Kanada

Talosta-taloon-työ

Raamatuntutkistelu

Henkilökohtainen tutkiminen

Sanaa ”tienraivaaja” käytetään yleensä uranuurtajasta tai edelläkävijästä, joka ikään kuin avaa toisille tietä. Jeesus oli eräänlainen tienraivaaja, koska hänet oli lähetetty maan päälle suorittamaan elämänantavaa palvelusta ja avaamaan tie pelastukseen (Matteus 20:28). Hänen nykyiset seuraajansa jäljittelevät häntä käyttämällä mahdollisimman paljon aikaa opetuslasten tekemiseen (Matteus 28:19, 20). Jotkut ovat voineet aloittaa niin sanotun tienraivauspalveluksen.

Tienraivaaja on kokoaikainen evankelista. Kaikki Jehovan todistajat ovat hyvän uutisen julistajia. Jotkut ovat kuitenkin järjestäneet elämänsä niin, että he voivat toimia vakituisina tienraivaajina, jotka käyttävät saarnaamistyöhön joka kuukausi 70 tuntia. Tämän vuoksi monet heistä tekevät ansiotyötä vain osa-aikaisesti. Toisia nimitetään erikoistienraivaajiksi alueille, joilla tarvitaan enemmän Valtakunnan julistajia, ja he käyttävät sananpalvelukseen kuukausittain vähintään 130 tuntia. Tienraivaajat tyytyvät vaatimattomaan elämäntapaan ja luottavat siihen, että Jehova antaa heille elämän välttämättömyydet (Matteus 6:31–33; 1. Timoteukselle 6:6–8). Ne jotka eivät voi olla kokoaikaisia tienraivaajia, voivat mahdollisuuksiensa mukaan toimia osa-aikaisina tienraivaajina, jolloin he käyttävät saarnaamistyöhön 30 tai 50 tuntia kuussa.

Tienraivaaja rakastaa Jumalaa ja ihmisiä. Jeesuksen tavoin näemme, miten surkea monien ihmisten hengellinen tila on nykyään (Markus 6:34). Meillä on tietoa, joka voi auttaa heitä jo nyt ja antaa heille varman tulevaisuudentoivon. Lähimmäisenrakkaus saa tienraivaajan käyttämään auliisti aikaansa ja voimiaan toisten auttamiseen hengellisesti (Matteus 22:39; 1. Tessalonikalaisille 2:8). Tämän ansiosta hänen uskonsa vahvistuu ja hän pääsee lähemmäksi Jumalaa ja tuntee syvää onnellisuutta (Apostolien teot 20:35).

  • Miten kuvailisit tienraivaajaa?

  • Mikä saa jotkut palvelemaan tienraivaajina kokoaikaisesti?