KUUROT osoittivat suosiotaan heiluttamalla käsiään, kun heille kerrottiin seuraava innostava uutinen: ”Teitä varmasti ilahduttaa tieto siitä, että joidenkin Raamatun heprealaisten kirjoitusten [Vanhan testamentin] kirjojen kääntäminen on parhaillaan käynnissä. 1. Mooseksen kirjan kuvaukset on saatu nyt päätökseen!

Tämä ilmoitus esitettiin Jehovan todistajien äskettäin järjestämien, amerikkalaisella viittomakielellä pidettyjen konventtien loppupuheessa.

Vuonna 2005 Jehovan todistajat alkoivat kääntää amerikkalaiselle viittomakielelle Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöstä. Työ aloitettiin Matteuksen evankeliumista, ja vuonna 2010 kaikki niin kutsutun Uuden testamentin 27 kirjaa oli saatu käännetyksi.

Jehovan todistajat ovat kääntäneet osia Raamatusta myös viidelle muulle viittomakielelle.

Miksi tällaiseen työhön on ryhdytty? Painetut julkaisut perustuvat puhuttuun kieleen, joka on monille kuuroille vieras kieli. Niinpä täsmällisen, selkeän ja luontevan viittomakielisen raamatunkäännöksen ansiosta useammat kuurot voivat ymmärtää Raamattua ja luoda läheisen, henkilökohtaisen suhteen Jumalaan. Millaisen vastaanoton tämä käännös on saanut?

Muuan kuuro nuori mies sanoi: ”Kun Matteuksen evankeliumi julkaistiin muutama vuosi sitten, minusta tuntui, että Jehova Jumala halusi vakuuttaa minulle rakastavansa minua henkilökohtaisesti. 1. Mooseksen kirjan julkaiseminen on vahvistanut tätä tunnetta entisestään. Jehova haluaa varmistaa, että opin tuntemaan hänet.

Eräs kuuro nainen kertoi, mitä tunteita julkaisu hänessä herätti: ”Viittominen on hyvin selkeää ja erittäin ilmeikästä! Olen aivan rakastunut Raamattuun. Tajuan nyt, että Jehova haluaa minun lukevan sanaansa jae jakeelta tekstiyhteyden huomioon ottaen. Siten voin oppia tuntemaan hänet paremmin. Tällainen selkeys koskettaa sydäntäni, ja rukoillessani voin nyt kertoa hänelle tunteistani yksityiskohtaisemmin.