Raamatussa on ennustettu, että Saatana yrittää vaikeuttaa saarnaamistyötämme vainoamalla meitä (Joh 15:20; Il 12:17). Miten voimme auttaa niitä vainoa kohtaavia veljiämme ja sisariamme, jotka asuvat muissa maissa? Voimme rukoilla heidän puolestaan. ”Vanhurskaan rukouksessa, kun se on vaikuttamassa, on paljon voimaa.” (Ja 5:16.)

Mitä voimme rukoilla? Voimme pyytää Jehovalta, että hän antaa veljillemme ja sisarillemme rohkeutta ja auttaa heitä olemaan pelottomia (Jes 41:10–13). Voimme myös rukoilla, että viranomaiset suhtautuisivat myötämielisesti saarnaamistyöhömme, ”jotta saisimme edelleenkin viettää rauhallista ja hiljaista elämää” (1Ti 2:1, 2).

Kun Paavalia ja Pietaria vainottiin, ensimmäisen vuosisadan kristityt rukoilivat heidän puolestaan ja mainitsivat heidät nimeltä (Ap 12:5; Ro 15:30, 31). Vaikka me emme tietäisikään kaikkien niiden nimiä, joita vainotaan nykyään, voisimmeko mainita heidän seurakuntansa tai maansa?

Kirjoita muistiin maita, joissa asuvien vainottujen veljien ja sisarten puolesta haluat rukoilla.