MONET sanovat, että heillä on uskoa. Jeesus kuitenkin opetti, että vain harvoilla olisi aito usko. Hän sanoi: ”Se tie on leveä ja avara, joka vie tuhoon, ja monet ovat ne, jotka sitä sinne menevät, kun taas se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:13, 14.)

Miten ihmiset voivat osoittaa, että heillä on aito usko? ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät”, sanoi Jeesus. ”Jokainen hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää, mutta jokainen huono puu tuottaa kelvotonta hedelmää.” (Matteus 7:16, 17.) Aito usko tuottaa siis ”hyvää hedelmää”. Se saa ihmiset osoittamaan Jumalaa miellyttäviä ominaisuuksia. Miten he osoittavat niitä?

Käytä voimaa oikein

Ne joilla on aito usko, käyttävät voimaansa ja valtaansa Jumalan kunniaksi ja toisten hyödyksi. Jeesus opetti: ”Sen, joka tahtoo tulla suureksi teidän keskuudessanne, täytyy olla teidän palvelijanne.” (Markus 10:43.) Uskon miehet eivät ole tyranneja sen enempää kodin sisä- kuin ulkopuolellakaan. He rakastavat vaimoaan, kunnioittavat häntä ja huolehtivat hellästi hänen tarpeistaan. Pyhä Raamattu sanoo: ”Te miehet, rakastakaa jatkuvasti vaimoanne älkääkä olko hänelle katkeran vihaisia.” (Kolossalaisille 3:19.) ”Aviomiehet, asukaa jatkuvasti samalla tavoin heidän kanssaan tiedon mukaan ja osoittakaa heille kunniaa niin kuin heikommalle astialle, naispuoliselle, koska tekin olette heidän kanssaan elämän ansaitsemattoman suosion perillisiä, jotta rukouksenne eivät estyisi.” (1. Pietarin kirje 3:7.)

Toisaalta vaimolla, jolla on aito usko, ”tulee olla syvä kunnioitus miestään kohtaan” (Efesolaisille 5:33). Vaimojen tulee ”rakastaa miestään” ja ”rakastaa lapsiaan” (Titukselle 2:4). Uskoa osoittavat isät ja äidit viettävät aikaa lastensa kanssa ja opettavat heille Jumalan lakeja ja periaatteita. He kohtelevat toisia kunnioittavasti kotona, työssä ja muualla. He noudattavat Pyhän Raamatun neuvoa: ”Ottakaa johto kunnian osoittamisessa toisianne kohtaan.” (Roomalaisille 12:10.)

Jumalan palvelijat noudattavat Pyhän Raamatun kieltoa: ”Et saa ottaa vastaan lahjusta.” (2. Mooseksen kirja 23:8.) He eivät koskaan käytä asemaansa itsekkään edun tavoittelemiseen vaan etsivät tilaisuuksia tehdä hyvää toisille, varsinkin avun tarpeessa oleville. He noudattavat neuvoa: ”Älkää unohtako hyvän tekemistä ja toisten kanssa jakamista, sillä sellaisiin uhreihin Jumala on hyvin mielistynyt.” (Heprealaisille 13:16.) He ovat havainneet seuraavat Jeesuksen sanat tosiksi: ”Onnellisempaa on antaa kuin saada.” (Apostolien teot 20:35.)

 Noudata Jumalan oikeusnormia

Uskon ihmiset noudattavat Jumalan lakeja mielellään, eivätkä he pidä hänen käskyjään rasittavina (1. Johanneksen kirje 5:3). He tietävät, että ”Jehovan laki on täydellinen – –. Jehovan määräykset ovat oikeat, ne saavat sydämen iloitsemaan; Jehovan käsky on puhdas, se saa silmät loistamaan.” (Psalmit 19:7, 8.)

Aito usko saa heidät myös hylkäämään kaikenlaiset ennakkoluulot. He eivät aseta jotain rotua, maata tai yhteiskuntaluokkaa toisen yläpuolelle vaan jäljittelevät Jumalaa. ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apostolien teot 10:34, 35.)

Ihminen, jolla on aito usko, ”käyttäytyy rehellisesti kaikessa” (Heprealaisille 13:18). Hän myös karttaa juoruilua ja panettelua. Psalmista Daavid kirjoitti ihmisestä, jonka Jumala hyväksyy: ”Hän ei ole panetellut kielellään. Toverilleen hän ei ole tehnyt mitään pahaa.” (Psalmit 15:3.)

Heijasta ”ylhäältä tulevaa viisautta”

Ne joilla on aito usko, perustavat uskonkäsityksensä yksinomaan Pyhään Raamattuun. He uskovat, että ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa” (2. Timoteukselle 3:16). He heijastavat ihmissuhteissaan ”ylhäältä tulevaa viisautta”, joka on ”siveellisesti puhdas, sitten rauhaisa, järkevä, altis tottelemaan, täynnä armoa ja hyviä hedelmiä” (Jaakobin kirje 3:17). He karttavat Jumalan tahdon vastaisia perinteitä ja spiritismiä ja ”varjelevat itseään epäjumalilta” (1. Johanneksen kirje 5:21).

Osoita aitoa rakkautta

Profeetta Mooses sanoi: ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, kaikella sydämelläsi ja kaikella sielullasi ja kaikella elinvoimallasi.” (5. Mooseksen kirja 6:5.) Uskon ihmiset osoittavat tällaista rakkautta Jumalaa kohtaan. He kunnioittavat Jumalan nimeä Jehova. He ”kiittävät Jehovaa” ja ”huutavat avukseen hänen nimeään” uskossa (Psalmit 105:1). Jumalan palvelijat noudattavat myös hänen käskyään: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (3. Mooseksen kirja 19:18.) He karttavat väkivaltaa ja pyrkivät ”säilyttämään rauhan kaikkien ihmisten kanssa” (Roomalaisille 12:18). He takovat vertauskuvallisesti ”miekkansa auranvantaiksi ja keihäänsä vesureiksi” (Jesaja 2:4). Kaiken tämän vuoksi heillä on ”rakkaus keskuudessaan” ja he nauttivat maailmanlaajuisesta veljeydestä (Johannes 13:35). Tunnistatko nämä ihmiset?