Siirry sisältöön

Hyvin onnistunut saarnaamiskampanja Lapissa

Hyvin onnistunut saarnaamiskampanja Lapissa

Laajalla alueella Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa asuu saamelaisia, joilla on oma kulttuuri, perinteet ja kieli. Jehovan todistajat ovat ryhtyneet toimeen, jotta Raamatun sanoma saavuttaisi heidätkin.

Jo syksyllä 2015 Jehovan todistajat alkoivat tuottaa raamatullista kirjallisuutta ja videoita saamen kielellä. a Sitten vuosina 2016 ja 2017 todistajia matkusti kahden erikoiskampanjan yhteydessä viemään käännettyä aineistoa saamelaisille, jotka asuvat Lapin syrjäisillä alueilla – siellä missä porolaumat vaeltavat.

”Arvokasta työtä” yhteisön hyväksi

Erikoiskampanjan aikana toukokuussa 2017 yli 200 todistajaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta tarjoutui lähtemään Lapin lukuisiin pikku kyliin, jotka sijaitsevat hajallaan tuhansien neliökilometrien alueella. Jotkut heistä olivat valmistautuneet työhön opettelemalla saamenkielisiä ilmauksia, mikä teki saamelaisiin suuren vaikutuksen. Karigasniemellä toiminut Denis kertoo: ”Ihmiset ottivat hyvin vastaan meidän yrityksemme puhua heidän äidinkielellään. Tuntuu että he aistivat henkilökohtaisen kiinnostuksen heitä kohtaan.”

Koska luonto ja luonnonvaraiset eläimet ovat saamelaisille tärkeitä, he arvostivat erityisen paljon Raamatun lupausta, jonka mukaan maan päälle tulee paratiisi (Psalmit 37:11). Esimerkiksi kun eräs saamelaisnainen alkoi tutkia Raamattua kirjasen Hyvä uutinen Jumalalta! avulla ja sai tietää, mitä Jumala tekee ihmiskunnan hyväksi, hän ihmetteli ääneen, miksi hänen pappinsa ei ollut koskaan kertonut hänelle maan päälle tulevasta paratiisista.

Monet ilmaisivat olevansa kiitollisia Jehovan todistajien käynneistä. Eräs kauppias kiitteli kahta todistajaa, joita hän oli tarkkaillut. Hän sanoi heille, että he tekivät ”arvokasta työtä” yhteisön hyväksi. Kauppias kehotti heitä tulemaan liikkeeseensä ja ottamaan niin paljon elintarvikkeita kuin he tarvitsisivat. Hän ei suostunut ottamaan maksua.

Kampanjan aikana saamelaiset näkivät noin 180 videota ja halusivat itselleen yli 500 julkaisua. Usein he pyysivät saada kaikki heidän kielellään olevat julkaisut. Lisäksi 14 saamelaista alkoi tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa.

”Ammattilainen kääntänyt”

Monet Jehovan todistajien julkaisuja lukeneet saamelaiset arvostivat käännöksen korkeaa tasoa. ”Julkaisunne on aivan käsittämättömän hyvin käännetty”, sanoi Nilla Tapiola, joka on opettaja ja Suomen saamelaiskäräjien jäsen. Hän selitti, että julkaisut ovat ”helppolukuisia ja niissä on hyvä kieliasu”. Eräs Suomen pohjoisimmassa kolkassa asuva saamelaismies totesi: ”Ammattilainen kääntänyt.”

Karigasniemellä, Suomen ja Norjan rajalla, todistajat keskustelivat erään saamen kielen opettajan kanssa kirjasen Hyvä uutinen Jumalalta! ensimmäisestä oppijaksosta. Ihastuneena käännöksen laatuun opettaja pyysi todistajilta lupaa käyttää kirjasta koulussa saamen kielen opetuksessa.

Useita videoita ja traktaatteja sekä yksi kirjanen on käännetty saameksi. Verkkosivustolla jw.org alettiin julkaista saamenkielistä aineistoa 29. helmikuuta 2016. Joka kuukausi saamea puhuvat tekevät sivustolle yli 400 vierailua ja lataavat siltä noin 350 audio-, video- tai digitaalista tiedostoa.

Sekä saamelaiset että ne, jotka kävivät heidän luonaan, tuntevat saaneensa kampanjasta paljon. Paikallisten oli mahdollista ”huomata, että Raamattu voi auttaa saamelaisia monin käytännöllisin tavoin”, sanoivat Utsjoelle matkustaneet Henrick ja Hilja-Maria. Lauri ja Inga, jotka olivat heidän tavallaan Utsjoella, lisäsivät: ”Jehovan puolueettomuus koskettaa syvästi. Haluamme olla ilmaisemassa sitä myös näille ihmisille maan äärissä.”

a Saamelaiskieliä on olemassa useita. Britannica-tietosanakirjan mukaan ”kielistä huomattavinta eli pohjoissaamea puhuu noin kaksi kolmasosaa kaikista saamelaisista”. Jehovan todistajat kääntävät julkaisujaan juuri pohjoissaameksi. Asian yksinkertaistamiseksi tässä kirjoituksessa käytetään tuosta enemmistön kielestä sanaa ”saame”.