Siirry sisältöön

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Me Jehovan todistajat pyrimme noudattamaan sitä kristillisyyttä, jota Jeesus ja hänen apostolinsa opettivat ja harjoittivat. Tähän kirjoitukseen on koottu keskeiset uskonkäsityksemme.

 1.   Jumala. Me palvomme ainoaa tosi Jumalaa, kaikkivaltiasta Luojaa, jonka nimi on Jehova (Psalmit 83:18; Ilmestys 4:11). Hän on Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen Jumala (2. Mooseksen kirja 3:6; 32:11; Johannes 20:17).

 2.   Raamattu. Me uskomme, että Raamattu on sanoma Jumalalta ihmisille (Johannes 17:17; 2. Timoteukselle 3:16). Uskonkäsityksemme perustuvat Raamatun 66 kirjaan eli sekä ”Vanhaan testamenttiin” että ”Uuteen testamenttiin”. Professori Jason D. BeDuhn kirjoitti osuvasti: ”Jehovan todistajat – – rakentavat uskonkäsityksensä ja toimintatapansa Raamatun raaka-aineista päättämättä ennakolta, mitä Raamatusta pitäisi löytyä.” a

   Me hyväksymme koko Raamatun, mutta emme ole fundamentalisteja. Jotkin osat Raamatusta on kirjoitettu vertauskuvallisella kielellä, eikä niitä ole tarkoitettu ymmärrettäväksi kirjaimellisesti (Ilmestys 1:1).

 3.   Jeesus. Me noudatamme Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja seuraamme hänen esimerkkiään. Uskomme, että Jeesus on Pelastajamme ja Jumalan Poika (Matteus 20:28; Apostolien teot 5:31). Olemme siis kristittyjä (Apostolien teot 11:26). Olemme kuitenkin oppineet Raamatusta, että Jeesus ei ole Kaikkivaltias Jumala. Raamatusta ei myöskään löydy perusteita kolminaisuusopille (Johannes 14:28).

 4.   Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on todellinen hallitus taivaassa, ei vain jokin tila kristittyjen sydämessä. Se tulee korvaamaan ihmisten hallitukset ja täyttämään Jumalan tarkoituksen maan suhteen (Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10). Nämä muutokset tulevat tapahtumaan pian, sillä Raamatun ennustusten mukaan me elämme ”viimeisissä päivissä” (2. Timoteukselle 3:1–5; Matteus 24:3–14).

   Jumalan taivaallisen valtakunnan kuningas on Jeesus. Hän alkoi hallita vuonna 1914 (Ilmestys 11:15).

 5.   Pelastus. Jeesuksen lunastusuhri mahdollistaa vapautuksen synnistä ja kuolemasta (Matteus 20:28; Apostolien teot 4:12). Hyötyäkseen tuosta uhrista ihmisen täytyy uskoa Jeesukseen. Sen lisäksi hänen on oltava valmis tekemään muutoksia elämässään ja käytävä kasteella (Matteus 28:19, 20; Johannes 3:16; Apostolien teot 3:19, 20). Ihmisen teot osoittavat, että hänen uskonsa on todellista (Jaakobin kirje 2:24, 26). Me emme voi kuitenkaan ansaita pelastusta, vaan se on ”Jumalan ansaitsematonta hyvyyttä” meitä kohtaan (Galatalaisille 2:16, 21).

 6.   Taivas. Jehova Jumala, Jeesus Kristus ja uskolliset enkelit elävät henkimaailmassa b (Psalmit 103:19–21; Apostolien teot 7:55). Suhteellisen pieni joukko ihmisiä (144000) saa ylösnousemuksen taivaaseen. He tulevat hallitsemaan Jeesuksen kanssa Jumalan valtakunnassa. (Daniel 7:27; 2. Timoteukselle 2:12; Ilmestys 5:9, 10; 14:1, 3.)

 7.   Maapallo. Jumala loi maapallon ihmisten ikuiseksi kodiksi (Psalmit 104:5; 115:16; Saarnaaja 1:4). Tottelevaiset ihmiset tulevat saamaan täydellisen terveyden ja ikuisen elämän paratiisissa maan päällä (Psalmit 37:11, 34).

 8.   Pahuus ja kärsimys. Pahuus ja kärsimys saivat alkunsa, kun yksi Jumalan enkeleistä kapinoi (Johannes 8:44). Tämä enkeli, jota alettiin kutsua Saatanaksi ja Panettelijaksi, houkutteli ensimmäisen ihmisparin liittymään kapinaansa. Seuraukset ovat olleet tuhoisat ihmiskunnalle (1. Mooseksen kirja 3:1–6; Roomalaisille 5:12). Jumala on sallinut pahuutta ja kärsimystä, jotta kapinan myötä heränneet moraaliset kysymykset voitaisiin ratkaista. Hän ei kuitenkaan anna tilanteen jatkua loputtomiin.

