Siirry sisältöön

Raportti vuosikokouksesta

”Jumalan oma kirja – aarre”

Raportti vuosikokouksesta

Viikonvaihteessa 5.–6. lokakuuta 2013 yhteensä 1413676 henkeä 31 maassa seurasi Pennsylvaniassa rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran 129. vuosikokousta. Osa kuulijoista oli läsnä Jehovan todistajien konventtisalissa Jersey Cityssä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja muut seurasivat ohjelmaa webcast-lähetyksenä.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Jehovan todistajien hallintoelimeen kuuluva Guy Pierce. Hän sai kuulijoiden kiinnostuksen heräämään luvatessaan, että ohjelma antaisi vastauksia tärkeisiin Raamattuun liittyviin kysymyksiin, kirkastaisi totuuden valoa ja tarjoaisi hengellistä ”ruokaa oikeaan aikaan” (Matteus 24:45; Sananlaskut 4:18).

”Näyttely joka tuo kunniaa Jehovalle.”

Hallintoelimen jäsen Mark Sanderson kertoi uudesta näyttelystä, joka on avattu todistajien päätoimistossa Brooklynissa New Yorkissa. Näyttelyn teema on ”Raamattu ja Jumalan nimi”. Näyttely korostaa sitä vankkumatonta asemaa, joka Jumalan nimellä on sekä Raamatun heprealaisissa että kreikkalaisissa kirjoituksissa. Esillä on useita vanhoja Raamattuja, muinaisesineiden jäljennöksiä ja sivuja keskiaikaisista Raamatuista.

Huomattavien näyttelyesineiden joukossa on sivuja William Tyndalen 1500-luvulla tekemästä raamatunkäännöksestä. Tyndale oli ensimmäinen, joka käytti Jumalan nimeä englanninkielisessä raamatunkäännöksessä. Toinen merkittävä esine on sivu espanjankielisen Reinan–Valeran käännöksen vuoden 1602 laitoksesta, jossa Jumalan nimi esiintyy kautta linjan muodossa ”Iehova”. Esillä on myös ”Suurena Raamattuna” tunnettu englanninkielinen käännös (vuoden 1549 painos), Elias Hutterin kaksitoistakielinen Raamattu (vuoden 1599 laitos, joka tunnetaan myös Nürnbergin polyglottiraamattuna) ja Geneven Raamattu (vuoden 1603 painos). Näissä kaikissa käytetään Jumalan nimeä.

Veli Sanderson toivotti kaikki tervetulleeksi Raamattu-näyttelyyn ja sanoi: ”Rukoilemme, että – – se auttaa vilpitönsydämisiä ihmisiä, onpa heidän ikänsä tai koulutuksensa mikä tahansa, rakastamaan niitä kahta asiaa, joita me kaikki rakastamme: Jumalan kallisarvoista sanaa Raamattua ja hänen loistoisaa nimeään Jehova.”

Vuositeksti 2014.

Sen jälkeen kun hallintoelimeen kuuluva Gerrit Lösch oli käsitellyt Vartiotornin tutkittavan aineiston, veli Pierce julkaisi vuositekstin 2014: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” (Matteus 6:10.) Vaikka tämä jae sopisi Jehovan todistajien vuositekstiksi milloin tahansa, se on erityisen sopiva vuonna 2014, jolloin taivaallisen Valtakunnan perustamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.

”Kallisarvoinen lahja Jehovalta.”

Seuraavaksi nähtiin video Uuden maailman käännöksen historiasta. Jotkut pitävät tätä Jehovan todistajien valmistamaa raamatunkäännöstä yhtenä parhaista koskaan tehdyistä käännöksistä. Kun Nathan Knorr julkaisi tämän käännöksen ensimmäisen osan vuonna 1950 Teokratian kasvun kansainvälisessä konventissa, hän antoi ohjeita, jotka ovat ajankohtaisia edelleen: Lukekaa koko käännös. Tutkikaa sitä. Auttakaa muita tutkimaan sitä, koska se auttaa heitä huutamaan avukseen Jehovan nimeä.

