MIKSI TÄRKEÄÄ? Jotta ihmiset voisivat palvoa Jehovaa hänen hyväksymällään tavalla, heidän on saatava tietoa hänen normeistaan ja noudatettava niitä (Jes 2:3, 4). ”Jumalan rakkaus” -kirja, joka on toinen raamatuntutkisteluoppilaan kanssa tutkittava julkaisu, auttaa oppilasta näkemään, miten Raamatun periaatteita voi soveltaa arkielämän tilanteissa (Hpr 5:14). Meidän on pyrittävä tavoittamaan oppilaan sydän, jotta hän tekisi muutoksia oikeista vaikuttimista (Ro 6:17).

MITEN TOIMIA?

  • Valmistaudu hyvin ja pidä mielessäsi oppilaan yksilölliset tarpeet. Mieti etukäteen, millä kysymyksillä voisit saada selville, millaisia ajatuksia ja tunteita aineisto hänessä herättää (San 20:5; be 259).

  • Käytä kirjan tekstiruutuja; niiden avulla voit auttaa oppilasta ymmärtämään, miksi Raamatun periaatteiden noudattaminen kannattaa.

  • Auta oppilasta pohtimaan omantunnonasioihin liittyviä Raamatun periaatteita, mutta älä tee ratkaisuja hänen puolestaan (Ga 6:5).

  • Selvitä tahdikkaasti, olisiko oppilaan tarpeen noudattaa Raamatun periaatteita täydemmin jollain elämänalueella. Kannusta häntä ystävällisesti tekemään muutoksia; muutosten vaikuttimena tulisi olla rakkaus Jehovaan (San 27:11; Joh 14:31).