Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 ADZESUA 10

Ndze A Wɔdandan Mu

Ndze A Wɔdandan Mu

Ndwuma 16:28

DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Wo kasaa no n’ano dzen, nye mbrɛ wo kasa kɔ ntsɛm anaa bɔkɔɔ no, dandan mu ma dza erekã no mu nda hɔ na onkenyan w’etsiefo no nkãtse.

MBRƐ IBESI AYƐ NO:

  • Dandan wo kasaa no n’ano dzen mu. Sɛ ereda nsɛntsitsir bi edzi anaa erekenyan w’etsiefo no ma wɔayɛ biribi a, kasa dzen. Yɛ dɛmara wɔ aber a erekenkan Bible mu atsɛmbunsɛm no. Sɛ erekã asɛm bi ma w’etsiefo no ahwɛ biribi kwan, anaa erekã asɛm bi a ɔyɛ hũ anaa awerɛhow a, ma wo ndze mbra famu.

  • Ma wo ndze do aber a erekã enyigyesɛm bi, biribi ne kɛse anaa mbrɛ no mu war ho asɛm no. Kasa berɛww fa da asɛm bi a ɔyɛ hũ anaa ɔyɛ awerɛhow edzi.

  • Dandan mbrɛ isi kasa ntsɛm anaa bɔkɔɔ no mu. Kasa ntsɛntsɛm aber a erekã enyigyesɛm no. Sɛ ereda nsɛntsitsir edzi a, ɔno tɔ bo ara kasa.