Vuoden 2009 heinäkuussa Jehovan todistajat hankkivat New Yorkin osavaltiosta maa-alueen, jonne heidän on tarkoitus rakentaa uusi päätoimisto. Hieman yli sadan hehtaarin alue sijaitsee noin 80 kilometriä luoteeseen Brooklynista New Yorkin kaupungista, missä päätoimisto on toiminut vuodesta 1909 lähtien.

Uusissa tiloissa tulee asumaan ja työskentelemään suunnilleen 800 todistajaa, ja ne tulevat käsittämään toimisto- ja palvelurakennuksen sekä neljä asuinrakennusta. Tiloihin on suunnitteilla myös pieni museo, jossa esitellään Jehovan todistajien nykyhistoriaa.

Rakennukset tulevat viemään maa-alueesta 18 hehtaaria. Ympäröivät metsät ja kosteikot jätetään luonnontilaan, eikä suunnitelmiin sisälly esimerkiksi suuria nurmikkoalueita. Kiinteistö sulautuu metsäiseen ympäristöön.

Rakennusten suunnittelussa otetaan huomioon energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat, jotta luonto rasittuisi mahdollisimman vähän ja käyttökustannukset jäisivät pieniksi. Katoille istutetaan kestäviä, helppohoitoisia kasveja, jotka pidättävät sadeveden virtausta ja tasaavat lämpötilan vaihteluita sisätiloissa. Toimistoissa hyödynnetään luonnonvaloa. Myös vedensäästöön kiinnitetään erityistä huomiota.

Miksi päätoimisto siirretään uuteen paikkaan? Tätä nykyä monissa Jehovan todistajien haaratoimistoissa eri puolilla maailmaa painetaan Raamattuja ja raamatullisia julkaisuja, jotka aiemmin tuotettiin yksinomaan Brooklynissa. Vuonna 2004 kaikki Yhdysvalloissa tapahtuva kirjallisuuden paino- ja lähetystoiminta siirrettiin noin 145 kilometrin päähän Brooklynista luoteeseen Wallkilliin, joka niin ikään sijaitsee New Yorkin osavaltiossa.

Myös kustannukset vaikuttavat asiaan. Brooklynin tilojen käyttö ja ylläpito on kallista. Uusien, toimivien tilojen ansiosta raamatulliseen opetustyöhön tarkoitetut varat saadaan parempaan käyttöön.

Lopulliset rakennusluvat edellyttävät ympäristötutkimusta. Mikäli kaikki sujuu hyvin, rakennustyöt alkavat vuonna 2013 ja tilat valmistuvat neljä vuotta myöhemmin.

Jehovan todistajilla on Wallkillissa New Yorkissa sijaitsevien painotilojen lisäksi koulutuskeskus Pattersonissa samassa osavaltiossa. Lisäksi useissa maissa on haaratoimistoja. Jehovan todistajia on eri puolilla maailmaa yhteensä yli seitsemän ja puoli miljoonaa.