Mitä sellaista pariskunnat voivat oppia taivaalliselta Isältään Jehovalta, mikä auttaa heitä onnistumaan lastenkasvatuksessa? Katso video Jehova opetti kasvattamaan lapset ja vastaa sitten seuraaviin Abilio ja Ulla Amorimia koskeviin kysymyksiin:

  • Millaiset eväät he saivat lapsuudessaan omien lasten kasvattamiseen?

  • Mitä mukavia muistoja heidän lapsillaan on siltä ajalta, kun he olivat pieniä?

  • Miten Abilio ja Ulla ovat pyrkineet soveltamaan 5. Mooseksen kirjan 6:6, 7:ää?

  • Miksi he eivät antaneet lapsilleen käskyjä perustelematta niitä?

  • Miten he auttoivat lapsiaan rakentamaan itselleen hyvää tulevaisuutta?

  • Minkä uhrauksen he olivat itse valmiita tekemään, kun he kannustivat lapsiaan kokoaikaiseen palvelukseen? (bt 178 kpl 19)