Siirry sisältöön

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Verensiirrot – mikä on lääkärien näkemys nykyään?

Verensiirrot – mikä on lääkärien näkemys nykyään?

Jehovan todistajia on kritisoitu kymmenien vuosien ajan verensiirroista kieltäytymisen vuoksi. Heidän kantansa, joka perustuu Raamatun käskyyn karttaa verta, on ollut toisinaan ristiriidassa lääkärien näkemyksen kanssa siitä, mikä on parasta heidän potilailleen (Apostolien teot 15:29).

Yhä useammat kokeneet lääketieteen ammattilaiset ovat kuitenkin esittäneet lääketieteellisiä perusteita verensiirrot korvaavien hoitomuotojen käyttämiseen.

Stanfordin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan julkaiseman lehden Stanford Medicine Magazine kevään 2013 numerossa oli verta käsittelevä erikoisartikkeli, jonka yksi osa oli otsikoitu ”Vastavirtaan – mitä on verensiirtojen vähenemisen taustalla?” Artikkelin kirjoittaja Sarah C. P. Williams toteaa: ”Kuluneiden kymmenen vuoden aikana yhä useammat tutkimukset ovat osoittaneet, että sairaaloissa eri puolilla maailmaa käytetään luovutusverta useammin ja enemmän kuin olisi potilaiden kannalta tarpeellista – niin leikkaussaleissa kuin osastoilla.”

Kirjoittaja lainaa Pennsylvania Hospital -sairaalan verettömän hoidon ja kirurgian yksikön perustajan ja johtajan lääketieteen tohtori Patricia Fordin sanoja: ”Lääketieteen alalla vallitsee syvään juurtunut näkemys siitä, että ihminen kuolee, ellei hänen elimistössään ole tiettyä määrää verta, ja että veri on tärkein hengenpelastaja. – – Tämä pätee joihinkin erikoistilanteisiin, mutta useimmissa tilanteissa ja useimpien potilaiden tapauksessa näin ei ole.” *

Vuosittain noin 700:ää Jehovan todistaja -potilasta hoitava Ford sanoi lisäksi: ”Monilla lääkäreillä, joiden kanssa olen keskustellut, on – – ollut sellainen väärä käsitys, että monetkaan potilaat eivät kerta kaikkiaan selviydy ilman verensiirtoa. – – Olen itsekin saattanut olla jossain määrin tuota mieltä. Huomasin kuitenkin pian, että tällaisia potilaita on mahdollista hoitaa käyttämällä joitakin yksinkertaisia menetelmiä.”

Elokuussa 2012 lehdessä Archives of Internal Medicine julkaistiin tutkimus, joka koski eräässä sydänleikkausyksikössä 28 vuoden aikana hoidettuja potilaita. Jehovan todistaja -potilaat selviytyivät paremmin kuin ne potilaat, jotka olivat saaneet verensiirtoja. Todistajilla oli muita vähemmän komplikaatioita sairaalassaoloaikana. Lisäksi heidän keskuudessaan oli vähemmän leikkauksen jälkeisiä kuolemantapauksia, ja heidän 20-vuotisennusteensa oli samaa luokkaa kuin verta saaneilla potilailla.

The Wall Street Journal -lehden 8. huhtikuuta 2013 päivätyssä numerossa sanottiin: ”Potilaita, jotka uskonnollisista syistä kieltäytyvät verensiirroista, on jo vuosia hoidettu käyttämällä veretöntä kirurgiaa, toisin sanoen suorittamalla leikkaukset ilman luovutusverta. Nykyään sairaalat noudattavat tätä käytäntöä yhä laajemmin – –. Veretöntä kirurgiaa kannattavien kirurgien mukaan menetelmä pienentää veren hankkimisesta, varastoinnista, käsittelystä ja testaamisesta sekä verensiirroista koituvia kuluja, ja lisäksi se vähentää sellaisten verensiirtoihin liittyvien infektioiden ja komplikaatioiden riskiä, jotka pidentävät potilaiden sairaalassaoloaikaa.”

Robert Lorenz, jonka vastuulla on verivalmisteiden ja niiden vaihtoehtojen käyttö Cleveland Clinic -sairaalassa, sanookin: ”Kun määrää potilaalle verensiirron, saa nopeasti tunteen siitä, että on auttanut tätä – –. Pitkän aikavälin tulokset kuitenkin puhuvat toista.”

^ kpl 5 Lisää tietoa verta koskevasta Jehovan todistajien näkemyksestä artikkelissa ”Usein kysyttyä: Miksi ette hyväksy verensiirtoja?