Saarn. 12:13, 14

TIIVISTELMÄ: Vetoa loppusanoissa kuulijoihin. Tavoitteena on saada heidät hyväksymään kuulemansa ja toimimaan sen mukaan.

MITEN TOIMIA?

  • Sido loppusanat puheen teemaan. Toista pääkohdat ja teema sellaisenaan tai eri sanoin.

  • Motivoi kuulijoitasi. Osoita kuulijoille, mitä tehdä, ja esitä siihen hyvät perusteet. Puhu vilpittömästi ja vakaumuksellisesti.

  • Pidä loppusanat lyhyinä ja yksinkertaisina. Älä ota käsiteltäväksi enää uusia pääkohtia. Esitä puheen lopuksi lyhyt kannustus toimintaan.