MATTEUS 3:13–17 MARKUS 1:9–11 LUUKAS 3:21, 22 JOHANNES 1:32–34

  • JEESUS KASTETAAN JA VOIDELLAAN

  • JEHOVA JULISTAA, ETTÄ JEESUS ON HÄNEN POIKANSA

Puolisen vuotta sen jälkeen kun Johannes Kastaja on alkanut saarnata, Jeesus, joka on nyt noin 30-vuotias, tulee hänen luokseen Jordanille. Hän ei tule vain tervehtimään Johannesta tai katsomaan, miten tämän työ etenee. Jeesus pyytää Johannesta kastamaan hänet.

Johannes ymmärrettävästi vastustelee: ”Sinunhan pitäisi kastaa minut, joten miksi sinä tulet minun luokseni?” (Matteus 3:14.) Johannes tietää, että Jeesus on Jumalan Poika. Jo silloin kun Johannes oli äitinsä Elisabetin kohdussa, hän hypähti ilosta, kun Maria, joka odotti Jeesusta, tuli vierailulle Elisabetin luo. Elisabet on epäilemättä kertonut Johannekselle tuosta tapauksesta. Lisäksi hänelle on varmasti kerrottu, että enkeli ilmoitti Jeesuksen syntymästä ja että paimenille näyttäytyi enkeleitä sinä yönä, jona Jeesus syntyi.

Johannes tietää kastavansa ihmisiä merkiksi siitä, että he ovat katuneet syntejään. Jeesus on kuitenkin synnitön. Johanneksen vastustelusta huolimatta Jeesus sanoo: ”Älä estele, sillä näin voimme toteuttaa kaiken, mikä on oikein.” (Matteus 3:15.)

Miksi Jeesuksen on sopivaa mennä kasteelle? Jeesuksen kaste ei ole merkki syntien katumisesta vaan siitä, että hän tarjoutuu tekemään Isänsä tahdon (Heprealaisille 10:5–7). Jeesus on ollut puuseppä, mutta nyt hänen on aika aloittaa palvelus, jota varten hänen taivaallinen Isänsä on lähettänyt hänet maan päälle. Odottaako Johannes, että tapahtuu jotain epätavallista, kun hän kastaa Jeesuksen?

Johannes kertoo myöhemmin: ”Hän, joka lähetti minut kastamaan vedessä, sanoi minulle: ’Juuri se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhässä hengessä.’” (Johannes 1:33.) Johannes siis odottaa Jumalan hengen tulevan jonkun hänen kastamansa ihmisen päälle. Niinpä kun Jeesus nousee vedestä, Johannes ei ehkä ylläty nähdessään ”Jumalan hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen ja tulevan hänen [Jeesuksen] päälleen” (Matteus 3:16).

Jeesuksen kasteen yhteydessä tapahtuu jotain muutakin. Raamatun mukaan ”taivas aukeni” hänelle. Se tarkoittaa luultavasti sitä, että kun Jeesus kastetaan, hänen mieleensä palaa aika, jonka hän vietti taivaassa ennen ihmiseksi  tuloa. Hän muistaa eläneensä Jehovan henkipoikana, ja hänen mieleensä palautuu se, mitä Jumala opetti hänelle taivaassa ennen kuin hän tuli maan päälle.

Lisäksi Jeesuksen kasteen yhteydessä ääni taivaasta ilmoittaa: ”Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.” (Matteus 3:17.) Kenen ääni se on? Se ei voi olla Jeesuksen ääni, koska hän on Johanneksen kanssa. Ääni on Jumalan. Jeesus on selvästikin Jumalan Poika, ei itse Jumala.

On huomionarvoista, että kun Jeesus oli maan päällä, hän oli Jumalan ihmispoika samoin kuin ensimmäinen ihminen Aadam oli. Kuvailtuaan Jeesuksen kastetta opetuslapsi Luukas kirjoitti: ”Kun Jeesus aloitti työnsä, hän oli noin 30-vuotias. Hän oli – niin kuin ihmiset ajattelivat – Joosefin poika, hänen, joka oli Heelin poika, – – joka Daavidin, – – joka Abrahamin, – – joka Nooan, – – joka Aadamin, joka Jumalan poika.” (Luukas 3:23–38.)

Samoin kuin Aadam oli ollut Jumalan ihmispoika, niin on Jeesuskin maan päällä ollessaan. Jeesuksen ja Jumalan välille syntyy uudenlainen suhde, kun Jeesuksesta tulee kasteensa yhteydessä Jumalan hengellinen Poika. Tämän vuoksi Jeesus pystyy opettamaan totuuden Jumalasta ja näyttämään tien elämään. Hän aloittaa uuden elämänvaiheen, joka johtaa aikanaan siihen, että hän antaa ihmiselämänsä uhriksi syntisen ihmiskunnan puolesta.