Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 CHRISTIANFO ASETSENA

Fa W’anyɛnkofo Nyansa Mu

Fa W’anyɛnkofo Nyansa Mu

Dza ɔtoo Israelmba no wɔ Moab tɛtɛr no mu no yɛ kɔkɔbɔ ma Christianfo. (1Co 10:6, 8, 11) Moab mbabaa a nna hɔn bra asɛɛ na wɔsom ehonyi no daadaa Israelmba a wɔfaa hɔn nyɛnko no ma wɔyɛɛ bɔn kɛse. Iyi kɛfaa ɔhaw kɛse bi bae. (Nk 25:9) Hɔn a woetwa hɛnho ehyia no yɛ hɛn edwumamufo, skuulfo, hɔn a yɛnye hɔn tse, hɛn ebusuafo, nye nyimpa bi a yenyim hɔn a wɔnnsom Jehovah. Sɛ yɛhwɛ dɛm Bible mu asɛm yi a, ebɛnadze na yebotum esũa efi esian a ɔwɔ hɔn a wɔnnsom Jehovah a yɛbɛfa hɔn nyɛnko no mu?

HWƐ VIDEO A WƆATO DZIN KƆKƆBƆ BI A YEBOTUM ESŨA BIRIBI EFI MU NDƐ​—NE FÃ BI NO, NA YIYI NSƐMBISA A ODZIDZI DO YI ANO:

  • Ebɛn nsusui bɔn na Zimri nye afofor dze maa Jamin?

  • Ebɛn kwan do na Phinehas boaa Jamin ma osusuu ndzɛmba ho yie?

  • Ebɛn nsonsonee na ɔwɔ hɛn enyim a yɛbɛtsew ama obi a ɔnngye nndzi nye dɛ yɛbɛyɛ ne nyɛnko no mu?

  • Ebɛnadze ntsi na ɔwɔ dɛ yɛyɛ ahwɛyie aber a yɛrefa nyɛnko wɔ asafo no mu mpo no?

  • Ebɛnadze ntsi na onnyi dɛ yɛnye nyimpa bi a yennyim hɔn ankasa no dzi nkitaho wɔ sohyial media kuw bi mu?