”Matka menneeseen.”

Hallintoelimeen kuuluvan Samuel Herdin ohjelmanosassa nähtiin video, jossa haastateltiin neljää Yhdysvaltojen Betel-perheen jäsentä. He olivat läsnä, kun Uuden maailman käännös alun perin julkaistiin kuudessa osassa vuosina 1950–60.

Eunice Timm kertoi käyttäneensä Uuden maailman käännöstä kokouksissa. Hän piti siinä sen tutkimista helpottavista piirteistä, kuten ketjuviitteistä ja rinnakkaispaikkaviitteistä. Hän kertoi, että koska olisi ollut työlästä kantaa kaikkia osia kokoukseen, hän otti mukaansa vain ne osat, joita arveli tarvitsevansa. Hän piti mukana myös taskukokoista Kuningas Jaakon käännöstä siltä varalta, että kokouksessa luettaisiin muitakin kohtia.

Uusi käännös vaikutti palvontaan muillakin tavoin. Fred Rusk muisteli esimerkiksi, että ennen vuotta 1950 veljet käyttivät Betelissä esittämissään julkisissa rukouksissa Kuningas Jaakon käännöksen vanhahtavia ilmauksia. Pian Uuden maailman käännöksen julkaisemisen jälkeen he kuitenkin vaihtoivat vanhanaikaisen kielen tavalliseen puhekieleen.

John Wischukiin teki vaikutuksen käännöksen laadun lisäksi Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitean nöyryys. Hän sanoi: ”He eivät halunneet, että heidän nimensä tulisivat julkisuuteen heidän elinaikanaan tai heidän kuolemansa jälkeen, sillä he halusivat antaa kaiken kunnian Jehova Jumalalle.” Charles Molohan puki kaikkien tunteet sanoiksi: ”Uuden maailman käännös on auttanut meitä vahvistamaan totuutta sydämessämme ja lujittamaan uskoamme, niin että voimme auttaa muitakin kasvattamaan uskoaan.”

”Me kuulemme heidän puhuvan omilla kielillämme Jumalan suurenmoisuuksista” (Apostolien teot 2:11).

Hallintoelimen jäsen Geoffrey Jackson julkaisi puheessaan Uuden maailman käännöksen vuoden 2013 tarkistetun laitoksen. Puheen lopuksi jokainen läsnäolija ja lähes kaikki webcast-lähetyksenä ohjelmaa seuranneet saivat oman Raamatun.

Veli Jackson totesi, että Uuden maailman käännöksen ensimmäisen osan julkaisemisesta on kulunut yli 60 vuotta. Tuona aikana kieli on muuttunut, mutta Raamatun kääntämisen tavoite on pysynyt samana. Haluamme kääntää Jumalan sanan mahdollisimman kirjaimellisesti vääristämättä koskaan ilmausten merkitystä.

Vuonna 2005 hallintoelin kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Raamattu oli tarpeen kääntää useille kielille. Tuona vuonna Uuden maailman käännös oli saatavissa 52 kielellä, mutta nyt se on käännetty 121 kielelle. Lisäksi sitä käännetään parhaillaan 45 muulle kielelle. Käännöstyötä tehdessään kääntäjät ovat pyytäneet selvennystä joihinkin sanoihin ja ilmauksiin. Tällaisia kysymyksiä on tähän mennessä lähetetty ja käsitelty yli 52000, ja monet niistä ovat auttaneet näkemään, miten englanninkielistä tekstiä voisi tarkistaa tai nykyaikaistaa.

