Jeesus puhui askeleista, joita Jehovan todistajaksi tuleminen vaatii, ja ne on kirjoitettu muistiin Matteuksen 28:19, 20:een. Näissä jakeissa kerrotaan, miten voi tulla Kristuksen opetuslapseksi. Hänen opetuslapsensa puhuvat eli todistavat Jehovasta.

1: Ota selville, mitä Raamattu opettaa. Jeesus neuvoi seuraajiaan ”tekemään opetuslapsia – – ja opettamaan heitä” (Matteus 28:19, 20). ”Opetuslapseksi” käännetty sana merkitsee kirjaimellisesti ’oppilasta’. Raamatussa, varsinkin siinä olevissa Jeesuksen Kristuksen opetuksissa, on tietoa, jota tarvitset voidaksesi elää onnellista ja täysipainoista elämää (2. Timoteukselle 3:16, 17). Autamme mielellämme sinua ilmaisen raamattukurssin välityksellä saamaan selville, mitä Raamattu opettaa (Matteus 10:7, 8; 1. Tessalonikalaisille 2:13).

2: Sovella oppimaasi käytäntöön. Jeesuksen mukaan oppilaiden täytyy myös ”noudattaa kaikkea, mitä [hän] on käskenyt – – noudattaa” (Matteus 28:20). Raamattukurssi ei siis saa olla vain älyllistä pohdiskelua. Sinun on ehkä tehtävä merkittäviä muutoksia ajattelussasi ja toiminnassasi (Apostolien teot 10:42; Efesolaisille 4:22–29; Heprealaisille 10:24, 25). Ne jotka noudattavat Jeesuksen käskyjä, haluavat sitten tehdä henkilökohtaisen päätöksen seurata häntä ja omistaa elämänsä Jehova Jumalalle (Matteus 16:24).

3: Mene kasteelle. (Matteus 28:19.) Raamatussa kastetta verrataan hautaamiseen (vrt. Roomalaisille 6:2–4). Se on vertauskuva siitä, että ihminen kuolee entiselle elämäntavalle ja aloittaa uuden. Kasteessa julistat siis julkisesti, että olet ottanut kaksi ensimmäistä Jeesuksen mainitsemaa askelta ja pyydät Jumalalta puhdasta omaatuntoa (Heprealaisille 9:14; 1. Pietarin kirje 3:21).

Mistä tiedän, olenko valmis kastettavaksi?

Puhu asiasta seurakunnan vanhimmille. He keskustelevat kanssasi ja varmistautuvat siitä, että ymmärrät tämän askeleen merkityksen, noudatat oppimiasi asioita käytännössä ja olet omasta vapaasta tahdostasi vihkiytynyt Jumalalle eli omistanut hänelle elämäsi (Apostolien teot 20:28; 1. Pietarin kirje 5:1–3).

Soveltuvatko nämä askeleet Jehovan todistaja -vanhempien lapsiin?

Kyllä soveltuvat. Kasvatamme lapsiamme ”Jehovan kurissa ja mielenohjauksessa”, kuten Raamattu kehottaa (Efesolaisille 6:4). Heidän täytyy kuitenkin varttuessaan tehdä henkilökohtainen päätös hankkia tietoa Raamatun opetuksista, hyväksyä ne ja noudattaa niitä. Vasta sen jälkeen he ovat valmiita kastettaviksi. (Roomalaisille 12:2.) Viime kädessä jokaisen on ratkaistava itse, minkä uskonnon valitsee (Roomalaisille 14:12; Galatalaisille 6:5).