Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 CHRISTIANFO ASETSENA

Brɛ Woho Adze​—Mma Nnkamfo Woho

Brɛ Woho Adze​—Mma Nnkamfo Woho

Sɛ ekamfo woho anaa emema woho do a, ɔkyerɛ dɛ eyɛ ahantan; eyɛ dɛm a, ibu hɔn a woritsie wo no abaw mu. Dɛm ntsi Bible no kã dɛ: “Ma obi nkamfo wo, na nnyɛ woara w’ano a.”​—Mbɛ 27:2.

HWƐ VIDEO A WƆATO DZIN BƐYƐ JEHOVAH NE NYƐNKO​—BRƐ WOHO ADZE NO, NA YIYI NSƐMBISA A ODZIDZI DO YI ANO:

  • Ndzɛmba a nkorɔfo taa gyina do dze mema hɔnho do no bi nye dɛn?

  • Nna ebɛnadze na Caleb dze rutuw noho no?

  • Ebɛn kwan do na Caleb n’egya boaa no ma ohun dɛ ɔnnsɛ dɛ ɔmema noho do?

  • Ebɛn kwan do na 1 Peter 5:5 botum aboa hɛn na amma yɛannyɛ ahantan?