2019 Jehovah Adasefo Wiadze Nyina Ɔsom Afe Akontaabu

Hwɛ asɛnka edwuma a Jehovah Adasefo yɛe wɔ wiadze nyina ofi September 2018 kesi August 2019 no ho akontaabu.

2019 Akontaabu No Nyina

Afe afe akontaabu yi ma yehu edwumadzen a Jehovah Adasefo yɛe dze kãa Ahendzi no ho asɛmpa wɔ wiadze nyina, nye kaw a wɔbɔe wɔ ho.

2019 Ɔman Na Asaasesin Ho Akontaabu

Dza ɔwɔ akontaabu yi no mu bi nye Adasefo no hɔn dodow, nyimpa dodow a wonumaa hɔn, nyimpa dodow a wɔkɔr Nkaadzi no bi, nye pii a ɔkeka ho.

Sũa Pii

NSƐM A WƆTAA BISA

Jehovah Adasefo Dodow Ahen Na Wɔwɔ Wiadze Nyina?

Hwɛ mbrɛ yesi keka nyimpa a wɔwɔ hɛn asafo ahorow mu no dodow bɔ mu, na yenya Jehovah Adasefo hɔn dodow.

NSƐM A WƆTAA BISA

Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Kɔ Efiefi?

Hwɛ dza Jesus kãe kyerɛɛ n’esuafo a wodzi kan no dɛ wɔnyɛ.