11:16–26

Mitä kuvaannollinen oliivipuu ja sen eri osat edustavat?

  • Puu: Abrahamin kanssa tehtyä liittoa koskevan Jumalan tarkoituksen toteutuminen

  • Runko: Jeesus, Abrahamin siemenen eli jälkeläisen ensisijainen osa

  • Oksat: kaikki ne, jotka kuuluvat Abrahamin jälkeläisen toissijaiseen osaan

  • Pois katkaistut oksat: luonnolliset juutalaiset, jotka hylkäsivät Jeesuksen

  • Puuhun oksastetut oksat: hengellä voidellut kristityt, jotka ovat muista kansoista

Ennustusten mukaisesti Abrahamin jälkeläinen – Jeesus Kristus yhdessä 144 000:n kanssa – tuo siunauksia muiden kansojen ihmisille (1Mo 22:18; Ro 11:12)

Mitä opin Jehovasta sen perusteella, miten hän on toteuttanut Abrahamin jälkeläistä koskevaa tarkoitustaan?