Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

 OPPIJAKSO 20

Miten hallintoelin toimii nykyään?

Miten hallintoelin toimii nykyään?

Ensimmäisen vuosisadan hallintoelin

Hallintoelimen kirjettä luetaan.

Ensimmäisellä vuosisadalla pieni Jerusalemissa oleva ”apostolien ja vanhinten” ryhmä toimi hallintoelimenä, joka teki tärkeitä ratkaisuja koko voidellun kristillisen seurakunnan puolesta (Apostolien teot 15:2). Päätöstä tehdessään he tarkastelivat Raamatun kirjoituksia ja noudattivat Jumalan hengen ohjausta. Näin he saattoivat tehdä yksimielisen ratkaisun. (Apostolien teot 15:25.) Nykyinen hallintoelin seuraa heidän esimerkkiään.

Jumala käyttää sitä tahtonsa toteuttamiseen. Hallintoelimessä palvelevat voidellut veljet ovat hyvin kiinnostuneita Jumalan sanasta, ja heillä on paljon kokemusta hengellisten ja käytännön asioiden hoitamisesta. He kokoontuvat joka viikko keskustelemaan maailmanlaajuisen veljesseuran tarpeista. Aivan niin kuin ensimmäisellä vuosisadallakin hallintoelin antaa ohjeita esimerkiksi kirjeitse tai matkavalvojien välityksellä. Tämä auttaa Jumalan kansaa ajattelemaan ja toimimaan yhtenäisesti. (Apostolien teot 16:4, 5.) Hallintoelin ohjaa hengellisen ruoan valmistamista, tehostaa saarnaamistyötä ja valvoo veljien nimittämistä vastuuasemiin.

Se noudattaa Jumalan hengen ohjausta. Hallintoelin etsii opastusta Kaikkeuden Suvereenilta, Jehovalta, ja seurakunnan Päältä, Jeesukselta (1. Korinttilaisille 11:3; Efesolaisille 5:23). Sen jäsenet eivät pidä itseään Jumalan kansan johtajina. Muiden voideltujen kristittyjen tavoin he ”seuraavat jatkuvasti Karitsaa [Jeesusta], minne hän meneekin” (Ilmestys 14:4). Hallintoelin arvostaa rukouksia, joita esitämme sen puolesta.

  • Ketkä muodostivat hallintoelimen ensimmäisellä vuosisadalla?

  • Miten hallintoelin etsii Jumalan opastusta nykyään?