JOHANNES 8:37–59

  • JUUTALAISET VÄITTÄVÄT ABRAHAMIA ISÄKSEEN

  • JEESUS ON OLLUT OLEMASSA ENNEN ABRAHAMIA

Jeesus on yhä Jerusalemissa lehtimajanjuhlassa, ja hän opettaa lisää elintärkeitä totuuksia. Jotkut paikalla olevat juutalaiset ovat juuri sanoneet hänelle: ”Me olemme Abrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia.” Jeesus vastaa: ”Tiedän, että olette Abrahamin jälkeläisiä. Te kuitenkin yritätte tappaa minut, koska te ette ota vastaan minun sanojani. Minä puhun siitä, mitä olen nähnyt ollessani Isäni luona, mutta te teette sitä, mitä olette kuulleet omalta isältänne.” (Johannes 8:33, 37, 38.)

Jeesus tarkoittaa, että hänellä on eri isä kuin noilla juutalaisilla. He eivät ymmärrä tätä vaan toistavat väitteensä: ”Meidän isämme on Abraham.” (Johannes 8:39; Jesaja 41:8.) He ovat kirjaimellisesti Abrahamin jälkeläisiä, joten he ajattelevat, että heillä on samanlainen usko kuin Jumalan ystävällä Abrahamilla.

Jeesuksen vastaus on kuitenkin odottamaton: ”Jos olisitte Abrahamin lapsia, tekisitte Abrahamin tekoja.” Poika tosiaan jäljittelee isäänsä. Jeesus jatkaa: ”Mutta nyt te haluatte tappaa minut – minut, joka olen kertonut teille Jumalalta kuulemani totuuden. Abraham ei tehnyt niin.” Sitten hän esittää yllättävän ajatuksen: ”Te teette isänne tekoja.” (Johannes 8:39–41.)

Juutalaiset eivät vieläkään tajua, kehen Jeesus viittaa. He väittävät, etteivät he ole aviottomia lapsia, vaan sanovat: ”Me emme ole syntyneet moraalittomasta suhteesta. Meillä on yksi Isä, Jumala.” Mutta onko Jumala heidän Isänsä? Jeesus sanoo: ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä tulin Jumalan luota ja olen nyt täällä. En ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on lähettänyt minut.” Sitten hän esittää kysymyksen ja vastaa siihen itse: ”Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette pysty ottamaan vastaan minun sanojani.” (Johannes 8:41–43.)

Jeesus on yrittänyt osoittaa, mitä hänen torjumisestaan seuraa, mutta nyt hän sanoo suoraan: ”Te olette lähtöisin isästänne Paholaisesta ja tahdotte tehdä sitä, mitä isänne haluaa.” Millainen heidän isänsä on? Jeesus kuvailee häntä selvin sanoin: ”Hän oli murhaaja alusta asti, eikä hän pysynyt lujasti totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta.” Sitten hän jatkaa: ”Se joka on lähtöisin Jumalasta, kuuntelee Jumalan sanoja. Te ette kuuntele, koska ette ole Jumalasta.” (Johannes 8:44, 47.)

Nämä tuomitsevat sanat suututtavat juutalaiset, ja he vastaavat: ”Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja sinussa on demoni?” Kutsumalla Jeesusta samarialaiseksi he ilmaisevat halveksivansa häntä. Jeesus kuitenkin sivuuttaa heidän loukkauksensa ja sanoo: ”Minussa ei ole demonia. Minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua.” Asia on vakava, mikä käy ilmi Jeesuksen hätkähdyttävästä lupauksesta: ”Jos joku noudattaa minun sanojani, hän ei ikinä näe kuolemaa.” Hän ei tarkoita, että apostolit ja hänen muut seuraajansa eivät kirjaimellisesti kuolisi lainkaan. Sen sijaan he välttyvät ikuiselta tuholta, ”toiselta kuolemalta”, josta ei ole ylösnousemusta. (Johannes 8:48–51; Ilmestys 21:8.)

Juutalaiset ottavat hänen sanansa kuitenkin kirjaimellisesti ja sanovat: ”Nyt me ainakin tiedämme, että sinussa on demoni. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot: ’Jos joku noudattaa minun sanojani, hän ei ikinä maista kuolemaa.’ Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? – – Kuka sinä luulet olevasi?” (Johannes 8:52, 53.)

Jeesus selvästikin korostaa sitä, että hän on Messias. Hän ei kuitenkaan vastaa suoraan, kun he kysyvät, kuka hän on, vaan sanoo: ”Jos minä nostan itseni kunniaan, kunniani ei ole mitään. Isäni saattaa minut kunniaan, hän, jota te sanotte Jumalaksenne. Te ette kuitenkaan ole tunteneet häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin,  etten tunne häntä, olisin valehtelija niin kuin tekin.” (Johannes 8:54, 55.)

Sitten Jeesus viittaa jälleen heidän uskollisen esi-isänsä esimerkkiin: ”Teidän isänne Abraham iloitsi suuresti siitä, että voisi nähdä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi.” Koska Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, hän odotti Messiaan saapumista. Juutalaiset sanovat epäuskoisina Jeesukselle: ”Et ole edes 50-vuotias, ja silti olet nähnyt Abrahamin!” Jeesus vastaa: ”Minä todella vakuutan teille: ennen kuin Abraham syntyi, minä olen ollut.” Jeesus tarkoittaa, että ennen kuin hän tuli ihmiseksi, hän oli mahtava henkiolento taivaassa. (Johannes 8:56–58.)

Juutalaiset raivostuvat siitä, että Jeesus väittää eläneensä ennen Abrahamia, ja aikovat kivittää hänet. Jeesus onnistuu kuitenkin pääsemään pakoon vahingoittumatta.