Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Ketkä tekevät Jehovan tahdon nykyään?

 OPPIJAKSO 17

Miten kierrosvalvojat auttavat meitä?

Miten kierrosvalvojat auttavat meitä?

Malawi

Palvelusryhmä

Kenttäpalvelus

Vanhinten kokous

Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa kerrotaan usein Barnabaasta ja apostoli Paavalista. He vierailivat varhaiskristillisissä seurakunnissa ja olivat näin ollen oman aikansa matkavalvojia. Syynä heidän vierailuihinsa oli se, että he olivat aidosti kiinnostuneita toisten kristittyjen hyvinvoinnista. Paavali sanoikin, että hän halusi ”palata – – katsomaan veljiä” saadakseen tietää, miten he voivat. Hän oli valmis matkustamaan satoja kilometrejä, jotta hän voisi vahvistaa heitä. (Apostolien teot 15:36.) Nykyiset matkavalvojamme haluavat toimia samoin.

Rohkaisevat meitä. Jokainen kierrosvalvoja kiertää noin 20 seurakunnassa ja viettää kussakin niistä viikon kahdesti vuodessa. Voimme hyötyä suuresti näiden veljien kokemuksesta ja, jos he ovat naimisissa, myös heidän vaimojensa kokemuksesta. He pyrkivät tutustumaan niin nuoriin kuin vanhoihinkin ja lähtevät mielellään kanssamme kenttäpalvelukseen ja raamatuntutkisteluihin. Matkavalvojat tekevät paikallisten vanhinten kanssa paimennuskäyntejä ja vahvistavat meitä pitämällä kokouksissa ja konventeissa rohkaisevia puheita. (Apostolien teot 15:35.)

Osoittavat kiinnostusta kaikkia kohtaan. Kierrosvalvojat ovat syvästi kiinnostuneita seurakuntien hengellisestä tilasta. He kokoontuvat vanhinten ja avustavien palvelijoiden kanssa tarkastelemaan seurakunnan toimintaa ja antavat käytännöllisiä neuvoja vastuutehtävien hoitamisesta. He auttavat tienraivaajia menestymään palveluksessaan ja ovat kiinnostuneita myös seurakunnan yhteyteen hiljattain tulleista ja näiden edistymisestä. Kaikki nämä veljet palvelevat meitä uhrautuvasti meidän ”työtovereinamme” (2. Korinttilaisille 8:23). Meidän tulisi jäljitellä heidän uskoaan sekä heidän antaumustaan Jumalaa kohtaan (Heprealaisille 13:7).

  • Miksi kierrosvalvojat vierailevat seurakunnissa?

  • Miten sinä voit hyötyä heidän vierailuistaan?