivät selvittäneet, ”mitä oikeus on”, vaan pikemminkin hämärsivät jumalallisen oikeuden. Tarkastellaanpa tästä muutamaa esimerkkiä.

9 Jehova käski kansaansa pysymään erillään pakanallisista naapurikansoista (1. Kuninkaiden kirja 11:1, 2). Jotkut kiihkomieliset uskonnolliset johtajat yllyttivät kansaa kuitenkin halveksimaan kaikkia ei-juutalaisia. Mišnassa oli jopa seuraava sääntö: ”Karjaa ei voi jättää pakanoiden majataloihin, koska heitä epäillään eläimiin sekaantumisesta.” Tällainen ennakkoluuloisuus erotuksetta kaikkia ei-juutalaisia kohtaan oli epäoikeudenmukaista ja täysin vastoin Mooseksen lain henkeä (3. Mooseksen kirja 19:34). Toiset ihmistekoiset säännöt halvensivat naisia. Suullinen laki sanoi, että vaimon piti kävellä miehensä perässä, ei rinnalla. Miehiä varoitettiin puhumasta naisen kanssa julkisesti, oma vaimo mukaan luettuna. Naiset – samoin kuin orjat – eivät saaneet todistaa oikeudessa. Eräässä rukouskaavassa miehet jopa kiittivät Jumalaa siitä, etteivät olleet naisia.

10 Uskonnolliset johtajat hautasivat Jumalan lain lukemattomien ihmistekoisten sääntöjen ja säädösten alle. Esimerkiksi sapattilaki vain kielsi työnteon sapattina ja asetti tuon päivän erilleen palvontaa, hengellistä virkistäytymistä ja lepoa varten. Mutta fariseukset tekivät tästä laista rasitteen. He päättivät omin päin, mitä ”työ” tarkoitti. He nimesivät työksi 39 eri toimintaa, esimerkiksi elonkorjuun ja metsästyksen. Luokittelu herätti loputtomasti kysymyksiä. Oliko kirpun tappaminen sapattina metsästystä? Oliko muutaman tähkäpään riipiminen suuhun ohi kävellessä elon korjaamista? Oliko sairaan parantaminen työtä? Tällaisia tapauksia varten laadittiin tiukkoja, yksityiskohtaisia sääntöjä.

11, 12. Miten Jeesus ilmaisi vastustavansa fariseusten epäraamatullisia perinteitä?

11 Miten Jeesus aikoi tällaisessa ilmapiirissä saada ihmiset  ymmärtämään, mitä oikeus on? Opetuksellaan ja elämäntavallaan hän asennoitui rohkeasti uskonnollisia johtajia vastaan. Mietitäänpä ensin joitakin hänen opetuksiaan. Hän tuomitsi suoraan heidän lukemattomat ihmistekoiset sääntönsä sanoen: ”Te teette Jumalan sanan pätemättömäksi perinteellänne, jonka olette välittäneet edelleen.” (Markus 7:13.)

12 Jeesus opetti voimallisesti, että fariseuksilla oli väärä näkemys sapattilaista – he eivät itse asiassa olleet ymmärtäneet koko sen ydintä. Hän selitti, että Messias on ”sapatin Herra” ja siksi hänellä on täysi oikeus parantaa sapattina (Matteus 12:8). Tähdentääkseen asiaa hän teki sapattina avoimesti ihmeparannuksia (Luukas 6:7–10). Ne olivat esimakua siitä, mitä hän tekee maailmanlaajuisesti tuhatvuotishallintonsa aikana. Itse tuhatvuotiskausi tulee olemaan lopullinen sapatti, jolloin koko uskollinen ihmiskunta lepää vihdoin satoja vuosia kestäneestä uurastuksestaan synnin ja kuoleman taakkojen alla.

