Niiden, jotka haluavat olla Jumalan valtakunnan kansalaisia, tulisi hankkia mahdollisimman paljon tietoa Jumalan valtakunnasta ja sen aikaansaannoksista. Tämä kasvattaa heidän luottamustaan siihen, että Jumalan valtakunta hallitsee, ja innostaa heitä kertomaan toisille Valtakunnan hyvää uutista (Ps 45:1; 49:3). Kun katsot videon Jumalan valtakunta – ensimmäiset 100 vuotta, etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miksi ”Kuvanäytös Luominen” oli siunaus niille, jotka näkivät sen?

  2. Miten radiota käytettiin hyvän uutisen levittämiseen?

  3. Millä muilla tavoilla hyvää uutista saarnattiin ja millaisin tuloksin?

  4. Miten valmennus, jota saamme kenttäpalvelusta varten, on vuosien kuluessa parantunut?

  5. Millaista käytännöllistä opetusta on annettu Gilead-koulussa?

  6. Miten Jehovan kansaa on opetettu konventeissa?

  7. Miksi olet vakuuttunut siitä, että Jumalan valtakunta hallitsee parhaillaan?

  8. Miten osoitamme, että kannatamme Jumalan valtakuntaa?