92:12

Taatelipalmu voi elää yli 100-vuotiaaksi ja tuottaa edelleen hedelmää

Iäkkäät tuottavat hengellistä hedelmää. . .

92:13–15

  • rukoilemalla toisten puolesta

  • tutkimalla Raamattua

  • käymällä seurakunnan kokouksissa ja osallistumalla niiden ohjelmaan

  • jakamalla elämänkokemustaan toisille

  • saarnaamalla kokosydämisesti