Jotkin tavat perustuvat siihen valheeseen, että kuolleet pystyvät näkemään meidät

Mutta miksi Saatana ja hänen demoninsa ponnistelevat niin kovasti pettääkseen ihmisiä? Koska he haluavat meidän liittyvän heidän kapinaansa. He haluavat meidän palvovan heitä. He haluavat meidän uskovan heidän valheisiinsa ja harjoittavan sellaista, mistä Jehova ei pidä. Monesti on kysymys kuolleisiin liittyvistä tavoista.

Omaisen kuolema on tunne-elämälle tuskallinen kokemus, ja on normaalia ja sopivaa ilmaista surua. Jeesus ”puhkesi kyyneliin” ystävänsä Lasaruksen kuoleman jälkeen. – Johannes 11:35.

On olemassa monia kuolleisiin liittyviä tapoja, ja ne vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa. Monet niistä eivät ole ristiriidassa Raamatun periaatteiden kanssa. Jotkut tavat kuitenkin perustuvat siihen käsitykseen, että kuolleet ovat elossa ja pystyvät näkemään elävät. Valvojaisilla, hillittömällä suremisella ja monimutkaisilla hautajaismenoilla on kaikilla juurensa kuolleiden henkien loukkaamisen pelossa. Mutta koska kuolleet ”eivät tiedä mitään”, tällaisia tapoja  harjoittavat edistävät Saatanan valhetta. – Saarnaaja 9:5.

Toiset tavat perustuvat siihen valheeseen, että kuolleet tarvitsevat apuamme

On toisia tapoja tai muotomenoja, jotka lähtevät siitä käsityksestä, että kuolleet tarvitsevat elävien apua ja vahingoittavat eläviä, jos heitä ei lepytetä. Joissakin maissa pidetään juhlat ja annetaan uhreja 40 päivää tai vuosi henkilön kuoleman jälkeen. Tämän ajatellaan auttavan vainajaa siirtymään henkimaailmaan. Toinen yleinen tapa on tarjota ruokaa ja juomaa kuolleille.

Nämä tavat ovat vääriä, koska ne edistävät Saatanan valheita kuolleista. Hyväksyisikö Jehova sitä, että meillä olisi jotakin tekemistä demonien opetuksiin perustuvien tapojen kanssa? Ei koskaan! – 2. Korinttolaisille 6:14–18.

Tosi Jumalan palvelijat eivät osallistu millään tavoin Saatanan valheita tukeviin tapoihin. Sen sijaan he keskittyvät rakkaudellisesti elävien auttamiseen ja lohduttamiseen. He tietävät, että kun ihminen on  nukahtanut kuolemaan, vain Jehova voi auttaa häntä. – Job 14:14, 15.

Jumala tuomitsee spiritismin

Jotkut ottavat yhteyttä demoneihin suoranaisesti tai ihmismeedion välityksellä. Tätä sanotaan spiritismiksi. Voodoo, noituus, taikuus, povaus ja vainajien puoleen kääntyminen ovat kaikki spiritismin muotoja.

Jumala on näitä pahoja tapoja vastaan. Hän vaatii itselleen yksinomaista antaumusta. – 2. Mooseksen kirja 20:5

Raamattu tuomitsee tällaiset tavat sanoessaan: ”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka – – tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle.” – 5. Mooseksen kirja 18:10–12.

Miksi Jehova niin painokkaasti varoittaa meitä näistä tavoista?

 Jehova varoittaa meitä kaikista spiritismin muodoista omaksi parhaaksemme. Hän rakastaa ihmisiä ja välittää heistä, ja hän tietää, että ne, jotka sekaantuvat demonismiin, varmasti kärsivät.

Yksi esimerkki oli Nilda, joka toimi Brasiliassa meediona. Demonit tekivät hänen elämänsä kurjaksi. Hän kertoo: ”Henget – – riivasivat minua, antoivat minulle määräyksiä. Olin vuoroin tajuissani ja tajuttomana, ja jouduin sairaalaan psyykkisten ongelmien vuoksi. Demonit vainosivat minua siinä määrin, että se kävi hermoilleni. Nautin rauhoittavia lääkkeitä ja aloin juoda ja tupakoida kaiken aikaa. Tätä jatkui vuosikausia.”

Spiritismiä harjoittavien käy usein huonosti. He voivat menettää kotinsa, vapautensa ja jopa henkensä

Aikanaan Nilda onnistui Jehovan ja hänen maan päällä olevien todistajiensa avulla vapautumaan demonien vaikutuksesta ja viettää nyt täysipainoista ja tervehenkistä elämää. Hän sanoo: ”Varoitan kaikkia olemasta koskaan, edes yhtä kertaa, tekemisissä [pahojen] henkien kanssa.”