1. Miksi Jumala organisoi muinaiset israelilaiset kansakunnaksi?

Jumala organisoi patriarkka Abrahamin jälkeläiset kansakunnaksi ja antoi heille lakikokoelman. Hän kutsui tuota kansaa ”Israeliksi” ja asetti sen varjelemaan tosi palvontaa ja hänen Sanaansa. (Psalmit 147:19, 20.) Israelin välityksellä kaikkien kansojen ihmiset saattoivat siis saada siunauksia. (Lue 1. Mooseksen kirjan 22:18.)

Jumala valitsi israelilaiset todistajikseen. Heidän historiansa osoittaa, miten Jumalan lakien totteleminen hyödyttää ihmisiä (5. Mooseksen kirja 4:6). Näin israelilaiset auttoivat muitakin hankkimaan tietoa tosi Jumalasta. (Lue Jesajan 43:10, 12.)

2. Miksi tosi kristityt on organisoitu seurakunnaksi?

Aikanaan Israel menetti Jumalan suosion, ja Jumala asetti sen tilalle kristillisen seurakunnan (Matteus 21:43; 23:37, 38). Nykyään Jehovasta todistavat israelilaisten sijasta tosi kristityt. (Lue Apostolien tekojen 15:14, 17.)

Jeesus organisoi seuraajansa saarnaamaan ja tekemään opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Tämä työ on saavuttamassa huippunsa nyt, kun elämme nykyisen asiainjärjestelmän päättymisen aikaa. Ensi kertaa historiassa Jehova on koonnut tosi palvonnan yhteyteen miljoonia ihmisiä kaikista kansakunnista (Ilmestys 7:9, 10). Tosi kristityt on organisoitu seurakunnaksi, jotta he voisivat auttaa ja rohkaista toisiaan. Heidän kokouksissaan noudatetaan samaa raamatullista opetusohjelmaa kautta maailman. (Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25.)

 3. Miten Jehovan todistajien nykyinen järjestö sai alkunsa?

1870-luvulla pieni joukko ihmisiä alkoi tutkia Raamattua ja löysi uudelleen totuuksia, jotka olivat olleet kauan unohduksissa. He tajusivat, että Jeesus oli organisoinut kristillisen seurakunnan saarnaamistyötä varten, ja siksi he ryhtyivät julistamaan Valtakuntaa monissa maissa. Vuonna 1931 he omaksuivat nimen Jehovan todistajat. (Lue Apostolien tekojen 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.)

4. Miten Jehovan todistajat on organisoitu?

Ensimmäisellä vuosisadalla monien maiden kristilliset seurakunnat hyötyivät keskushallintoelimestä, joka tunnusti Jeesuksen seurakunnan pääksi (Apostolien teot 16:4, 5). Samoin nykyään Jehovan todistajat eri puolilla maailmaa hyötyvät kokeneiden vanhinten muodostamasta hallintoelimestä. Se valvoo Jehovan todistajien haaratoimistoja, jotka kääntävät, painavat ja levittävät Raamatun tutkimiseen tarkoitettuja julkaisuja yli 600 kielellä. Näin hallintoelin voi antaa raamatullista rohkaisua ja ohjausta yli 100 000 seurakunnalle kautta maailman. Jokaisessa seurakunnassa on päteviä miehiä, jotka toimivat vanhimpina eli hengellisinä paimenina. He huolehtivat rakkaudellisesti Jumalan laumasta. (Lue 1. Pietarin kirjeen 5:2, 3.)

Jehovan todistajat on organisoitu saarnaamaan hyvää uutista ja tekemään opetuslapsia. Apostolien tavoin saarnaamme talosta taloon (Apostolien teot 20:20). Tarjoudumme myös tutkimaan Raamattua vilpittömien, totuutta rakastavien ihmisten kanssa. Jehovan todistajat eivät ole pelkkä uskonnollinen organisaatio. Muodostamme perheen, jolla on rakastava Isä. Olemme veljiä ja sisaria ja huolehdimme toisistamme (2. Tessalonikalaisille 1:3). Jehovan kansa on organisoitu sitä varten, että se voisi miellyttää Jehovaa ja auttaa toisia, ja siksi se muodostaa maailman onnellisimman perheen. (Lue psalmi 33:12; Apostolien tekojen 20:35.)