MATTEUS 12:15–21 MARKUS 3:7–12

  • IHMISET TUNGEKSIVAT JEESUKSEN YMPÄRILLÄ

  • JEESUS TÄYTTÄÄ JESAJAN ENNUSTUKSEN

Kun Jeesus saa kuulla, että fariseukset ja Herodeksen puoluelaiset suunnittelevat hänen tappamistaan, hän menee opetuslastensa kanssa Galileanjärven rantaan. Suuret ihmisjoukot piirittävät häntä. Väkeä tulee Galileasta, Tyroksen ja Sidonin rannikkokaupungeista, Jordanin itäpuolelta, Jerusalemista ja kauempana etelässä sijaitsevasta Idumeasta asti. Jeesus parantaa monia. Siksi vakavasti sairaat ihmiset yrittävät sinnikkäästi päästä hänen luokseen. He eivät malta odottaa, että Jeesus koskettaisi heitä, vaan yrittävät kiihkeästi päästä itse koskemaan häneen. (Markus 3:9, 10.)

Ihmisiä on valtavasti. Siksi Jeesus pyytää opetuslapsiaan pitämään pientä venettä valmiina häntä varten, niin että hän pääsee etäämmälle rannasta eikä jää ihmisjoukon jalkoihin. Hän voi myös opettaa ihmisiä veneestä käsin tai siirtyä veneellä toiseen paikkaan auttamaan muitakin.

Opetuslapsi Matteus sanoo, että Jeesuksen toiminta täyttää ”profeetta Jesajan välityksellä puhutut sanat” (Matteus 12:17). Minkä ennustuksen Jeesus täyttää?

”Katso! Palvelijani, jonka olen valinnut, rakkaani, jonka olen hyväksynyt! Minä panen henkeni hänen päälleen, ja hän näyttää kansoille, mitä oikeus on. Hän ei riitele eikä huuda, eikä kukaan kuule hänen ääntään pääkaduilla. Hän ei muserra runneltua ruokoa eikä sammuta kytevää lampunsydäntä. Hän saa oikeuden toteutumaan. Hänen nimeensä kansat tosiaan panevat toivonsa.” (Matteus 12:18–21; Jesaja 42:1–4.)

Palvelija, joka on Jumalalle rakas ja jonka hän on hyväksynyt, on tietenkin Jeesus. Jeesus näyttää, mitä on todellinen oikeus, jota väärät uskonnolliset perinteet vääristävät. Fariseukset tulkitsevat Jumalan lakia epäoikeudenmukaisesti oman mielensä mukaan eivätkä edes auta sairasta ihmistä sapattina. Jeesus osoittaa, että hänen päällään on Jumalan henkeä, ja näyttää teoillaan, mitä oikeus on Jumalan näkökannalta. Näin hän vapauttaa ihmiset epäoikeudenmukaisten perinteiden taakasta. Ja tällaisesta syystä uskonnolliset johtajat haluavat tappaa hänet!

Mitä merkitsee se, että ”hän ei riitele eikä huuda eikä kukaan kuule hänen ääntään pääkaduilla”? Parantaessaan ihmisiä Jeesus ei anna heidän – eikä demonien – kertoa, kuka hän on (Markus 3:12). Hän ei halua, että häntä mainostettaisiin kovaäänisesti kaduilla tai hänestä levitettäisiin innokkaasti perättömiä huhuja.

 Lisäksi Jeesus kertoo lohduttavaa sanomaa niille ihmisille, jotka ovat kuvaannollisesti kuin runneltuja ruokoja, taitettuja ja maahan poljettuja. He ovat kuin kyteviä lampunsydämiä, joiden viimeinenkin elämänkipinä on lähes sammunut. Jeesus ei muserra runneltua ruokoa eikä sammuta lepattavaa ja savuavaa pellavaista lampunsydäntä. Sen sijaan hän on hellä ja rakastava, ja hän tietää, miten nostaa nöyrät ihmiset ylös. Kansat voivat tosiaan panna toivonsa häneen!