Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Lauluja monilla kielillä

Lauluja monilla kielillä

Laulun kääntäminen toiselle kielelle on hyvin haastavaa. Monin verroin vaikeammaksi tehtävä käy, kun lauluja on 135 – kokonaisen kirjan verran.

Jehovan todistajat ovat käyneet tehtävään käsiksi ja kääntäneet kolmessa vuodessa uuden laulukirjansa Laulakaa Jehovalle kokonaan 116 kielelle. Lisäksi kirjasta on tehty 55 laulua sisältävä versio, joka on käännetty 55 kielelle. Kirjaa käännetään parhaillaan vielä lukuisille muille kielille.

Kääntäminen ja sanoittaminen

Jehovan todistajat kääntävät raamatullista kirjallisuutta jo noin 600 kielelle, ja internetissä tuota kirjallisuutta voidaan lukea suunnilleen 400 kielellä. Kirjan Laulakaa Jehovalle kääntäminen on kuitenkin ollut ainutlaatuinen haaste. Tämä johtuu siitä, että monet erikieliset sanoitukset on pitänyt saada sopimaan samoihin melodioihin.

Laulujen kääntäminen poikkeaa lehtikirjoitusten kääntämisestä. Esimerkiksi Vartiotornia käännettäessä pyritään säilyttämään tarkasti kaikki lähtökielen vivahteet. Sanoitusten kääntämiseen pätevät kuitenkin toisenlaiset säännöt.

Työvaiheet

Lauluja käännettäessä lähtökielistä tekstiä lähestytään hieman eri tavoin kuin muuta kirjallisuutta käännettäessä, sillä sanoitusten tulee olla sisällökkäitä, kauniita ja helposti mieleen painuvia.

Ylistyslaulujen sanojen pitäisi olla riittävän yksinkertaisia, jotta jokainen ajatus avautuu laulajalle heti. Jokaisessa kielessä sanojen ja sävelmän on sulauduttava yhteen niin, että lopputulos kuulostaa luontevalta ja laulaja voi yhtyä lauluun koko sydämestään.

Miten tähän tavoitteeseen päästään? Kirjan Laulakaa Jehovalle käännöstiimit eivät ole tehneet sanasanaista käännöstä englannista omalle kielelleen. Heitä on sen sijaan neuvottu vangitsemaan alkuperäisten sanoitusten ydin ja siirtämään se käännökseensä. Vaikka kunkin laulun raamatullinen ajatus on pyritty säilyttämään tarkoin, kääntäjät ovat käyttäneet tuttuja omakielisiä ilmauksia, jotka on helppo ymmärtää ja muistaa.

Aluksi englanninkielisestä laulusta tehtiin kirjaimellinen käännös kohdekielelle. Seuraavaksi joku taitava sanoittaja muokkasi käännöstä niin, että saatiin kaunis ja sisällökäs sanoitus. Tämän jälkeen kääntäjät ja korjauslukijat tarkastelivat sanoitusta ja huolehtivat sen raamatullisesta täsmällisyydestä.

Kautta maailman Jehovan todistajat ovat iloinneet suuresti tästä uudesta laulukirjasta, ja ne, jotka eivät ole vielä saaneet sitä omalla kielellään, odottavat sitä innokkaasti.