Miksi apostolit antoivat periksi paineen alla?

14:29, 31

  • He olivat liian itsevarmoja. Pietari jopa ajatteli, että hän olisi uskollisempi Jeesukselle kuin muut apostolit

14:32, 37–41

  • He eivät pysyneet valveilla eivätkä rukoilleet

Mikä auttoi katuvia apostoleja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen vastustamaan ihmispelkoa ja saarnaamaan vastustuksesta huolimatta?

13:9–13

  • He painoivat Jeesuksen varoitukset mieleensä, eivätkä vastustus ja vaino siksi yllättäneet heitä

  • He luottivat Jehovaan ja rukoilivat (Ap 4:24, 29)

Mitkä tilanteet voivat koetella meidän rohkeuttamme?