Veli Jackson käytti esimerkkinä 1. Samuelin kirjan 14:11:tä, jossa kerrotaan, että Jonatan ja hänen aseenkantajansa ”näyttäytyivät filistealaisten etuvartiolle”. Englanninkielisen Uuden maailman käännöksen aiemmissa laitoksissa käytetty ilmaus ”exposed themselves” on ollut mahdollista ymmärtää väärin. Siksi tarkistetussa laitoksessa käytetään tässä kohdassa ilmausta ”revealed their presence”. Samoin Miikan 2:6 käännettiin aiemmin kirjaimellisesti: ”Älkää vuodattako sanoja. He vuodattavat sanoja.” Nyt kohta kuuluu englanninkielisessä tarkistetussa laitoksessa: ”’Lakatkaa saarnaamasta!’ he saarnaavat.”

Hallintoelin nimesi viisi vuotta sitten komitean tarkistamaan Uuden maailman käännöksen. Työn tulokset ovat nyt nähtävillä. Tarkistettu laitos on miellyttävän näköinen, helppolukuinen ja lujatekoinen, niin että se kestää kovaakin käyttöä. Veli Jackson ilmoitti, että pian englanninkielinen Raamattu on saatavissa myös isotekstisenä ja taskukokoisena.

”Käsittele totuuden sanaa oikein.”

Hallintoelimeen kuuluva Stephen Lett käsitteli 2. Timoteuksen kirjeen 2:15:een perustuvassa puheessaan muita Raamatun tarkistetun laitoksen piirteitä. Tuossa jakeessa käytetty ilmaus ”käsitellä oikein” merkitsee kirjaimellisesti ’leikata suoraan’. Haluamme käyttää ”hengen miekkaa” ”suoralla” tavalla eli ehdottoman täsmällisesti (Efesolaisille 6:17). Veli Lett näytti sitten, miten Raamatun uudet piirteet auttavat tässä.

  1. Raamatun alussa olevaan johdanto-osioon on koottu jakeita, jotka vastaavat kahteenkymmeneen Raamatun perusopetuksia koskevaan kysymykseen.

  2. Liitteessä A käsitellään muun muassa tarkistetun laitoksen tyyli- ja sanastomuutoksia ja kerrotaan Jumalan nimen esiintymisestä käännöksessä.

  3. Viisitoista värikästä osiota sisältävässä liitteessä B on karttoja ja kaavioita, joista on apua henkilökohtaisessa tutkimisessa ja toisten opettamisessa.

  4. Kunkin raamatunkirjan alussa on lyhyt tiivistelmä kirjan sisällöstä, ja sen avulla voi löytää etsimänsä kohdan nopeasti. Tämä piirre korvaa aiempien laitosten sivuotsikot.

  5. Sanastossa on satojen Raamatussa käytettyjen sanojen lyhyet määritelmät.

  6. Raamatun sanojen hakemisto on huomattavasti aiempaa suppeampi ja käsittää nyt vain sellaisia sanoja ja jakeita, joista on eniten hyötyä saarnaamis- ja opetustyössä.

  7. Myös sivujen keskipalstalla olevia rinnakkaispaikkaviitteitä on vähennetty ja niihin on sisällytetty vain kenttäpalveluksen kannalta hyödyllisimmät viitteet.

  8. Alaviitteissä on vaihtoehtoisia käännöksiä, sanasanaisia käännöksiä ja taustatietoja.

JW Library.

Yhdysvaltain haaratoimistokomitean jäsen John Ekrann esitteli uutta JW Library -sovellusta, joka on valmistettu digitaalisia laitteita, kuten älypuhelimia ja tabletteja, varten. Sovelluksessa voi lukea Uuden maailman käännöksen tarkistettua englanninkielistä laitosta ja viittä muuta raamatunkäännöstä. Ilmainen sovellus julkaistiin 7. lokakuuta 2013 suurimmissa sovelluskaupoissa.

”Oikean merkityksen välittäminen Jumalan sanaa käännettäessä.”

Hallintoelimen jäsen Anthony Morris kertoi käännösperiaatteista, jotka ohjasivat Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomiteaa tarkistustyössä. 1. Korinttilaiskirjeen 14:8, 9:n hengen mukaisesti komitea halusi varmistaa, että tarkistettu Raamattu olisi helppotajuinen. Sanasanaista käännöstä ei käytetty kohdissa, joissa se olisi vääristänyt Raamatun sanomaa.

Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan 31:20:n kirjaimellinen käännös kuuluisi: ”Jaakob varasti Labanin sydämen.” Tässä käytetty heprean idiomi eroaa merkitykseltään englannin kielen idiomista (”to steal someone’s heart”), joten Uuden maailman käännöksessä sitä vastaa ilmaus ”Jaakob hämäsi Labania”. Vastaavasti 1. Korinttilaiskirjeen 7:39:n sanasanaisen käännöksen mukaan vaimo voisi mennä naimisiin toisen miehen kanssa, jos hänen aviomiehensä ”nukahtaisi”. Sana ”nukkua” viittaa Raamatussa kuitenkin toisinaan kuoleman uneen, joten Uuden maailman käännöksessä käytetään ilmausta ”sattuisi nukahtamaan pois”, joka auttaa lukijaa ymmärtämään ajatuksen oikein.

”Raamattu kirjoitettiin normaalilla, tavallisten ihmisten – maanviljelijöiden, paimenten ja kalastajien – yleiskielellä”, veli Morris sanoi. ”Hyvän raamatunkäännöksen ansiosta vilpittömät ihmiset voivat ymmärtää Raamatun sanoman taustastaan riippumatta.”

”’Ilahduttavia sanoja’ ja täsmällisiä ’totuuden sanoja’.”

Hallintoelimeen kuuluvan David Splanen puhe perustui Saarnaajan 12:10:een. Raamatunkirjoittajat kirjasivat Jumalan ajatuksia muistiin hyvin huolellisesti, ja alkuperäinen Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea teki niin ikään erittäin tarkkaa työtä. Samoin Uuden maailman käännöksen tuoreimpaan laitokseen on kirjoitettu täsmällisiä totuuden sanoja ja Jumalan sanoma on esitetty siinä mahdollisimman selvästi.

Veli Splane sanoi: ”Monilla englannin kielen sanoilla on useampi kuin yksi merkitys.” Esimerkiksi aiemmissa Uuden maailman käännöksen laitoksissa on käytetty 2. Timoteuksen kirjeen 1:13:ssa ilmausta ”terveellisten sanojen malli”. Koska sanalla ”malli” on useita merkityksiä ja se voi tarkoittaa esimerkiksi ’muotoa’ tai ’kuosia’, jotkut ovat ajatelleet ilmauksen viittaavan Raamatun opetusten kauneuteen. Alkukielen sana tarkoittaa kuitenkin mallia, josta otetaan esimerkkiä. Siksi tarkistetussa laitoksessa käytetään englanninkielistä ilmausta, joka tarkoittaa ’mittapuuta’ tai ’standardia’.

Veli Splane kertoi lisäksi tarkistuksista, joita on tehty englannin kielen muuttumisen vuoksi. Esimerkiksi englannin sana impale, jota on käytetty aiemmissa Uuden maailman käännöksen laitoksissa kuvailtaessa Jeesuksen teloitustapaa, merkitsee useimmiten ihmisen lävistämistä terävällä seipäällä. Jeesusta ei teloitettu kidutuspaalulla lävistämällä, joten tarkistetussa laitoksessa käytetään ilmauksia, jotka osoittavat, että hänet naulittiin paaluun. (Matteus 27:22, 23, 31.)

Veli Splane sanoi lopuksi: ”Rukoilemme, että tarkistetun Uuden maailman käännöksen tutkiminen lähentää sinua Jehovaan entisestään. Olkoon hän ikuisesti Isäsi, Jumalasi ja Ystäväsi.”

Loppusanat.

Veli Pierce vertasi uutta, tarkistettua Raamattua Jehovan järjestämien runsaiden pitojen pääruokaan (Jesaja 25:6). Loppulaulu oli sopivasti kirjan Laulakaa Jehovalle laulu 114, ”Jumalan oma kirja – aarre”.