Yhdysvallat

Gilead-koulu, Patterson, New York

Panama

Teokraattinen koulutus on pitkään ollut tunnusomaista Jehovan todistajille. Niille, jotka omistautuvat kokoaikaisesti saarnaamistyöhön, järjestetään erikoiskoulutusta, jotta he voisivat ”suorittaa palveluksensa täydelleen” (2. Timoteukselle 4:5).

Tienraivaajien palveluskoulu. Kun kokoaikaisen palveluksen aloittamisesta on kulunut noin vuosi, vakituinen tienraivaaja osallistuu kuusipäiväiselle kurssille, joka ehkä pidetään läheisessä valtakunnansalissa. Se auttaa tienraivaajaa vahvistamaan suhdettaan Jehovaan, edistymään kaikissa sananpalveluksen piirteissä ja jatkamaan palvelusta uskollisesti.

Valtakunnan julistajien koulu. Tämän kaksikuukautisen koulun tarkoitus on valmentaa kokeneita tienraivaajia, jotka ovat 23–65-vuotiaita ja halukkaita lähtemään kotiseudultaan alueelle, jossa tarvitaan apua. He itse asiassa sanovat: ”Tässä minä olen! Lähetä minut.” Näin he jäljittelevät kaikkein suurinta evankelistaa, joka on koskaan palvellut maan päällä, Jeesusta Kristusta. (Jesaja 6:8; Johannes 7:29.) Muutto kauas kotoa voi vaatia sopeutumista matalampaan elintasoon. Kulttuuri, ilmasto ja ruoka voivat olla uudenlaisia. Voi olla myös tarpeen opetella uusi kieli. Koulu auttaa oppilaita – naimattomia veljiä ja sisaria sekä aviopareja – kasvattamaan sellaisia hengellisiä ominaisuuksia, joita he tarvitsevat tehtävässään, samoin kuin taitoja, joiden ansiosta Jehova ja hänen järjestönsä voivat käyttää heitä täydemmässä määrin.

Vartiotornin raamattukoulu Gilead. ”Gileadia” vastaava heprean sana merkitsee ’todistusröykkiötä’. Sen jälkeen kun Gilead-koulu perustettiin vuonna 1943, yli 8 000 koulusta valmistunutta on lähetetty lähetystyöhön antamaan todistusta ”maan ääreen asti” (Apostolien teot 13:47). Tämä työ on ollut menestyksekästä. Kun ensimmäiset lähetystyöntekijät tulivat Peruun, siellä ei ollut yhtään seurakuntaa. Nykyään niitä on tuossa maassa runsaasti yli 1 000. Kun lähetystyötä alettiin tehdä Japanissa, siellä oli alle kymmenen todistajaa. Nyt heitä on pitkälti yli 200 000. Viisikuukautisen Gilead-kurssin aikana Jumalan sanaa tutkitaan perusteellisesti. Tähän kouluun kutsutaan erikoistienraivaajia, kentällä palvelevia lähetystyöntekijöitä sekä haaratoimistoissa ja kierrostyössä toimivia veljiä ja sisaria. Koulussa heille annetaan tehokasta valmennusta, jotta he voisivat auttaa maailmanlaajuisen työn vakauttamisessa ja vahvistamisessa.

  • Mikä on tienraivaajien palveluskoulun tarkoitus?

  • Keille Valtakunnan julistajien koulu on tarkoitettu?