13. Mikä laki tuli voimaan Kristuksen maallisen palveluksen jälkeen, ja miten se erosi edeltäjästään?

13 Jeesus selvitti, mitä oikeus on, myös siten, että uusi laki, ”Kristuksen laki”, tuli voimaan sen jälkeen kun hän päätti maallisen palveluksensa (Galatalaisille 6:2). Toisin kuin edeltäjänsä Mooseksen laki tämä uusi laki perustui suurelta osin periaatteisiin eikä kirjallisten käskyjen kokoelmaan. Se sisälsi kyllä suoriakin käskyjä. Yhtä niistä Jeesus sanoi ”uudeksi käskyksi”: hän opetti seuraajiaan rakastamaan toisiaan niin kuin hän oli rakastanut heitä (Johannes 13:34, 35). Uhrautuvan rakkauden oli määrä olla kaikkien niiden tuntomerkki, jotka elävät ”Kristuksen lain” mukaan.

Elävä esimerkki oikeudenmukaisuudesta

14, 15. Miten Jeesus osoitti tunnustavansa oman valtansa rajat, ja miksi se on rauhoittava tieto?

14 Jeesus ei pelkästään opettanut rakkautta. Hän eli ”Kristuksen lain” mukaan. Se näkyi selvästi hänen elämästään. Tarkastellaanpa kolmea aluetta, joilla Jeesus selvitti esimerkillään, mitä oikeus on.

 15 Ensinnäkin Jeesus vältti tunnollisesti tekemästä mitään, mikä oli epäoikeudenmukaista. Kuten olet ehkä pannut merkille, monet vääryydet johtuvat siitä, että epätäydelliset ihmiset muuttuvat ylimielisiksi ja ylittävät valtuutensa. Jeesus ei tehnyt niin. Kerran hänen luokseen tuli mies ja sanoi: ”Opettaja, käske veljeäni jakamaan perintö kanssani.” Mitä Jeesus vastasi? ”Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai osittajaksi?” (Luukas 12:13, 14.) Eikö olekin suurenmoista? Jeesuksella oli älykkyyttä, arvostelukykyä ja jopa Jumalan antamaa valtaa enemmän kuin kellään muulla maan päällä, mutta silti hän kieltäytyi sekaantumasta tähän asiaan, koska hänellä ei ollut siihen nimenomaista valtuutusta. Jeesus on aina ollut tässä suhteessa vaatimaton, jopa ihmiselämäänsä edeltävinä vuosituhansina (Juudaan kirje 9). Se että Jeesus jättää nöyrästi Jehovan asiaksi päättää, mikä on oikeudenmukaista, puhuu paljon hänen puolestaan.

16, 17. a) Miten Jeesus oli oikeudenmukainen saarnatessaan Jumalan valtakunnan hyvää uutista? b) Miten Jeesus osoitti, että hänen oikeustajuunsa sisältyi armollisuus?

16 Toiseksi Jeesus oli oikeudenmukainen siinä, millä tavalla hän saarnasi Jumalan valtakunnan hyvää uutista. Hänellä ei ollut ennakkoasenteita, vaan hän pyrki vilpittömästi tavoittamaan kaikenlaisia ihmisiä, niin rikkaita kuin köyhiäkin. Sitä vastoin fariseukset torjuivat köyhät, tavalliset ihmiset ja käyttivät heistä halveksuvasti nimitystä ʽam ha·ʼaʹrets eli ’maan kansa’. Jeesus oikaisi tämän vääryyden rohkeasti. Kun hän opetti ihmisille hyvää uutista – tai yhtä hyvin kun hän söi heidän kanssaan, ruokki, paransi tai jopa herätti heitä kuolleista – hän noudatti sen Jumalan oikeutta, joka haluaa tavoittaa ”kaikenlaiset ihmiset” (1. Timoteukselle 2:4). *

 17 Kolmanneksi Jeesuksen oikeustajuun sisältyi syvä armollisuus. Hän pyrki kaikin keinoin auttamaan syntisiä (Matteus 9:11–13). Hän auttoi alttiisti ihmisiä, jotka eivät pystyneet suojelemaan itseään. Jeesus ei esimerkiksi liittynyt fariseuksiin siinä, että olisi ruokkinut epäluottamusta kaikkia pakanoita kohtaan. Hän auttoi ja opetti armollisesti joitakin heistä, vaikka hänet oli lähetetty ensisijaisesti juutalaisten luo. Hän suostui tekemään ihmeparannuksen erään roomalaisen upseerin hyväksi ja sanoi: ”Kenelläkään Israelissa en ole tavannut näin suurta uskoa.” (Matteus 8:5–13.)

