Siirry sisältöön

Pakotetaanko Jehovan todistaja -perheiden lapset liittymään vanhempiensa uskontoon?

Pakotetaanko Jehovan todistaja -perheiden lapset liittymään vanhempiensa uskontoon?

 Ei pakoteta. Se, palveleeko Jumalaa, on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu (Roomalaisille 14:12). Jehovan todistajat opettavat lapsilleen Raamatun periaatteita, mutta kun lapset kasvavat isommiksi, heidän täytyy itse päättää, tuleeko heistä Jehovan todistajia. (Roomalaisille 12:2; Galatalaisille 6:5.)

 Kuten useimmat vanhemmat myös Jehovan todistajat toivovat, että heidän lapsensa olisivat onnellisia. He opettavat lapsilleen asioita, joiden uskovat olevan näille hyödyksi. Näihin sisältyy paitsi käytännön taitoja myös moraaliperiaatteita ja uskonkäsityksiä. Jehovan todistajat uskovat, että Raamattu auttaa elämään parhaalla mahdollisella tavalla, ja siksi he pyrkivät opettamaan sen arvoja lapsilleen tutkimalla sitä heidän kanssaan ja käymällä yhdessä seurakunnan kokouksissa. (5. Mooseksen kirja 6:6, 7.) Kun lapselle tulee ikää, hän voi itse päättää, haluaako hän liittyä vanhempiensa uskontoon.

 Kastavatko Jehovan todistajat pikkulapsia?

 Eivät. Raamattu ei opeta lapsikastetta. Siinä kerrotaan esimerkiksi, että ennen kuin ensimmäisen vuosisadan kristityt kastettiin, he ”ottivat iloiten vastaan” kuulemansa sanoman ja osoittivat katumusta (Apostolien teot 2:14, 22, 38, 41). Niinpä ennen kuin joku voidaan kastaa Jehovan todistajaksi, hänen täytyy olla riittävän vanha ymmärtääkseen, mitä Raamattu opettaa, hänen täytyy uskoa siihen ja hänen on täytynyt tehdä päätös elää sen opetuksien mukaan. Näitä asioita pikkulapsi ei pysty tekemään.

 Aikanaan lapset voivat päättää mennä kasteelle. Ennen sitä heidän täytyy kuitenkin ymmärtää, mihin he sitoutuvat.

 Karttavatko Jehovan todistaja -vanhemmat lapsiaan, jos nämä eivät halua tulla kastetuiksi?

 Eivät. Todistajavanhemmat ovat tietenkin pahoillaan, jos lapsi ei halua uskoa heidän tavallaan. He rakastavat silti lastaan eivätkä katkaise välejä vain sen takia, että heidän lapsensa ei halua tulla Jehovan todistajaksi.

Jokaisen täytyy itse päättää, haluaako tulla kastetuksi vai ei

 Miksi Jehovan todistajat ottavat lapsensa mukaan ovelta ovelle -työhön?

 Otamme lapsemme mukaan ovelta ovelle -työhön monestakin syystä. a

  •   Raamattu neuvoo vanhempia opettamaan lapsilleen hengellisiä asioita, esimerkiksi sitä, miten Jumalaa tulisi palvoa (Efesolaisille 6:4). Koska Raamatun mukaan palvontaan kuuluu myös se, että kertoo uskostaan toisille, saarnaamistyö on tärkeä osa lapsen hengellistä valmennusta (Roomalaisille 10:9, 10; Heprealaisille 13:15).

  •   Raamatussa sanotaan nuorista: ”Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä.” (Psalmit 148:12, 13, Kirkkoraamattu 1992.) Se että puhuu Jumalasta toisille, on yksi merkittävä tapa ylistää häntä. b

  •   Lapsille on käytännön hyötyä siitä, että he osallistuvat ovelta ovelle -työhön vanhempiensa kanssa. He oppivat esimerkiksi keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi he oppivat olemaan myötätuntoisia, ystävällisiä, kunnioittavia ja epäitsekkäitä. Samalla he voivat nähdä, että heille opetetut uskonkäsitykset perustuvat Raamattuun.

 Viettävätkö Jehovan todistajat pyhäpäiviä ja muita juhlia?

 Jehovan todistajat eivät vietä uskonnollisia pyhäpäiviä tai muita juhlia, joita Jumala ei hyväksy (2. Korinttilaisille 6:14–17; Efesolaisille 5:10). c Emme esimerkiksi vietä syntymäpäiviä emmekä joulua, koska niiden alkuperä ei ole kristillinen.

 Vietämme kuitenkin mielellämme aikaa perheen kanssa ja huomioimme lapsiamme monin tavoin. Emme rajoita yhdessäoloa tai lahjojen antamista vain tiettyihin päiviin, vaan järjestämme mukavia tilaisuuksia ja annamme lahjoja ympäri vuoden.

Jehovan todistaja -vanhemmat haluavat antaa lapsilleen lahjoja

a Tavallisesti Jehovan todistajien lapset osallistuvat saarnaamistyöhön vain vanhempansa tai jonkun muun vastuuntuntoisen aikuisen kanssa.

b Raamatussa kerrotaan monista lapsista, jotka puhuivat toisille uskostaan ja näin ilahduttivat Jumalaa (2. Kuninkaiden kirja 5:1–3; Matteus 21:15, 16; Luukas 2:42, 46, 47).

d Jotkin nimet on muutettu.