1. Ovatko kaikki uskonnot hyviä?

Kaikkiin uskontokuntiin kuuluu vilpittömiä ihmisiä. On hyvä uutinen, että Jumala näkee heidät ja välittää heistä. Uskonnon varjolla on ikävä kyllä tehty paljon pahaa. (2. Korinttilaisille 4:3, 4; 11:13–15.) Uutisten mukaan jotkin uskontokunnat ovat jopa sekaantuneet terrorismiin, kansanmurhiin ja sotiin sekä syyllistyneet lasten kaltoinkohteluun ja hyväksikäyttöön. Tämä murehduttaa niitä, jotka uskovat vilpittömästi Jumalaan. (Lue Matteuksen 24:3–5, 11, 12.)

Tosi uskonto tuottaa Jumalalle kunniaa, mutta väärä uskonto herättää hänessä tyytymättömyyttä. Väärä uskonto opettaa Raamatun vastaisia opetuksia muun muassa Jumalasta ja kuolleiden tilasta. Jehova kuitenkin haluaa ihmisten tietävän totuuden hänestä. (Lue Hesekielin 18:4; 1. Timoteuksen kirjeen 2:3–5.)

2. Mikä on uskontojen tulevaisuus?

Onneksi uskontokunnat, jotka väittävät rakastavansa Jumalaa mutta rakastavatkin Saatanan maailmaa, eivät voi pettää Jumalaa (Jaakobin kirje 4:4). Kaikista vääristä uskonnoista käytetään Raamatussa nimeä ”Suuri Babylon”. Väärä uskonto sai alkunsa muinaisesta Babylonin kaupungista Nooan päivien vedenpaisumuksen jälkeen. Pian Jumala tekee lopun ihmiskuntaa pettävistä ja sortavista uskonnoista. (Lue Ilmestyksen 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.)

Jehova ei ole kuitenkaan unohtanut vilpittömiä ihmisiä, jotka kuuluvat vääriin uskontoihin eri puolilla maailmaa. Hän kokoaa heitä nyt yhteen opettamalla heille totuutta. (Lue Miikan 4:2, 5.)

 3. Mitä vilpittömien ihmisten pitäisi tehdä?

Tosi uskonto yhdistää ihmisiä.

Jehova on kiinnostunut ihmisistä, jotka haluavat tietää totuuden ja toimia oikein. Hän kehottaa heitä lähtemään pois väärästä uskonnosta. Jumalaa rakastavat ihmiset haluavat tehdä elämässään muutoksia miellyttääkseen häntä. (Lue Ilmestyksen 18:4.)

Kun ensimmäisellä vuosisadalla eläneet vilpittömät ihmiset kuulivat hyvästä uutisesta apostoleilta, he ottivat sen ilomielin vastaan. He oppivat Jehovalta uuden, onnellisemman elämäntavan, joka antoi heidän elämälleen tarkoituksen ja toivon. He ovat meille esimerkkinä, koska omaksuessaan hyvän uutisen he asettivat Jehovan ensi sijalle elämässään. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 1:8, 9; 2:13.)

Jehova toivottaa tervetulleiksi palvelijoistaan koostuvaan perheeseensä kaikki ne, jotka hylkäävät väärän uskonnon. Jos otat vastaan Jehovan lämpimän kutsun, hänestä tulee sinun ystäväsi, saat toisista Jehovan palvelijoista uuden, rakastavan perheen ja voit elää ikuisesti. (Lue Markuksen 10:29, 30; 2. Korinttilaiskirjeen 6:17, 18.)

4. Miten Jumala saa kaikki kansat iloitsemaan?

Väärien uskontojen lähestyvä tuho on hyvä uutinen. Ihmiset kautta maailman vapautuvat sorrosta. Väärä uskonto ei enää koskaan johda harhaan eikä jaa ihmiskuntaa. Kaikkia älyllisiä luomuksia yhdistää ainoan tosi Jumalan palvonta. (Lue Ilmestyksen 18:20, 21; 21:3, 4.)