18, 19. a) Millä tavoin Jeesus edisti naisten kunnioittamista? b) Miten Jeesuksen esimerkki auttaa ymmärtämään, että rohkeus ja oikeudenmukaisuus liittyvät toisiinsa?

18 Jeesus ei myöskään kannattanut vallalla olleita näkemyksiä naisista. Sen sijaan hän toimi rohkean oikeudenmukaisesti. Samarialaisia naisia pidettiin yhtä epäpuhtaina kuin pakanoita. Jeesus ei silti epäröinyt saarnata yhdelle heistä Sykarin kaivolla. Juuri tälle naiselle hän ilmaisi ensimmäisen kerran avoimesti olevansa luvattu Messias. (Johannes 4:6, 25, 26.) Fariseukset sanoivat, ettei naisille saanut opettaa Jumalan lakia, mutta Jeesus käytti paljon aikaa ja energiaa naisten opettamiseen (Luukas 10:38–42). Ja kun perinteisesti ajateltiin, ettei naisista ollut luotettavan todistuksen antajiksi, Jeesus kunnioitti useita naisia antamalla heidän nähdä hänet ensimmäisinä ylösnousemuksensa jälkeen. Hän jopa lähetti heidät ilmoittamaan tästä erittäin tärkeästä tapahtumasta hänen miespuolisille opetuslapsilleen! (Matteus 28:1–10.)

19 Jeesus tosiaan selvitti kansakunnille, mitä oikeus on. Monissa tapauksissa hän asetti itsensä suureen vaaraan. Hänen esimerkkinsä auttaa ymmärtämään, että tosi oikeuden kannattaminen kysyy rohkeutta. Häntä sanottiin osuvasti ”Leijonaksi, joka on Juudan heimosta” (Ilmestys 5:5).  Leijona on rohkean oikeudenmukaisuuden vertauskuva. Lähitulevaisuudessa Jeesus toteuttaa oikeutta vielä suuremmassa mitassa. Hän ”saattaa oikeuden voimaan maan päällä” sanan täydessä merkityksessä (Jesaja 42:4).

Messiaaninen Kuningas ”saattaa oikeuden voimaan maan päällä”

20, 21. Miten messiaaninen Kuningas on meidän aikanamme edistänyt oikeuden toteutumista kautta maapallon ja kristillisessä seurakunnassa?

20 Jeesus on edistänyt oikeuden toteutumista maan päällä siitä lähtien kun hänestä tuli messiaaninen Kuningas vuonna 1914. Hän on vastannut Matteuksen 24:14:ssä olevan ennustuksensa täyttymyksestä. Jeesuksen maanpäälliset seuraajat ovat opettaneet kaikkien maiden ihmisille totuutta Jehovan valtakunnasta. He ovat Jeesuksen tavoin saarnanneet puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti pyrkien antamaan kaikille ihmisille – nuorille ja vanhoille, rikkaille ja köyhille, miehille ja naisille – tilaisuuden oppia tuntemaan Jehova, oikeuden Jumala.

21 Jeesus edistää oikeuden toteutumista myös kristillisessä seurakunnassa, jonka Pää hän on. Hän antaa ennustuksen mukaisesti ”lahjoja ihmisinä”, uskollisia kristittyjä vanhimpia, jotka ottavat johdon seurakunnassa (Efesolaisille 4:8–12). Paimentaessaan Jumalan kallisarvoista laumaa nämä miehet noudattavat Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä oikeuden edistämisestä. He pitävät aina mielessään, että Jeesus haluaa lampaitaan kohdeltavan oikeudenmukaisesti näiden asemasta, merkittävyydestä tai varallisuudesta riippumatta.

