Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Elämä ja palvelus -työkirja  |  Marraskuu 2016

 ELÄMÄ KRISTITTYNÄ

Miten käyttää Raamattu opettaa -kirjan yksinkertaistettua versiota?

Miten käyttää Raamattu opettaa -kirjan yksinkertaistettua versiota?

Raamattu opettaa -kirjasta julkaistiin vuoden 2015 vuosikokouksessa yksinkertaistettu versio, mutta sitä ei ole vielä saatavilla suomeksi. Asiat on esitetty siinä samassa järjestyksessä kuin Raamattu opettaa -kirjassa mutta helppotajuisemmin. Kirja on tarkoitettu niille, joiden voi olla vaikea ymmärtää Raamattu opettaa -kirjaa. Kirjan lopussa ei ole liitteitä vaan loppuviitteitä, joissa selitetään tekstissä esiintyviä termejä ja käsitteitä. Luvuissa ei ole johdantokysymyksiä eikä kertausruutuja, vaan niiden lopussa on tiivistelmä luvussa käsitellyistä Raamatun opetuksista. Tätä kirjaa voidaan Raamattu opettaa -kirjan tavoin tarjota palveluksessa milloin tahansa, silloinkin kun se ei ole kuukauden kirjallisuustarjouksena. Miten tämän kirjan erikoispiirteitä voidaan käyttää raamatuntutkistelussa?

TIIVISTELMÄT: Tavallisesti käytämme raamatuntutkistelussa Raamattu opettaa -kirjaa ja käymme sitä läpi perinteisellä kysymys-vastausmenetelmällä, jossa kappaleet luetaan. Tämä soveltuu hyvin useimmille oppilaille. Jos kuitenkin oppilaan kieli- tai lukutaito on heikko, voi olla parempi tutkia kirjan yksinkertaistettua versiota. Tutkisteluaineistona voidaan käyttää luvun lopussa olevaa tiivistelmää ja oppilasta voidaan kannustaa lukemaan kappaleet itsekseen. Yksi tiivistelmän pääkohta voidaan tavallisesti käsitellä noin 15 minuutissa. Tiivistelmä ei sisällä luvussa olevia yksityiskohtia, joten opettajan täytyy valmistautua hyvin ja pitää oppilaan tarpeet mielessään. Jos tutkistelussa käydään kappaleet läpi normaaliin tapaan, tiivistelmää voidaan käyttää aineiston kertaamiseen.

LOPPUVIITTEET: Loppuviitteissä termit ja käsitteet ovat siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät kirjassa. Opettaja voi päättää, onko loppuviitteitä tarpeen käsitellä tutkistelun aikana.