 9.   Kuolema. Kun ihminen kuolee, hän lakkaa olemasta (Psalmit 146:4; Saarnaaja 9:5, 10). Häntä ei kiduteta tulisessa helvetissä.

   Jumala tulee herättämään kuolleista miljardeja ihmisiä ylösnousemuksen välityksellä (Apostolien teot 24:15). Ne jotka sen jälkeen eivät halua mukautua Jumalan ohjaukseen, tuhotaan lopullisesti, eikä heillä enää ole toivoa ylösnousemuksesta (Ilmestys 20:14, 15).

 10.   Perhe. Haluamme pitää kiinni Jumalan alkuperäisestä normista, jonka mukaan avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Raamatun mukaan sukupuolinen moraalittomuus on ainut pätevä peruste avioerolle (Matteus 19:4–9). Olemme vakuuttuneita siitä, että Raamatun viisaat neuvot auttavat perheitä menestymään (Efesolaisille 5:22–6:1).

 11.   Palvonta. Emme käytä palvonnassa ristiä tai kuvia (5. Mooseksen kirja 4:15–19; 1. Johanneksen kirje 5:21). Tärkeitä asioita palvonnassamme ovat

 12.   Järjestö. Jehovan todistajat on organisoitu seurakunniksi. Jokaisen seurakunnan toiminnasta vastaa ryhmä vanhimpia. Vanhimmat eivät kuitenkaan muodosta papistoa, eivätkä he saa tästä työstä palkkaa (Matteus 10:8; 23:8). Kokouksissamme ei kerätä kolehtia, emmekä maksa kymmenyksiä (2. Korinttilaisille 9:7). Kaikki toimintamme rahoitetaan nimettömillä lahjoituksilla.

   Maailmanlaajuista toimintaamme ohjaa hallintoelin, kypsien kristittyjen pieni ryhmä, joka työskentelee Jehovan todistajien päätoimistossa (Matteus 24:45).

 13.   Ykseys. Opetuksemme on sama ympäri maailman, ja se yhdistää meitä (1. Korinttilaisille 1:10). Teemme kovasti töitä sen eteen, etteivät yhteiskunnalliset, etniset tai rodulliset eroavuudet jaa meitä (Apostolien teot 10:34, 35; Jaakobin kirje 2:4). Ykseytemme ei tarkoita sitä, että me kaikki olisimme samanlaisia. Jokainen Jehovan todistaja tekee omat ratkaisunsa käyttäen Raamatun avulla valmennettua omaatuntoaan (Roomalaisille 14:1–4; Heprealaisille 5:14).

 14.   Käytös. Pyrimme osoittamaan epäitsekästä rakkautta kaikissa teoissamme (Johannes 13:34, 35). Kartamme asioita, joita Jumala ei hyväksy, kuten veren väärinkäyttöä. Siksi emme esimerkiksi ota verensiirtoja. (Apostolien teot 15:28, 29; Galatalaisille 5:19–21.) Rakastamme rauhaa emmekä osallistu sotiin (Matteus 5:9; Jesaja 2:4). Kunnioitamme maamme hallintoa ja tottelemme sen lakeja, kunhan meitä ei vaadita rikkomaan Jumalan lakeja (Matteus 22:21; Apostolien teot 5:29).

 15.   Suhteet toisiin. Jeesus antoi käskyn: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Hän myös sanoi, että kristityt ”eivät ole osa maailmasta”. (Matteus 22:39; Johannes 17:16.) Pyrimme siis ”tekemään hyvää kaikille”, mutta pysymme ehdottoman puolueettomina politiikan suhteen emmekä ole kytköksissä muihin uskontoihin (Galatalaisille 6:10; 2. Korinttilaisille 6:14). Kunnioitamme kuitenkin jokaisen vapautta tehdä henkilökohtainen ratkaisu näissä asioissa (Roomalaisille 14:12).

 Jos sinulla on kysymyksiä uskonkäsityksistämme, voit saada lisää tietoa verkkosivuiltamme, ottaa yhteyttä johonkin haaratoimistoistamme, osallistua valtakunnansaleilla pidettäviin kokouksiimme tai keskustella jonkun alueellasi asuvan Jehovan todistajan kanssa.

a Truth in Translation, sivu 165.

b Pahat enkelit on heitetty alas taivaasta, mutta ne elävät yhä henkimaailmassa (Ilmestys 12:7–9).