1. Onko olemassa vain yksi tosi uskonto?

”Varokaa vääriä profeettoja.” (MATTEUS 7:15.)

Jeesus opetti seuraajilleen vain yhtä uskontoa, tosi uskontoa. Se on kuin tie, joka vie ikuiseen elämään. Jeesus sanoi: ”Harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:14.) Jumala hyväksyy ainoastaan Raamatun totuuteen perustuvan palvonnan. Kaikkia tosi palvojia yhdistää yksi usko. (Lue Johanneksen 4:23, 24; 14:6; Efesolaiskirjeen 4:4, 5.)

2. Mitä Jeesus sanoi vääristä kristityistä?

”He julistavat julkisesti tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet.” (TITUKSELLE 1:16.)

Jeesus varoitti, että väärät profeetat turmelisivat kristillisyyden. He näyttävät ulkonaisesti tosi kristityiltä ja väittävät kirkkojensa olevan kristillisiä. Voit kuitenkin saada selville, millaisia he todellisuudessa ovat. Miten? Vain tosi uskonto tuottaa aitoja kristittyjä, jotka voidaan tunnistaa heidän ominaisuuksistaan ja toiminnastaan. (Lue Matteuksen 7:13–23.)

3. Miten voit tunnistaa tosi kristityt?

Mieti seuraavia viittä tuntomerkkiä:

  • Tosi kristityt pitävät Raamattua Jumalan sanana. He pyrkivät elämään sen periaatteiden mukaisesti. Tosi uskonto eroaa siis ihmisten käsityksiin pohjautuvasta uskonnosta (Matteus 15:7–9). Tosi kristityt eivät saarnaa yhtä ja tee toista. (Lue Johanneksen 17:17; 2. Timoteuksen kirjeen 3:16, 17.)

  •   Jeesuksen aidot seuraajat kunnioittavat Jumalan nimeä Jehova. Jeesus kunnioitti Jumalan nimeä tekemällä sitä tunnetuksi. Hän opetti ihmisiä tuntemaan Jumalan ja rukoilemaan Jumalan nimen pyhittämistä (Matteus 6:9). Mikä uskonto sinun asuinseudullasi tekee Jumalan nimeä tunnetuksi? (Lue Johanneksen 17:26; Roomalaiskirjeen 10:13, 14.)

  • Tosi kristityt saarnaavat Jumalan valtakuntaa. Jumala lähetti Jeesuksen saarnaamaan Valtakunnan hyvää uutista. Jumalan valtakunta on ihmiskunnan ainoa toivo. Jeesus puhui Valtakunnasta jatkuvasti, aina kuolinpäiväänsä saakka. (Luukas 4:43; 8:1; 23:42, 43.) Hän sanoi, että hänen seuraajansakin saarnaisivat sitä. Jos joku tulee puhumaan sinulle Jumalan valtakunnasta, mihin uskontokuntaan hän todennäköisesti kuuluu? (Lue Matteuksen 24:14.)

  • Jeesuksen seuraajat eivät ole osa tästä pahasta maailmasta. Voit tunnistaa heidät siitä, että he eivät ota osaa politiikkaan eivätkä yhteiskunnallisiin konflikteihin. (Johannes 17:16; 18:36.) He eivät myöskään jäljittele maailman vahingollisia tapoja eivätkä asenteita. (Lue Jaakobin kirjeen 4:4.)

  • Tosi kristittyjen keskuudessa vallitsee ainutlaatuinen rakkaus. Jumalan sana on opettanut heitä kunnioittamaan kaikkia etnisiä ryhmiä. Väärät uskonnot ovat usein tukeneet vahvasti kansojen välisiä sotia, mutta tosi kristityt kieltäytyvät toimimasta niin (Miika 4:1–3). He käyttävät sen sijaan epäitsekkäästi aikaansa, voimiaan ja varojaan toisten auttamiseen ja rohkaisemiseen. (Lue Johanneksen 13:34, 35; 1. Johanneksen kirjeen 4:20.)

4. Tunnistatko tosi uskonnon?

Mikä uskonto perustaa kaikki opetuksensa Jumalan sanaan, kunnioittaa Jumalan nimeä ja julistaa Jumalan valtakunnan olevan ihmiskunnan ainoa toivo? Mikä ryhmä ilmaisee rakkautta käytännössä eikä ole mukana sodissa? Mitä mieltä sinä olet? (Lue 1. Johanneksen kirjeen 3:10–12.)