Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Miten paljon Jehovan todistajia on koko maailmassa?

Miten paljon Jehovan todistajia on koko maailmassa?

Palvelusvuoden 2016 * raportti

Jehovan todistajia kautta maailman

8 340 982

Seurakuntia

119 485

Maita joissa Jehovan todistajat toimivat

240

Miten Jehovan todistajien jäsenmäärä lasketaan?

Jehovan todistajiksi lasketaan vain ne, jotka osallistuvat aktiivisesti Jumalan valtakunnan hyvän uutisen saarnaamiseen joka kuukausi (Matteus 24:14). Heihin sisältyvät sekä kastetut todistajat että sellaiset vielä kastamattomat henkilöt, jotka on hyväksytty osallistumaan saarnaamistyöhön.

Onko jäsenyyden ehtona rahalahjoitus?

Ei ole. Lahjoitukset eivät ratkaise sitä, voiko joku olla todistaja tai saako hän joitakin nimenomaisia tehtäviä järjestössä (Apostolien teot 8:18–20). Todellisuudessa suurin osa lahjoituksista tehdään nimettömänä. Jokainen todistaja antaa aikaansa, voimiaan ja muita resurssejaan maailmanlaajuisen työmme hyväksi siinä määrin kuin hän haluaa ja hänen olosuhteensa sallivat (2. Korinttilaisille 9:7).

Miten aktiivisten todistajien määrä voidaan tietää?

Todistajat raportoivat saarnaamistoimintansa kuukausittain omaan seurakuntaansa. Raportoiminen on vapaaehtoista.

Seurakunnan raportit lasketaan yhteen ja yhteismäärät lähetetään paikalliseen haaratoimistoon. Haaratoimisto lähettää kunkin maan tai territorion yhteismäärät Jehovan todistajien päätoimistoon.

Jokaisen palvelusvuoden * lopussa lasketaan, paljonko kussakin maassa oli todistajia enimmillään. Laskemalla nämä tulokset yhteen saadaan selville todistajien määrä kautta maailman. Eri maiden yksityiskohtaiset raportit sekä kokemuksia saarnaamistyöstä julkaistaan Jehovan todistajien vuosikirjassa. Tällaiset raportit ovat rohkaisevia, aivan kuten varhaiskristillisenä aikanakin (Apostolien teot 2:41; 4:4; 15:3).

Entä ne, jotka osallistuvat järjestön toimintaan mutta eivät saarnaamistyöhön?

Vaikka heitä ei sisällytetä todistajien lukumäärään, he ovat tervetulleita kokouksiimme. Useimmat heistä ovat läsnä vuosittaisessa Kristuksen kuoleman muistojuhlassa, joten heidän määränsä voidaan laskea summittaisesti vähentämällä todistajien lukumäärä tuon tilaisuuden läsnäolijamäärästä. Vuonna 2016 muistojuhlassa oli läsnä 20 085 142 henkeä.

Monet, jotka eivät käy kokouksissamme, tutkivat kanssamme Raamattua. Vuonna 2016 todistajat pitivät kuukausittain keskimäärin 10 115 264:aa ilmaista raamattukurssia, joista joihinkin osallistui samanaikaisesti useita ihmisiä.

Miksi Jehovan todistajien määrä saattaa olla väestötilastoissa suurempi kuin todistajien omassa raportissa?

Valtioiden tilastot laaditaan usein kysymällä ihmisiltä, mihin uskonnolliseen ryhmään he katsovat kuuluvansa. Esimerkiksi Yhdysvaltain väestönlaskentavirasto toteaa, että heidän tutkimuksillaan ”pyrittiin selvittämään, kannattivatko vastaajat jotakin uskonnollista yhteisöä”. Viraston mukaan tulokset ovat ennemmin subjektiivisia kuin objektiivisia. Jehovan todistajien omassa raportissa todistajiksi lasketaan ainoastaan ne, jotka osallistuvat saarnaamistyöhön ja raportoivat sen, ei niitä jotka vain sanovat olevansa todistajia.

^ kpl 2 Palvelusvuosi ulottuu syyskuun 1. päivästä seuraavan kalenterivuoden elokuun 31. päivään. Esimerkiksi palvelusvuosi 2015 alkoi 1. syyskuuta 2014 ja päättyi 31. elokuuta 2015.

^ kpl 16 Palvelusvuosi ulottuu syyskuun 1. päivästä seuraavan kalenterivuoden elokuun 31. päivään. Esimerkiksi palvelusvuosi 2015 alkoi 1. syyskuuta 2014 ja päättyi 31. elokuuta 2015.

Aiheesta lisää

USEIN KYSYTTYÄ

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Tässä kirjoituksessa käsitellään 15 keskeisintä uskonkäsitystämme.

KETKÄ TEKEVÄT JEHOVAN TAHDON NYKYÄÄN?

Miten Jehovan todistajat organisoivat saarnaamistyönsä?

Noudatamme mallia, jonka Jeesus antoi ollessaan maan päällä. Miten saarnaamistyötä tehdään?

USEIN KYSYTTYÄ

Miten Jehovan todistajien seurakunnat on organisoitu?

Lue, miten saamme ohjausta seurakunnan välityksellä.