Siirry sisältöön

”Valmis kaikkiin hyviin tekoihin”

Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen tarkistettu laitos julkaistu

”Valmis kaikkiin hyviin tekoihin”

24. marraskuuta 2018 julkaistiin Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen tarkistettu laitos suomeksi. Julkaisupuheen piti Jehovan todistajien hallintoelimen jäsen Anthony Morris, ja 18 259 henkeä seurasi ohjelmaa Hämeenlinnassa ja videoyhteyden välityksellä valtakunnansaleilla Suomessa ja useissa muissa maissa.

Koko Uuden maailman käännös julkaistiin ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1995, * ja sen jälkeen suomenkielisiä laitoksia on painettu yli 340 000 kappaletta. Tätä käännöstä on käyttänyt yli 18 000 suomenkielistä Jehovan todistajaa. Miksi tämä raamatunkäännös on nyt tarkistettu? Ketkä sen ovat valmistaneet? Miksi se on luotettava käännös? Mitkä tarkistetun laitoksen uudet piirteet auttavat meitä olemaan ”täysin päteviä, valmiita kaikkiin hyviin tekoihin”? (2. Timoteukselle 3:16, 17.)

Miksi Uuden maailman käännös tarkistettiin?

Kielet muuttuvat ajan mittaan, ja siksi raamatunkäännöksiä täytyy tarkistaa, jotta teksti olisi ymmärrettävää. Kieliasultaan vanhentuneesta Raamatusta ei olisi paljonkaan hyötyä.

Jehova Jumala piti huolta siitä, että kaikki raamatunkirjat kirjoitettiin alun perin kielellä, jota tavalliset ihmiset puhuivat ja ymmärsivät. Tämä mielessään Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea julkaisi ajantasaistetun englanninkielisen laitoksen lokakuussa 2013. Sen esipuheessa sanotaan: ”Tavoitteena oli käännös, joka on uskollinen alkutekstille ja lisäksi selvä ja helppolukuinen.”

Ensimmäinen suomenkielinen Uuden maailman käännös perustui vuoden 1984 englanninkielisen Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen viitelaitokseen. Tarkistettu suomenkielinen käännös sisältää uusimman englanninkielisen laitoksen muutokset, ja sen kieltä on ajantasaistettu niin että sitä on helppo lukea.

Lisäksi hepreaa, arameaa ja kreikkaa – kieliä, joilla Raamattu alun perin kirjoitettiin – on opittu ymmärtämään entistä paremmin sen jälkeen kun ensimmäinen englanninkielinen Uuden maailman käännös julkaistiin. Saataville on myös tullut lisää Raamatun käsikirjoituksia, jotka ovat auttaneet näkemään, mitä Raamatun alkuperäisessä tekstissä sanottiin.

Tämän vuoksi joitain sanamuotoja on muutettu sen mukaisiksi, mikä useimpien tutkijoiden mielestä vastaa tarkimmin alkutekstejä. Esimerkiksi joidenkin käsikirjoitusten mukaan Matteuksen 7:13:ssa sanotaan: ”Menkää sisään ahtaasta portista, koska se portti on avara ja se tie on leveä, joka vie tuhoon.” Aiemmissa Uuden maailman käännöksen laitoksissa ei ollut sanoja ”se portti on”. Käsikirjoitusten tarkemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että noilla sanoilla oli vastine alkutekstissä, joten ne sisällytettiin tähän laitokseen. Tekstiin on tehty joitain muitakin samanlaisia tarkennuksia, mutta nämä muutokset ovat pieniä, eikä mikään niistä muuta Jumalan sanan perussanomaa.

Uusissa tutkimuksissa on myös tullut esiin kuusi uutta raamatunkohtaa, joissa pitäisi olla Jumalan nimi Jehova: Tuomarien kirjan 19:18 ja 1. Samuelin kirjan 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Jumalan nimi Jehova esiintyy nyt Uuden maailman käännöksessä 7 216 kertaa, joista 237 kohtaa on Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa.

Kuka Uuden maailman käännöksen on julkaissut?

Uuden maailman käännöksen on julkaissut Jehovan todistajien lakimääräinen yhdistys Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura. Yli sadan vuoden ajan todistajat ovat levittäneet Raamattuja kaikkialla maailmassa. Uuden maailman käännöksen ensimmäinen englanninkielinen laitos julkaistiin vuosina 1950–60. Silloinen raamatunkäännöskomitea ei halunnut huomiota itselleen vaan pyysi, että heidän nimiään ei julkistettaisi edes heidän kuolemansa jälkeen (1. Korinttilaisille 10:31).

Vuonna 2008 Jehovan todistajien hallintoelin nimitti uuden raamatunkäännöskomitean, joka alkoi heti tarkistaa englanninkielistä tekstiä. Komitea otti huomioon, miten paljon englannin kieli on muuttunut sen jälkeen kun ensimmäinen laitos julkaistiin. Lisäksi se kävi huolellisesti läpi yli 70 000 kysymystä, joihin oli vastattu, kun Uuden maailman käännöstä käännettiin yli 120 kielelle.

Miten suomenkielinen laitos tarkistettiin?

Kokemus on osoittanut, että kun kääntäjät tekevät tiimityötä sen sijaan että työskentelisivät itsenäisesti, käännös on laadukkaampi ja tasapainoisempi (Sananlaskut 11:14). Niinpä ensimmäiseksi valittiin käännöstiimi, johon kuului Jumalalle vihkiytyneitä kristittyjä ja joilla oli jo kokemusta Jehovan todistajien julkaisujen kääntämisestä. Sitten heille annettiin koulutusta, jonka aikana perehdyttiin Raamatun kääntämisen periaatteisiin ja opeteltiin käyttämään tähän tarkoitukseen suunniteltuja tietokoneohjelmia.

