Siirry sisältöön

Miten paljon Jehovan todistajia on koko maailmassa?

Miten paljon Jehovan todistajia on koko maailmassa?

2022 raportti

Jehovan todistajia kautta maailman

8 699 048

Seurakuntia

117 960

Maita joissa Jehovan todistajat toimivat

239

2022 Yhteismäärät

2022 Eri maiden ja territorioiden raportit

Miten Jehovan todistajien lukumäärä lasketaan?

 Jehovan todistajiksi lasketaan vain ne, jotka osallistuvat aktiivisesti Jumalan valtakunnan hyvän uutisen saarnaamiseen joka kuukausi (Matteus 24:14). Heihin sisältyvät sekä kastetut todistajat että sellaiset vielä kastamattomat henkilöt, jotka on hyväksytty osallistumaan saarnaamistyöhön.

Onko Jehovan todistajana olemisen ehtona rahalahjoitus?

 Ei ole. Lahjoitukset eivät ratkaise sitä, voiko joku olla todistaja tai saako hän joitakin nimenomaisia tehtäviä järjestössä (Apostolien teot 8:18–20). Todellisuudessa suurin osa lahjoituksista tehdään nimettömänä. Jokainen todistaja antaa aikaansa, voimiaan ja muita resurssejaan maailmanlaajuisen työmme hyväksi siinä määrin kuin hän haluaa ja hänen olosuhteensa sallivat (2. Korinttilaisille 9:7).

Miten aktiivisten todistajien määrä voidaan tietää?

 Todistajat raportoivat saarnaamistoimintansa kuukausittain omaan seurakuntaansa. Raportoiminen on vapaaehtoista.

 Seurakunnan raportit lasketaan yhteen ja yhteismäärät lähetetään paikalliseen haaratoimistoon. Haaratoimisto lähettää kunkin maan tai territorion yhteismäärät Jehovan todistajien päätoimistoon.

 Jokaisen palvelusvuoden a lopussa lasketaan, paljonko kussakin maassa oli todistajia enimmillään. Laskemalla nämä tulokset yhteen saadaan selville todistajien määrä kautta maailman. Eri maiden yksityiskohtaiset raportit julkaistaan verkkosivuillamme osiossa ”Kansainvälinen järjestö”. Tällaiset raportit ovat rohkaisevia, aivan kuten varhaiskristillisenä aikanakin (Apostolien teot 2:41; 4:4; 15:3).

Entä ne, jotka osallistuvat järjestön toimintaan mutta eivät saarnaamistyöhön?

 Vaikka heitä ei sisällytetä todistajien lukumäärään, he ovat tervetulleita kokouksiimme. Useimmat heistä ovat läsnä vuosittaisessa Kristuksen kuoleman muistojuhlassa, joten heidän määränsä voidaan laskea summittaisesti vähentämällä todistajien lukumäärä tuon tilaisuuden läsnäolijamäärästä. Vuonna 2022 muistojuhlassa oli läsnä 19 721 672 henkeä.

 Monet, jotka eivät käy kokouksissamme, tutkivat kanssamme Raamattua. Vuonna 2022 todistajat pitivät kuukausittain keskimäärin 5 666 996:aa ilmaista raamattukurssia, joista joihinkin osallistui samanaikaisesti useita ihmisiä.

Miksi Jehovan todistajien määrä saattaa olla väestötilastoissa suurempi kuin todistajien omassa raportissa?

 Valtioiden tilastot laaditaan usein kysymällä ihmisiltä, mihin uskonnolliseen ryhmään he katsovat kuuluvansa. Esimerkiksi Yhdysvaltain väestönlaskentavirasto toteaa, että heidän tutkimuksillaan ”pyrittiin selvittämään, kannattivatko vastaajat jotakin uskonnollista yhteisöä”. Viraston mukaan tulokset ovat ennemmin subjektiivisia kuin objektiivisia. Jehovan todistajien omassa raportissa todistajiksi lasketaan ainoastaan ne, jotka osallistuvat saarnaamistyöhön ja raportoivat sen, ei niitä jotka vain sanovat olevansa todistajia.

a Palvelusvuosi ulottuu syyskuun 1. päivästä seuraavan kalenterivuoden elokuun 31. päivään. Esimerkiksi palvelusvuosi 2015 alkoi 1. syyskuuta 2014 ja päättyi 31. elokuuta 2015.