Siirry sisältöön

Miksi Jehovan todistajat ovat poliittisesti puolueettomia?

Miksi Jehovan todistajat ovat poliittisesti puolueettomia?

 Jehovan todistajat pysyvät poliittisesti puolueettomina uskonnollisista syistä, jotka perustuvat Raamattuun. Emme harrasta lobbausta, äänestä puolueita tai ehdokkaita, tavoittele poliittisia virkoja tai pyri muuttamaan hallituksia millään tavalla. Uskomme, että Raamatussa on tälle vankat perusteet.

  •   Jäljittelemme Jeesusta, joka kieltäytyi hänelle tarjotusta poliittisesta virasta (Johannes 6:15). Hän sanoi, että hänen opetuslapsensa ”eivät ole osa maailmasta”, ja opetti selvästi, että heidän ei tulisi ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin (Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13–17).

  •   Olemme uskollisia Jumalan valtakunnalle, josta Jeesus puhui sanoessaan: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa.” (Matteus 24:14.) Koska edustamme Jumalan valtakuntaa ja tehtävänämme on kertoa sen tulemisesta, emme ota kantaa minkään maan politiikkaan, emme edes oman asuinmaamme (2. Korinttilaisille 5:20; Efesolaisille 6:20).

  •   Puolueettomuutemme ansiosta voimme kertoa vapaasti Jumalan valtakunnan hyvästä uutisesta kaikille heidän poliittisesta kannastaan riippumatta. Haluamme osoittaa sanoin ja teoin uskovamme, että vain Jumalan valtakunta voi ratkaista maailman ongelmat (Psalmit 56:11).

  •   Koska keskuudessamme ei ole poliittisia erimielisyyksiä, muodostamme yhtenäisen kansainvälisen veljesseuran (Kolossalaisille 3:14; 1. Pietarin kirje 2:17). Politiikkaan sekaantuvat uskonnot aiheuttavat sitä vastoin hajaannusta jäsentensä joukossa (1. Korinttilaisille 1:10).

 Kunnioitus valtaa kohtaan. Vaikka emme osallistu politiikkaan, kunnioitamme hallitusten valtaa. Tämä on seuraavan Raamatun käskyn mukaista: ”Olkoon jokainen sielu alamainen esivalloille.” (Roomalaisille 13:1.) Noudatamme lakia, maksamme verot ja tuemme hallitusten toimia kansalaistensa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Emme osallistu yrityksiin kaataa hallituksia vaan noudatamme Raamatun neuvoa rukoilla ”kuninkaiden ja kaikkien niiden puolesta, jotka ovat korkeassa asemassa”, erityisesti näiden tehdessä ratkaisuja, jotka saattavat vaikuttaa uskonnonvapauteen (1. Timoteukselle 2:1, 2).

 Kunnioitamme myös toisten ihmisten oikeutta tehdä omat ratkaisunsa politiikkaan liittyvissä asioissa. Emme esimerkiksi häiritse vaaleja tai estele niitä, jotka päättävät äänestää.

 Onko puolueettomuutemme jotain uutta? Ei ole. Myös apostolit ja muut ensimmäisellä vuosisadalla eläneet kristityt suhtautuivat hallitusvaltaan tällä tavalla. Kirjassa Beyond Good Intentions—A Biblical View of Politics sanotaan: ”Vaikka varhaiskristityt uskoivatkin, että heidän velvollisuutensa oli kunnioittaa vallanpitäjiä, he eivät pitäneet sopivana osallistua politiikkaan.” Vastaavasti kirjassa On the Road to Civilization todetaan, että varhaiskristityt ”eivät ottaneet poliittisia virkoja”.

 Onko poliittinen puolueettomuutemme uhkana kansalliselle turvallisuudelle? Ei ole. Olemme rauhaa rakastavia kansalaisia, joiden suhteen viranomaisilla ei ole mitään pelättävää. Tätä valaisee Ukrainan tiedeakatemian vuonna 2001 laatima raportti, jossa sanottiin puolueettomuudestamme: ”Nykyään jotkut eivät välttämättä pidä tästä Jehovan todistajien kannasta; se oli olennainen syy siihen, että heitä vastaan esitettiin syytöksiä natsien ja kommunistien totalitaarisen hallinnon aikana menneisyydessä.” Silti jopa Neuvostoliiton sorron aikana todistajat ”pysyivät lainkuuliaisina kansalaisina. He olivat rehtejä ja epäitsekkäitä työssään kolhooseissa ja tehtaissa, eivätkä he uhanneet kommunistihallintoa.” Lopuksi raportissa todettiin, etteivät Jehovan todistajien uskonkäsitykset ja toimintatavat nykyäänkään ”heikennä minkään valtion turvallisuutta tai yhtenäisyyttä”.