MATTEUS 28:16–20 LUUKAS 24:50–52 APOSTOLIEN TEOT 1:1–12; 2:1–4

  • MONET NÄKEVÄT JEESUKSEN

  • JEESUS NOUSEE TAIVAASEEN

  • JEESUS VUODATTAA PYHÄÄ HENKEÄ NOIN 120 OPETUSLAPSEN PÄÄLLE

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sopii tapaavansa 11 apostoliaan Galileassa sijaitsevalla vuorella. Paikalla on myös noin 500 muuta opetuslasta, joista joillakin on epäilyksiä. (Matteus 28:17; 1. Korinttilaisille 15:6.) Se mitä Jeesus sanoo heille, saa heidät kuitenkin vakuuttumaan siitä, että hän on elossa.

Jeesus kertoo opetuslapsille, että Jumala on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Hän kehottaa heitä: ”Menkää siksi ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansojen ihmisistä. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja pyhän hengen nimessä ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matteus 28:18–20.) Jeesus on siis elossa, ja hän on erittäin kiinnostunut siitä, että hyvää uutista saarnataan.

Kaikki Jeesuksen seuraajat – miehet, naiset ja lapset – saavat saman tehtävän tehdä opetuslapsia. Vastustajat yrittäisivät saada heidät lopettamaan saarnaamisen ja opettamisen, mutta Jeesus vakuuttaa heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Mitä tämä merkitsee hänen seuraajilleen? Jeesus sanoo: ”Muistakaa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä tämän aikakauden päättymiseen asti.” Hän ei tarkoita, että kaikki, jotka kertovat hyvää uutista, pystyisivät tekemään ihmeitä. Heillä on kuitenkin pyhän hengen tuki.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus näyttäytyy opetuslapsilleen erilaisissa ihmisruumiissa kaikkiaan ”40 päivän aikana”. Hän osoittaa heille ”monin kiistattomin todistein”, että hän on elossa, ja puhuu heille ”Jumalan valtakunnasta”. (Apostolien teot 1:3; 1. Korinttilaisille 15:7.)

Kun apostolit ovat ilmeisesti yhä Galileassa, Jeesus neuvoo heitä palaamaan Jerusalemiin. Tavatessaan heidät siellä hän sanoo: ”Älkää lähtekö Jerusalemista vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette kuulleet minulta. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä joidenkin päivien päästä.” (Apostolien teot 1:4, 5.)

Myöhemmin Jeesus tapaa apostolit uudestaan. Hän vie heidät Öljymäen itärinteellä sijaitsevaan Betaniaan (Luukas 24:50). Vaikka Jeesus on kertonut heille lähtevänsä pois, he luulevat edelleen, että hänen valtakuntansa tulisi olemaan maan päällä (Luukas 22:16, 18, 30; Johannes 14:2, 3).

Apostolit kysyvät Jeesukselta: ”Herra, palautatko sinä Israelin valtakunnan ennalleen tänä aikana?” Hän vastaa: ”Teidän ei tarvitse tietää ajoista eikä ajanjaksoista, jotka Isä on oman valtansa nojalla asettanut.” Sitten hän korostaa jälleen sitä, että heille on annettu tärkeä työ: ”Te saatte kuitenkin voimaa, kun pyhä henki tulee päällenne, ja te tulette olemaan todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti.” (Apostolien teot 1:6–8.)

Kun apostolit ovat Öljymäellä ylösnousemuksen saaneen Jeesuksen kanssa, Jeesus alkaa kohota taivaaseen. Pian pilvi peittää hänet heidän näkyvistään. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus on näyttäytynyt erilaisissa ihmisruumiissa. Nyt hän kuitenkin luopuu fyysisestä ruumiista muuttamalla sen aineettomaksi ja nousee taivaaseen henkiolentona (1. Korinttilaisille 15:44, 50; 1. Pietarin kirje 3:18). Uskollisten apostolien katsellessa taivaalle heidän vierelleen ilmaantuu ”kaksi valkopukuista miestä”. He ovat aineellistuneita enkeleitä, ja he kysyvät: ”Galilean miehet, miksi te seisotte katsomassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne ylös taivaaseen, tulee samalla tavalla kuin näitte hänen menevän taivaaseen.” (Apostolien teot 1:10, 11.)

Jeesus lähti maan päältä herättämättä suurta huomiota. Paikalla oli vain hänen uskollisia seuraajiaan. Hän palaa ”samalla tavalla”: hän ei herätä suurta huomiota, ja vain hänen uskolliset  seuraajansa havaitsevat hänen läsnäolonsa valtakunnan kuninkaana.

Apostolit palaavat Jerusalemiin. Seuraavina päivinä he ovat yhdessä ”Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien” sekä muiden opetuslasten kanssa (Apostolien teot 1:14). He rukoilevat yhdessä hellittämättä. He pyytävät apua esimerkiksi uuden, Juudas Iskariotin tilalle otettavan apostolin valintaan, niin että apostolien määrä olisi taas 12 (Matteus 19:28). He haluavat, että tehtävään valitaan opetuslapsi, joka on seurannut läheltä Jeesuksen toimintaa ja nähnyt, että hän on saanut ylösnousemuksen. Lopuksi he heittävät arpaa. Tämä on viimeinen Raamatussa mainittu tapaus, jossa arpaa heitetään Jumalan tahdon selvittämiseksi. (Psalmit 109:8; Sananlaskut 16:33.) Tehtävään valitaan Mattias, ja hänestä tulee ”apostoli niiden 11:n lisäksi” (Apostolien teot 1:26). Hän oli ehkä yksi niistä 70 opetuslapsesta, jotka Jeesus lähetti saarnaamaan.

Kymmenen päivää siitä, kun Jeesus nousi taivaaseen, on juutalaisten helluntai. Eräässä yläkerran huoneessa Jerusalemissa on koolla noin 120 opetuslasta. Äkkiä kuuluu ääni, joka muistuttaa navakan tuulenpuuskan kohahdusta. Se täyttää koko talon. Jokaisen paikalla olevan päällä näkyy tulenliekin näköinen kieli. Opetuslapset alkavat puhua eri kieliä. Jeesus on vuodattanut pyhää henkeä niin kuin lupasi! (Johannes 14:26.)