JOHANNES 5:17–47

  • JUMALA ON JEESUKSEN ISÄ

  • LUPAUS YLÖSNOUSEMUKSESTA

Kun Jeesus parantaa miehen sapattina ja jotkut juutalaiset syyttävät häntä sapatin rikkomisesta, Jeesus vastaa heille: ”Isäni on tehnyt jatkuvasti työtä tähän asti, ja myös minä teen jatkuvasti työtä.” (Johannes 5:17.)

Sitä mitä Jeesus tekee, ei kielletä Jumalan antamassa sapattilaissa. Saarnatessaan ja parantaessaan Jeesus jäljittelee Jumalaa, joka tekee aina hyvää. Siksi Jeesuskin tekee hyvää joka päivä. Hänen vastauksensa saa syytösten esittäjät kuitenkin entistä vihaisemmiksi, ja he haluavat tappaa hänet. Miksi?

Sen lisäksi että juutalaiset ajattelevat Jeesuksen rikkovan sapattia hänen parantaessaan ihmisiä, he loukkaantuvat syvästi siitä, että Jeesus sanoo olevansa Jumalan Poika. Heidän mielestään hän syyllistyy jumalanpilkkaan sanoessaan Jumalaa Isäkseen, ikään kuin Jeesus niin tehdessään väittäisi olevansa Jumalan vertainen. Jeesus ei kuitenkaan pelkää vaan kertoo heille lisää ainutlaatuisesta suhteestaan Jumalaan. Hän sanoo: ”Isä on – – kiintynyt Poikaan ja näyttää hänelle kaiken, mitä hän itse tekee.” (Johannes 5:20.)

Isä on elämänantaja, ja hän on näyttänyt sen menneisyydessä antamalla joillekin kyvyn herättää kuolleita eloon. Jeesus jatkaa: ”Niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee heidät eläviksi, niin Poikakin tekee eläviksi ne, jotka hän haluaa.” (Johannes 5:21.) Miten merkittävät ja toivoa antavat sanat! Hengellisessä mielessä Poika herättää kuolleita jo nyt. Jeesus sanoo: ”Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo häntä, joka on lähettänyt minut, saa ikuisen elämän, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään.” (Johannes 5:24.)

Missään ei kerrota, että Jeesus olisi tähän mennessä herättänyt ketään kirjaimellisesti kuolleista. Hän kuitenkin sanoo vastustajilleen, että niin tulee tapahtumaan, kun ”tulee aika, jolloin kaikki haudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin” (Johannes 5:28, 29).

Vaikka Jeesuksen rooli on huomattava, hän osoittaa selvästi olevansa Jumalaa alempi sanoessaan: ”Minä en voi tehdä yhtään mitään omasta aloitteestani. – – en toimi oman tahtoni mukaan vaan hänen tahtonsa mukaan, joka on lähettänyt minut.” (Johannes 5:30.) Joka tapauksessa Jeesus osoittaa, että hänellä on tärkeä rooli Jumalan tahdon toteutumisessa. Tähän mennessä hän ei ole kuvaillut sitä näin julkisesti. Jeesus ei kuitenkaan ole ainoa, joka tästä on todistanut. Hän muistuttaa vastustajiaan: ”Te olette lähettäneet miehiä Johanneksen [Johannes Kastajan] luo, ja hän on todistanut totuudesta.” (Johannes 5:33.)

Jeesuksen vastustajat ovat voineet kuulla, että noin kaksi vuotta aiemmin Johannes kertoi juutalaisten uskonnollisille johtajille siitä, joka tulisi hänen jälkeensä ja jota sanottiin ”profeetaksi” ja ”Kristukseksi” (Johannes 1:20–25). Jeesus muistuttaa vastustajiaan siitä, että aikoinaan he kunnioittivat Johannesta, joka on nyt vankilassa. Hän sanoo: ”Hetken te halusitte iloita suuresti hänen valossaan.” (Johannes 5:35.) Jeesus itse todistaa kuitenkin vielä huomattavammalla tavalla kuin Johannes Kastaja.

Jeesus sanoo, että teot, joita hän tekee, todistavat Isän lähettäneen hänet. Noihin tekoihin sisältyy äskeinen parannusteko. Lisäksi Jeesus sanoo: ”Isä, joka on lähettänyt minut, on itse todistanut minusta.” (Johannes 5:36, 37.) Jumala todisti Jeesuksesta esimerkiksi silloin, kun Jeesus kastettiin (Matteus 3:17).

Jeesuksen vastustajilla ei ole mitään todellista perustetta torjua häntä. Raamatun kirjoitukset, joita he väittävät tutkivansa, todistavat hänestä. Jeesus sanoo lopuksi: ”Jos te uskoisittekin Moosesta, uskoisitte minua, sillä hän on kirjoittanut minusta. Mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka tulette uskomaan minun sanojani?” (Johannes 5:46, 47.)