Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Kuvia Britanniasta – osa 1 (tammi–elokuu 2015)

Kuvia Britanniasta – osa 1 (tammi–elokuu 2015)

Britannian Jehovan todistajat ovat siirtämässä haaratoimistoaan Mill Hillistä Lontoosta noin 70 kilometriä itään, lähelle Essexissä sijaitsevaa Chelmsfordin kaupunkia. Tammi–elokuussa 2015 tehtiin aputiloja varsinaista rakennustyötä silmällä pitäen.

23. tammikuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Paikallisten viranomaisten hyväksynnällä työntekijät raivasivat pois puita, jotta saatiin tilaa tulevalle projektille. Heille oli tärkeää saada työnsä valmiiksi ennen lintujen pesimiskauden alkua. Puuhake käytetään turvallisten kävelyteiden päällystämiseen, ja järeää puutavaraa hyödynnetään rakennushankkeessa.

30. tammikuuta 2015 – työmaaruokala

Sähköasentaja kiinnittää paikalleen näyttöruuduille tarvittavia pistorasioita entisessä motellissa, joka muutetaan nyt keittiöksi ja ruokasaliksi. Näyttöruutujen avulla rakentajat pystyvät seuraamaan hengellistä ohjelmaa, esimerkiksi aamupalvontatilaisuuksia ja Betel-perheen Vartiotornin tutkistelua.

23. helmikuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Työntekijät asentavat turva-aitaa, joka tulee ympäröimään suurta osaa rakennustyömaasta. Koska alue on osittain maaseutua, rakentamisen vaikutus paikalliseen eläimistöön pyritään minimoimaan. Esimerkiksi aidan alapuolelle on jätetty 20 senttimetriä tilaa, jotta ruokaa etsiskelevät mäyrät pystyvät jatkamaan yöllisiä toimiaan.

23. helmikuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Rakenteilla on väliaikainen tie, joka yhdistää rakentajien asunnot varsinaiseen rakennustyömaahan.

5. maaliskuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Idästä päin avautuva näkymä, jossa erottuu valmis väliaikainen tie. Kuten kuvan oikeasta ylälaidasta voidaan havaita, tie kulkee varsinaiselle rakennustyömaalle. Alhaalla vasemmalla olevat ulkorakennukset muutetaan rakentajien asuintiloiksi. Lisäksi viereisille pelloille tulee tilapäisiä asuntoja.

20. huhtikuuta 2015 – rakentajien asuinalue

Eräs Jehovan todistajien hallintoelimen jäsen ja muuan toinen päätoimiston edustaja vierailivat rakennusryhmän luona. Myöhemmin tuolla viikolla pidetty erikoiskokous välitettiin kaikille Britannian ja Irlannin valtakunnansaleille. Samalla ilmoitettiin, että Chelmsfordin kaupunginvaltuusto oli edellisenä iltana antanut alustavan hyväksyntänsä hankkeen jatkamiselle.

13. toukokuuta 2015 – työmaatilat

Työntekijät asentavat kahden täysikasvuisen tammen väliin juuria suojaavaa rakennelmaa. Tämä ylikulkupaikka on työmaatilojen ja varsinaisen rakennustyömaan välillä, ja raskasta kalustoa voidaan kuljettaa sen kautta vahingoittamatta puiden juuria.

21. toukokuuta 2015 – rakentajien asuinalue

Maarakennusryhmän jäsenet tekevät putkikaivantoja väliaikaisia asuntoja varten. Taustalla ovat ensimmäiset niistä 50 väliaikaisesta asuinrakennuksesta, joita rakentajat käyttävät projektin aikana.

16. kesäkuuta 2015 – rakentajien asuinalue

Väliaikaiseen asuinrakennukseen asennetaan vesiputkia.

16. kesäkuuta 2015 – rakentajien asuinalue

Idästä päin otetussa kuvassa näkyy vasta pystytettyjä tilapäisiä koteja. Etualalla on valmistumassa perustuksia uusia väliaikaisia asuinrakennuksia varten. Vasemmalla on rakentajien asuinalueen ulkorakennuksia, joissa sijaitsee muun muassa rakentajien ruokala. Haaratoimisto rakennetaan takana keskellä näkyvälle tontille.

16. kesäkuuta 2015 – rakentajien asuinalue

Teknikko yhdistää valokaapelia tietoliikennehuoneessa. Tietokoneverkkoa ja internetyhteyttä tarvittiin projektin alusta lähtien kaikkien rakennustöiden hallinnointiin, toisten haaratoimistojen kanssa kommunikointiin ja työn koordinointiin päätoimiston ohjauksen alaisuudessa.

6. heinäkuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Urakoitsija mittaa GPS-laitteen avulla paikkaa, johon kaivetaan tutkimuksissa tarvittavia ojia. Nämä ojat auttavat arkeologeja arvioimaan alueen ennen rakennustöiden aloittamista. Vaikka roomalaiset asuttivat läheisen Chelmsfordin, arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa kaivetuista 107 ojasta ei tehty merkittäviä arkeologisia löydöksiä.

6. heinäkuuta 2015 – työmaatilat

Ovikarmin peitelistaa katkaistaan oikeaan mittaan. Jotkin työmaatilojen rakennuksista kunnostetaan ja muutetaan verstaiksi. Tänne tulee myös tilapäisiä toimistoja ja muita aputiloja.

6. heinäkuuta 2015 – työmaatilat

Kippiauton lavalle lastataan maata, jota käytetään kaivantojen täyttämiseen.

7. heinäkuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Britannian maaseutua kuvattuna 34 hehtaarin suuruisen tontin eteläpuolelta. Läheinen valtatie (ei kuvassa) tarjoaa hyvät yhteydet satamiin, lentokentille ja Lontooseen.

23. heinäkuuta 2015 – haaratoimiston rakennuspaikka

Urakoitsijat purkavat vanhoja rakennuksia uuden haaratoimiston rakennustyömaan tieltä.

20. elokuuta 2015 – työmaatilat

60 tonnin nosturi laskee osan elementtirakenteisesta parakista paikalleen. Etualalle on tehty perustukset toisia parakkeja varten. Näihin parakkeihin tulee toimistoja, joista käsin rakennushanketta koordinoidaan.