Kɔ no mu nsɛm no do

Ndwom A Wɔtow Wɔ Christianfo Nhyiamu Ase

Bɔ anaa twe ndwom a wɔtow wɔ Christianfo nhyiamu ase dze yi Jehovah Nyankopɔn ayɛw. Ibotum abɔ bi etsie wɔ ha. Ibenya dza wɔdze ano atow nye dza wɔdze nsanku nye ndwontow edwindadze afofor abɔ.

 

Ndwom Afofor