MATTEUS 8:14–17 MARKUS 1:21–34 LUUKAS 4:31–41

  • JEESUS AJAA ULOS DEMONIN

  • PIETARIN ANOPPI PARANEE

Jeesus on kutsunut Pietarin, Andreaan, Jaakobin ja Johanneksen ihmisten kalastajiksi. Nyt on sapatti, ja he menevät Kapernaumissa synagogaan. Jeesus opettaa siellä, ja ihmiset ovat jälleen hyvin hämmästyneitä hänen opetustavastaan. Hän opettaa heitä niin kuin sellainen, jolla on arvovaltaa, eikä niin kuin kirjanoppineet.

Tänä sapattina synagogassa on myös eräs demonin riivaama mies. Hän huutaa kovalla äänellä: ”Mitä sinä meistä haluat, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? Tiedän tarkalleen, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!” Jeesus nuhtelee demonia, joka pitää miestä vallassaan, ja sanoo hänelle: ”Ole hiljaa ja tule ulos hänestä!” (Markus 1:24, 25.)

Paha henki aiheuttaa miehelle kouristuksia, paiskaa hänet maahan ja saa miehen huutamaan kovalla äänellä. Demoni tulee miehestä ulos kuitenkaan vahingoittamatta häntä. (Luukas 4:35.) Muut synagogassa olevat ovat aivan ihmeissään! ”Mitä tämä on?” he kyselevät. ”Hän käskee arvovaltaisesti epäpuhtaita henkiäkin, ja henget tottelevat häntä.” (Markus 1:27.) Uutinen tästä vaikuttavasta tapauksesta leviää tietenkin kaikkialle Galileaan.

Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtevät synagogasta ja menevät Simonin eli Pietarin kotiin. Pietarin anoppi on hyvin sairas ja kovassa kuumeessa, joten Jeesusta pyydetään auttamaan häntä. Niinpä Jeesus menee naisen luo, ottaa häntä kädestä ja nostaa hänet ylös. Nainen paranee heti. Hän alkaa palvella Jeesusta ja hänen kanssaan olevia opetuslapsia ja valmistaa heille ehkä aterian.

Auringonlaskun aikaan Pietarin talolle alkaa tulla väkeä kaikkialta, ja he tuovat mukanaan monia sairaita. Pian näyttää siltä kuin koko kaupunki olisi kerääntynyt talon ovelle. He haluavat, että Jeesus parantaisi sairaat. Luukkaan 4:40:ssä kerrotaan: ”Jeesuksen luo tuotiin kaikki erilaisten tautien vaivaamat sairaat. Hän paransi heidät laittamalla kätensä heidän jokaisen päälle.” Jeesus tosiaan parantaa kaikki, onpa heillä mikä sairaus tahansa, aivan kuten oli ennustettu (Jesaja 53:4). Hän jopa vapauttaa demonien riivaamat ihmiset. Tullessaan ulos ihmisistä pahat henget huutavat: ”Sinä olet Jumalan Poika.” (Luukas 4:41.) Jeesus kuitenkin nuhtelee demoneja eikä anna heidän puhua enempää. Demonit tietävät, että Jeesus on Kristus, eikä Jeesus halua heidän antavan sellaista kuvaa, että he palvelisivat tosi Jumalaa.