Siirry sisältöön

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Satoja lukijoita mukana äänittämässä Raamattua

Satoja lukijoita mukana äänittämässä Raamattua

”Kiehtovaa, ajatuksia herättävää, dynaamista.”

”Raamatun kertomukset heräävät eloon.”

”Mukaansa tempaavaa! Raamatun kertomukset, joita olen kuullut koko elämäni, ovat nyt paljon todellisempia.”

Monet muutkin ovat esittäneet vastaavia kommentteja kuunneltuaan Matteuksen kirjasta valmistettua äänijulkaisua, joka on saatavilla englanninkielisellä jw.org-verkkosivustolla.

Jehovan todistajat alkoivat valmistaa äänitystä Raamatun Uuden maailman käännöksestä vuonna 1978. Tämä Raamatun käännös on julkaistu äänitteenä joko kokonaan tai osittain 20 kielellä.

Kun Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen tarkistettu laitos julkaistiin vuonna 2013, syntyi tarve äänittää Raamattu uudelleen. Edellisen version äänittämisessä käytettiin kolmea lukijaa, mutta uuteen versioon tarvitaan yli tuhat lukijaa – eri lukija jokaista Raamatun henkilöä varten.

Se että mukana on monia eri lukijoita, auttaa kuulijoita kuvittelemaan paremmin Raamatun tapahtumia mielessään. Vaikka uutta ääniraamattua ei ole dramatisoitu äänitehosteilla ja musiikilla, siinä välitetään tilanteet ja keskustelut todenmukaisella tavalla.

Koska hankkeeseen tarvitaan niin paljon lukijoita, vaaditaan huolellista suunnittelua. Aluksi täytyi tunnistaa, kuka Raamatun henkilö puhuu missäkin raamatunkohdassa, mikä on kunkin kohdan merkitys ja mitä tunteita tulisi välittää. Raamatussa on esimerkiksi kohtia, joissa viitataan johonkin apostoliin, mutta ei ole välttämättä mahdollista tunnistaa, kuka heistä puhuu. Kenen ääntä silloin tulisi käyttää? Jos repliikki välittäisi ajatuksen epäilystä, voitaisiin käyttää Tuomaksen ääntä, kun taas kiivautta heijastelevan repliikin voitaisiin ajatella kuuluneen Pietarille.

Huomiota kiinnitetään myös raamatunkohdassa esiintyvän henkilön ikään. Esimerkiksi kun kyseessä on nuori apostoli Johannes, tarvitaan nuoren miehen ääni. Vastaavasti tarvitaan vanhempi mies lukemaan ikääntyneen apostoli Johanneksen sanoja.

Lisäksi on löydettävä riittävästi hyviä lukijoita. Suurin osa heistä on valittu niistä, jotka työskentelevät Jehovan todistajien Yhdysvaltojen haaratoimistossa. Koe-esiintymisissä lukijat lukevat Herätkää!-lehdestä artikkelin, johon he ovat valmistautuneet etukäteen. Heitä pyydetään myös lukemaan Raamatusta sellaisia kohtia, joissa täytyy ilmaista erilaisia tunteita, kuten vihaa, surua, iloa tai lannistuneisuutta. Tällaiset koe-esiintymiset auttavat arvioimaan lukijoiden kykyjä sekä päättämään, millaiseen äänirooliin he sopisivat parhaiten.

Kun lukijat on valittu, he tulevat äänitysstudiolle Brooklyniin tai Pattersoniin. Äänityksissä on mukana ohjaaja, joka varmistaa, että lukija käyttää oikeaa äänensävyä. Sekä ohjaajalla että lukijalla on käsikirjoitus, jossa annetaan ohjeita luettavien kohtien sopivaan tauotukseen ja painotukseen. Ohjaaja käyttää myös apunaan aikaisempaa Uuden maailman käännöksen äänitettyä versiota.

Osa editoinnista tehdään studiossa jo äänitysten aikana. Välillä on tarpeen liittää yhteen sanoja tai lauseita useista eri otoista, jotta saataisiin paras mahdollinen lopputulos.

Vielä ei tiedetä, kuinka kauan Uuden maailman käännöksen tarkistetun laitoksen äänittäminen vie. Aina kun jokin raamatunkirja saadaan valmiiksi, se tulee saataville jw.org-sivustolle. Englanninkielisen sivuston välilehdellä ”Books of the Bible” on kuulokkeiden kuva niiden raamatunkirjojen kohdalla, jotka ovat valmiita kuunneltavaksi.