22. Mitä Jehova ajattelee nykymaailmassa rehottavista vääryyksistä, ja minkä tehtävän hän on antanut Pojalleen?

22 Lähitulevaisuudessa Jeesus saattaa oikeuden voimaan maan päällä ennennäkemättömällä tavalla. Epäoikeudenmukaisuus rehottaa tässä turmeltuneessa maailmassa. Jokainen lapsi, joka kuolee nälkään, on anteeksiantamattoman  vääryyden uhri, etenkin kun ajattelee, miten paljon rahaa ja aikaa tuhlataan sota-aseiden valmistamiseen ja nautinnonhaluisten ihmisten itsekkäiden oikkujen tyydyttämiseen. Miljoonat turhat kuolemat joka vuosi ovat vain yksi esimerkki monenlaisista vääryyksistä, jotka kaikki herättävät Jehovan vanhurskaan suuttumuksen. Hän on antanut Pojalleen tehtäväksi käydä oikeudenmukainen sota koko tätä jumalatonta asiainjärjestelmää vastaan, jotta kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta tulee pysyvästi loppu (Ilmestys 16:14, 16; 19:11–15).

23. Miten Kristus edistää oikeutta Harmagedonin jälkeen läpi ikuisuuden?

23 Jehovan oikeudenmukaisuus vaatii muutakin kuin vain jumalattomien tuhoa. Hän on asettanut Poikansa myös hallitsemaan ”Rauhan Ruhtinaana”. Harmagedonin sodan jälkeen Jeesuksen hallituskausi tuo rauhan kaikkialle maailmaan, ja hän hallitsee oikeudenmukaisesti (Jesaja 9:6, 7). Sitten hän hyvittää halukkaasti kaikki vääryydet, jotka ovat aiheuttaneet valtavasti kurjuutta ja kärsimystä maailmassa. Läpi ikuisuuden hän kannattaa uskollisesti Jehovan täydellistä oikeutta. On siis tärkeää, että pyrimme jäljittelemään Jehovan oikeudenmukaisuutta nykyään. Katsotaanpa, millä tavoin voimme tehdä niin.

^ kpl 1 Jeesus oli vanhurskaassa suuttumuksessa Jehovan kaltainen, joka ”on valmis vihastukseen” kaikkea jumalattomuutta kohtaan (Nahum 1:2). Esimerkiksi kun Jehova oli kertonut itsepäiselle kansalleen, että se oli tehnyt hänen huoneestaan ”ryöstäjien luolan”, hän sanoi: ”Suuttumukseni ja vihastukseni vuodatetaan tämän paikan ylle.” (Jeremia 7:11, 20.)

^ kpl 3 Mišnan mukaan joitakin vuosia myöhemmin esitettiin äänekäs vastalause temppelissä myytävien kyyhkysten korkean hinnan johdosta. Hintaa laskettiin pikimmiten noin 99 prosenttia! Ketkä hyötyivät tästä kukoistavasta kaupasta eniten? Jotkut historioitsijat arvelevat, että temppelin liiketoiminta kuului ylimmäisen papin Hannaan huoneelle ja se toi tuolle pappisperheelle suuren osan sen huomattavasta vauraudesta (Johannes 18:13).

^ kpl 16 Fariseusten mielestä alhaiso, joka ei ollut perehtynyt Lakiin, oli ”kirottua” (Johannes 7:49). He sanoivat, ettei tällaisia ihmisiä saanut opettaa eikä heidän kanssaan saanut harjoittaa liiketoimintaa, syödä eikä rukoilla. Tyttärensä naittaminen heihin kuuluvalle oli pahempaa kuin jos olisi antanut hänet petoeläinten kynsiin. Heidän mukaansa ylösnousemustoivo ei ulottunut alhaisiin ihmisiin.