15:11–32

Vertauksen opetuksia:

  • On viisasta pysyä turvassa Jumalan kansan keskuudessa, rakastavan taivaallisen Isämme huolenpidossa

  • Jos poikkeamme Jehovan viitoittamalta tieltä, meidän tulisi nöyrästi palata ja luottaa siihen, että Jehova haluaa antaa meille anteeksi

  • Meidän pitäisi jäljitellä Jehovaa toivottamalla lämpimästi tervetulleiksi ne, jotka katuvat ja palaavat seurakuntaan