Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

Yebesi Dɛn Ehu Dɛ Bible No Yɛ Nokwar?

Yebesi Dɛn Ehu Dɛ Bible No Yɛ Nokwar?

Bible no kã nankasa noho asɛm dɛ ɔyɛ “Nyankopɔn asɛm,” na dɛ Nyankopɔn so “onndzi ator.” (1 Thessalonicafo 2:​13; Titus 1:2) Aso dɛm asɛm yi yɛ nokwar ampa? Anaa aso anansesɛm nye atsetsesɛm bi kɛkɛ na ɔwɔ Bible no mu?