Kääntäjät hyödynsivät Raamatun kääntämisessä menetelmää, jossa Raamatun sanoja analysoidaan tietotekniikan avulla. Heidän tukenaan oli Yhdysvalloissa toimiva käännöspalvelu. Lisäksi Jehovan todistajien hallintoelin seurasi raamatunkäännöstyötä tarkasti kirjoituskomitean välityksellä. Miten työ käytännössä tehtiin?

Käännöstiimin tavoitteena oli tehdä raamatunkäännös, 1) joka on tarkka mutta helppotajuinen, 2) jossa keskeiset ilmaukset on käännetty yhdenmukaisesti ja 3) joka on niin kirjaimellinen kuin kohdekieli sallii. Aluksi kääntäjät kävivät läpi edellisessä suomenkielisessä laitoksessa käytettyjä sanoja ja ilmauksia. Watchtower Translation System -tietokoneohjelman termipankkiin on koottu Raamatussa käytettyjen ilmausten sukulaissanoja ja synonyymejä. Lisäksi ohjelma näyttää, mitä kreikan tai heprean ilmauksia käytetään alkutekstissä ja miten ne on käännetty muissa kohdissa edellisessä laitoksessa. Tästä sanastotyöstä oli paljon apua suomenkielisten ilmausten arvioinnissa. Käydessään tekstiä läpi jae jakeelta käännöstiimi yritti löytää luontevia, helppotajuisia ilmauksia ja rakenteita.

Esimerkiksi sanan ”huone” merkitys on suomen kielessä kaventunut, joten tuo sana on tarkistetussa laitoksessa käännetty tekstiyhteyden mukaan muun muassa vastineilla ”suku”, ”kansa” ja ”temppeli” (1. Samuelin kirja 2:30; 2. Samuelin kirja 6:5; 1. Kuninkaiden kirja 8:29). Sana ”tabernaakkeli” on monille vieras, joten sen tilalla on nyt ”pyhäkköteltta” (2. Mooseksen kirja 25:9).

Sanoilla ”vanhurskas” ja ”vanhurskaus” on suomalaisissa raamatunkäännöksissä pitkät perinteet, mutta noiden sanojen merkitys ei enää avaudu täysin nykylukijalle ja niihin voi jopa liittyä kielteinen sävy. Koska niitä vastaavilla alkukielisillä sanoilla on hyvin laaja merkitys, ne on tarkistetussa laitoksessa käännetty eri tavoin tekstiyhteyden mukaan. Esimerkiksi ”vanhurskas” on korvattu usein ilmauksilla ”oikein toimiva”, ”oikeamielinen” ja ”oikeudenmukainen” (Psalmit 37:29; Sananlaskut 15:28; Apostolien teot 17:31). ”Vanhurskas” ja ”vanhurskaus” on kuitenkin säilytetty alaviitteissä, joissa ne annetaan täydentävänä käännöksenä tai joissa ohjataan niiden selitykseen ”Raamatun sanastossa”.

Jotkin aiemmissa suomenkielisissä laitoksissa esiintyneet sanat eivät ole olleet yleisessä käytössä, ja siksi ne on korvattu tavallisemmilla vastineilla. Esimerkiksi ”asiainjärjestelmä” on tarkistetussa laitoksessa käännetty muun muassa ”aikakaudeksi” ja ”maailmaksi”.

Raamatun kääntäminen ei selvästikään ole vain sanojen korvaamista omakielisillä sanoilla. On hyvin tärkeää, että suomenkieliset vastineet välittävät kussakin tekstiyhteydessä oikean ajatuksen. Projektin hyväksi tehtiin paljon työtä, ja tulokset puhuvat puolestaan. Suomenkielinen Uuden maailman käännös on uskollinen Jumalan sanan alkutekstille ja lisäksi selvä ja helppolukuinen.

Toivomme, että sinäkin tutustut Pyhän Raamatun Uuden maailman käännökseen. Voit lukea sitä verkossa tai JW Library -sovelluksessa. Jos haluat painetun Raamatun, ota yhteyttä Jehovan todistajien paikalliseen seurakuntaan. Kun luet suomenkielistä Uuden maailman käännöstä, voit luottaa siihen, että se on Jumalan sanan tarkka käännös.

Uuden maailman käännöksen tarkistetun laitoksen piirteitä

Johdanto Jumalan sanaan: Johdantoon on koottu raamatunjakeita, jotka vastaavat 20:een Raamatun perusopetuksia koskevaan kysymykseen.

Tiivistelmä: Jokaisen raamatunkirjan alussa on yleiskatsaus, jonka avulla voi löytää Raamatun kertomuksia nopeasti. Tiivistelmät korvaavat edellisen laitoksen sivuotsikot.

Rinnakkaispaikkaviitteet: Viitteet ohjaavat nyt vain sellaisiin jakeisiin, joista on eniten hyötyä kenttätyössä.

Alaviitteet: Alaviitteissä on vaihtoehtoisia ja sanasanaisia käännöksiä sekä taustatietoja.

Raamatun sanahakemisto: Hakemistossa on nyt vain sellaisia sanoja ja jakeita, joista on eniten hyötyä kenttä- ja opetustyössä.

Raamatun sanasto: Sanastossa selitetään lyhyesti satoja Raamatussa käytettyjä ilmauksia.

Liite A: Liitteessä kerrotaan tarkistetun laitoksen piirteistä, kuten tyyliin ja sanastoon liittyvistä muutoksista sekä Jumalan nimen kääntämisestä.

Liite B: Liitteessä on 15 osiota, joissa on värillisiä karttoja ja kaavioita.

^ kpl 4 Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten (ns. Uuden testamentin) Uuden maailman käännös julkaistiin suomeksi vuonna 1975.