1. Miksi meidän tulisi palvoa Jumalaa?

Tosi Jumala on kaiken Luoja. Hänellä ei ole alkua eikä loppua (Psalmit 90:2). Raamatussa oleva hyvä uutinen on lähtöisin häneltä (1. Timoteukselle 1:11). Koska Jumala on antanut meille elämän, meidän tulee palvoa yksin häntä. (Lue Ilmestyksen 4:11.)

2. Millainen Jumala on?

Kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa, koska hän on henki eli aineellisia luomuksia korkeampi elämänmuoto (Johannes 1:18; 4:24). Voimme kuitenkin nähdä hänen teoistaan, millaisia ominaisuuksia hänellä on. Esimerkiksi monenlaiset kukat ja hedelmät kertovat Jumalan rakkaudesta ja viisaudesta. Suunnaton maailmankaikkeus kertoo hänen voimastaan. (Lue Roomalaiskirjeen 1:20.)

Voimme oppia Jumalan persoonallisuudesta vielä enemmän lukemalla Raamattua. Siinä kerrotaan muun muassa, mistä hän pitää ja mistä ei ja miten hän kohtelee ihmisiä ja suhtautuu eri asioihin. (Lue psalmi 103:7–10.)

3. Onko Jumalalla nimi?

Jeesus sanoi: ”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” (Matteus 6:9, Kirkkoraamattu 1992; kursivointi meidän.) Jumalasta käytetään monia arvonimiä, mutta hänellä on vain yksi erisnimi. Se lausutaan eri kielissä eri tavoin. Suomen kielessä käytetään yleensä muotoa ”Jehova” mutta joskus myös muotoa ”Jahve”. (Lue 2. Mooseksen kirjan 3:15, KR-1992; psalmi 83:18 [83:19, KR-1992].)

Jumalan nimi on poistettu monista raamatunkäännöksistä ja korvattu arvonimillä Herra tai Jumala. Mutta kun  Raamattu kirjoitettiin, Jumalan nimi esiintyi siinä noin 7 000 kertaa. Jeesus teki tuon nimen tunnetuksi, kun hän kertoi ihmisille Jumalasta. (Lue Johanneksen 17:26.)

4. Välittääkö Jehova meistä?

Rakastavan isän tavoin Jumala ajattelee pitkäaikaista hyvinvointiamme.

Merkitsevätkö ihmisten kärsimykset sitä, ettei Jehova välitä meistä? Jotkut väittävät, että Jumala aiheuttaa meille kärsimyksiä koetellakseen meitä, mutta se ei pidä paikkaansa. (Lue Jaakobin kirjeen 1:13.)

Jumala arvostaa meitä niin paljon, että hän on antanut meille tahdonvapauden. Olemme varmasti kiitollisia siitä, että saamme palvella Jumalaa vapaasta tahdostamme. (Joosua 24:15.) Monet kuitenkin haluavat tehdä pahaa toisille, ja siksi maailmassa on paljon kärsimystä. Tällainen epäoikeudenmukaisuus murehduttaa Jehovaa. (Lue 1. Mooseksen kirjan 6:5, 6.)

Jehova välittää meistä. Hän haluaa meidän nauttivan elämästä. Pian hän tekee lopun kärsimyksistä ja niiden aiheuttajista. Hänellä on kuitenkin ollut hyvä syy sallia kärsimyksiä rajallisen ajan. Oppijaksosta 8 käy ilmi, mikä tämä syy on. (Lue 2. Pietarin kirjeen 2:9; 3:7, 13.)

5. Miten voimme päästä lähelle Jumalaa?

Jehova kehottaa meitä lähestymään häntä rukouksessa. Hän on kiinnostunut meistä yksilöinä. (Psalmit 65:2; 145:18.) Hän on halukas antamaan anteeksi. Vaikka toisinaan erehdymmekin, hän panee merkille pyrkimyksemme miellyttää häntä. Epätäydellisyydestämme huolimatta voimme siis luoda läheisen suhteen Jumalaan. (Lue psalmi 103:12–14; Jaakobin kirjeen 4:8.)

Jehova on antanut meille elämän, ja siksi meidän tulisi rakastaa häntä enemmän kuin ketään muuta (Markus 12:30). Kun osoitat rakkautesi Jumalaan hankkimalla hänestä lisää tietoa ja tekemällä, mitä hän pyytää, pääset entistä lähemmäksi häntä. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 2:4; 1. Johanneksen kirjeen 5:3.)