MATTEUS 4:23–25 MARKUS 1:35–39 LUUKAS 4:42, 43

  • JEESUS KIERTÄÄ GALILEAA NELJÄN OPETUSLAPSEN KANSSA

  • JEESUKSEN SANOMASTA JA TEOISTA KUULLAAN LAAJALTI

Jeesuksella ja hänen neljällä opetuslapsellaan on ollut kiireinen päivä Kapernaumissa. Illalla kaupungin asukkaat ovat tuoneet sairaita ihmisiä Jeesuksen parannettavaksi, eikä hänellä ole juuri ollut aikaa yksinoloon.

Aikaisin seuraavana aamuna, kun on vielä pimeä, Jeesus nousee ja menee ulos yksin. Hän menee syrjäiseen paikkaan, jossa voi rauhassa rukoilla Isäänsä. Jeesus ei kuitenkaan saa olla yksin kovin kauaa. Kun Simon ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, huomaavat, että Jeesus on poissa, he lähtevät etsimään häntä. Ehkä Simon eli Pietari johtaa joukkoa, koska Jeesus on ollut hänen vieraanaan. (Markus 1:36; Luukas 4:38.)

Kun he löytävät Jeesuksen, Pietari sanoo: ”Kaikki etsivät sinua.” (Markus 1:37.) Kapernaumin asukkaat haluaisivat tietenkin Jeesuksen jäävän heidän luokseen. He arvostavat sitä, mitä hän on tehnyt, ja yrittävät siksi estää häntä lähtemästä (Luukas 4:42). Mutta tuliko Jeesus maan päälle pääasiassa tekemään ihmeparannuksia? Pitäisikö Jeesuksen rajoittaa toimintansa vain Kapernaumiin? Mitä hän itse sanoo?

Jeesus vastaa opetuslapsilleen: ”Mennään jonnekin muualle, läheisiin pikkukaupunkeihin, jotta voisin saarnata niissäkin, sillä sitä varten minä olen tullut.” Niille, jotka haluaisivat Jeesuksen jäävän, hän sanoo: ”Minun täytyy julistaa Jumalan valtakunnan hyvää uutista muissakin kaupungeissa, koska sitä varten minut on lähetetty.” (Markus 1:38; Luukas 4:43.)

Valtakunnasta saarnaaminen on tärkeimpiä syitä siihen, että Jeesus on tullut maan päälle. Tuo valtakunta pyhittää hänen Isänsä nimen ja ratkaisee pysyvästi kaikki ihmisten ongelmat. Tekemällä ihmeparannuksia Jeesus todistaa, että Jumala on lähettänyt hänet. Satoja vuosia aikaisemmin myös Mooses teki ihmeitä, jotka todistivat, että hän toimi Jumalan valtuutuksella (2. Mooseksen kirja 4:1–9, 30, 31).

Jeesus lähtee siksi Kapernaumista saarnaamaan muihin kaupunkeihin, ja hänen neljä opetuslastaan menevät hänen kanssaan. He ovat Pietari ja hänen veljensä Andreas sekä Johannes ja hänen veljensä Jaakob. Viikkoa aikaisemmin he ovat saaneet ensimmäisinä kutsun lähteä Jeesuksen työtovereiksi hänen saarnamatkoilleen.

Jeesuksen ja hänen neljän opetuslapsensa saarnamatka Galileaan on erittäin onnistunut. Sanoma Jeesuksesta leviää laajalle alueelle. Hänestä kuullaan kaikkialla Syyriassa ja kymmenen kaupungin muodostamalla Dekapoliin alueella sekä Jordanin toisella puolella (Matteus 4:24, 25). Suuret ihmisjoukot noilta seuduilta sekä Juudeasta seuraavat Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan. Monet tuovat hänen luokseen parannusta kaipaavia. Jeesus ei tuota heille pettymystä: hän parantaa sairaat ja ajaa ulos demonit.